Sufi Gevleugeld Hart met Elementen Ritueel pentagram
Nederlandse versie English version Version francaise Deutsche version
Soefi Elementen Ritueel
Soefi Elementen Ritueel
de vijf Elementen
De vijf scheppingskrachten
Aarde
Water
Vuur
Lucht
Ether
choreografie
procedure
binnenkomst van de mannen
binnenkomst van de vrouwen
ervaring elementen
kakafonie
wervelen
wazifa
uitleg
eerste onderdeel
tweede onderdeel
derde onderdeel
vierde onderdeel
vijfde onderdeel
zesde onderdeel
symboliek
onderdelen
mogelijkheden
betekenis
symboliek van de elementen
boodschap
schema
vijf aspecten
thema's
innerlijke school
adem
zelfbeheersing
goddelijk licht
geest & stof
oorlog & vrede
afstemming
medepelgrim
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
zomerschool
voordracht
correctie
zelf doen
de kunst van de persoonlijkheid
geleide Elementen meditatie
beeldmateriaal
1994
1999
2003
2006
2011
agenda
soefi agenda
links
zoek
contact us
colofon
 
Lucht
Bericht 1
Mijdrecht, 1 april 2005
Dierbare Medepelgrim op het Soefipad,

De uitwerkingen van de verschillende symbolen, die gebruikt worden bij het Elementen Ritueel stammen af van tradities van duizend jaar en langer geleden. Het meeste, dat ervan bekend is, is in het geheim overbracht door priesters en monniken.

Het Griekse woord: 'Mysterie', betekent: 'Stilte'. En ingewijd worden betekent 'Stil worden'. De ingewijden in de verschillende MysterieŽn, Mysterie-spelen en Rituelen gaven zich over aan voorschriften, zoals vasten en onthoudingen.Vasten en onthoudingen werd toegepast om de wilskracht te ontwikkelen. Zij kregen opdrachten te vervullen, die dienden om zich een bepaalde macht te verwerven over de Elementen, zoals:

  1. Zich wentelen in de Aarde, op blote voeten lopen;

  2. Enkele dagen en nachten in het Water verblijven;

  3. Over het Vuur heen lopen;

  4. Zich aan extreme weersgesteldheden bloot stellen en hitte en kou doorstaan (de Lucht);

  5. Voortdurend de heilige Namen van God herhalen.

Wilskracht leidt tot zelfdiscipline. Zelfdiscipline is de kracht achter het meesterschap, waardoor het Koninkrijk binnenin wordt ervaren. Bereikt de mens het onsterfelijk Zelf, dan wordt de illusie gedesillusioneerd. De angst voor de dood wordt weggenomen. De grens tussen het leven en de dood vervaagt. Is het ware Zelf, de Ziel benaderd, dan is de mens boven de materie uitgerezen. De mens stijgt uit boven de Elementen, die deze sterfelijke verblijfplaats, het lichaam en het denkvermogen, vormt voor de ervaringen van de Ziel. In de stilte van het Zelf ziet de mens een uitweg, het Licht.

In het Elementen Ritueel maken wij een bewust gekozen reis naar het ware Zelf door de sluiers van het denkvermogen heen. Het uitvoeren van de verschillende stappen, tonen en houdingen van de vijf Elementen vraagt om afstemming en zelfdiscipline. De reis voert via overgave, kennis, ontvangen, verwerken en doorgeven naar de Stilte van het ware Zelf.
Hazrat Inayat Khan zei op 13 augustus 1923 in Suresnes: Edelmoedigheid is in bescheidenheid, succes is in opoffering, wijsheid is in eenvoud en Waarheid is in Stilte.
De overtuiging groeit, dat alle schepselen, alle vormen in de schepping dienen als ervaring van de Goddelijke Alomtegenwoordigheid. Dan kan de mens God's werktuig zijn, als hij zegt: "Niet ik", maar "Gij in mij".

Tot het volgende bericht, Sitara.

De data waarop het Elementen Ritueel wordt geoefend zijn: 23 april en 28 mei 2005, telkens om 14.00 uur in de Universel "Murad Hassil" in Katwijk.
De uitvoeringen van het Elementen Ritueel tijdens de Zomerschool 2005 zijn gesteld op:zondag 17 juli om 20.00 uur en op vrijdag 29 juli om 20.00 uur.Bericht 2
Mijdrecht, 25 april 2005
Dierbare Medepelgrim op het Soefipad,

Het leven van een gevoelig mens kan moeilijk zijn, vooral wanneer hij met veel mensen te maken heeft. De ademhalingsoefeningen met de concentratie op telkens ťťn van de vijf Elementen zijn een goede hulp om de gevoelens en de gedachten op de juiste manier af te stemmen. Eťn van de aspecten van het Elementen Ritueel is de beheersing, die verkregen kan worden over de gevoelens en de gedachten, door het kennen en het herkennen van de werking van de Elementen op de adem. De waarneming van de eigen gevoelens en gedachten vraagt een grote mate van concentratie. Tijdens het uitoefenen van het Elementen Ritueel gedurende de zogenaamde "Ervaring" is een geconcentreerde aandacht voor de gevoelens en de gedachten.

De vijf Elementen hebben ieder verschillende kenmerken. Een gevoel en een gedachte, gericht op de materie, komt van het Aarde Element; een gevoel en een gedachte van liefde en toewijding komt van het Water Element en is sympathie verspreidend; bij de oude Soefies was het Element Vuur het symbool van de wijsheid. Denk aan de zon, het eeuwigdurende Licht, aan de aspecten van ridderlijkheid en aan het opkomen voor de rechten van de medemens; enthousiasme, moed, hoop en verlangen zijn afkomstig van het Lucht Element; verstilling, eenzaamheid, rust en vrede ontstaan door het Element Ether. Door kennis te nemen van deze eigenschappen van de vijf Elementen in onszelf zijn we beter in staat om de gevoelens en de gedachten te beheersen.

In hoeverre werkt de invloed van een bepaald Element door in je handelingen? Hoe kun je tot een keuze komen tot wŠt je wilt beheersen en wanneer? In ieder mens zijn de vijf Elementen voortdurend aan het werk. Meestal is ťťn Element overheersend en soms overheersen twee of meer Elementen tegelijkertijd. Het is goed om je elk ogenblik van het leven af te vragen: "Wat wil het leven van mij?" en "Hoe kan ik aan de eis van mijn leven voldoen?" Het is belangrijk er voor te zorgen niet te spreken of te handelen, alleen omdat een ander het verlangt of daartoe wil beÔnvloeden. Om juist datgene te doen, wat het innerlijk zegt en daarbij voortdurend gericht te blijven op het hogere ideaal. Bijvoorbeeld de onaandoenlijkheid en de vrede van het Ether Element niet te laten verstoren en te beseffen wat er te doen is. De wijsheid, de fierheid, de werklust en het doorzettingsvermogen van het Vuur Element zijn hierbij van grote hulp. Door afstemming op de eigenschappen van de Elementen, in gevoelens en gedachten, tijdens het spreken en bij het handelen ontstaat er harmonie van de individuele wil met de Goddelijke Wil. Deze harmonie is van invloed op de omgeving.

Tot het volgende bericht, Sitara.

De datum waarop het Elementen Ritueel wordt geoefend is: 28 mei 2005, om 14.00 uur in de Universel "Murad Hassil" in Katwijk.
De uitvoeringen van het Elementen Ritueel tijdens de Zomerschool 2005 zijn gesteld op: zondag 17 juli om 20.00 uur en op vrijdag 29 juli om 20.00 uur.


Bericht 3
Mijdrecht, 21 juni 2005
Dierbare Medepelgrim op het Soefipad,

Het Engelse woord: "pelgrimage", komt van het Latijnse woord: " peregrinus", van per, doorheen, en ager, veld of land.
Voor pelgrims kan hun tocht een reis zijn met een van tevoren bepaalde bestemming, soms laten zij zich op hun schreden leiden door God.
vereringsplaats religieuze rituelen vervullen ,kaarsje opsteken, geld neerleggen, herinnering kopen, een pelgrim?
innerlijke reflectie ,innerlijke transformatie.
De pelgrimstocht hoeft niet persť een bepaalde bestemming te hebben, maar is toch steeds een reis van sterke innerlijke waarneming.
Morele obstakels te overwinnen
In de Christelijke traditie diende de pelgrimstocht om zelfkennis te vergaren teneinde in de Hemelse Stad te komen.
Thomas ŗ Kempis: ongeacht waar een persoon zich bevindt, hij of zij altijd een vreemdeling of pelgrim is en niet in staat is vrede te vinden tenzij hij of zij in zijn of haar hart met Christus verbonden is. De ware pelgrimstocht is een innerlijke reis op het pad van de geest met de levende Christus als het ultieme doel.

De drie wijzen,die volgens het evangelie Mattheus vanuit het Oosten naar Bethlehem reisden, geleid door een ster, om eer te bewijzen aan de geboren koning der Joden.
Hun verhaal bevat een aantal klassieke elementen van een pelgrimstocht
lange reis, aangezien de wijzen volgens de 5de eeuwse Griekse historicus Herodotus tot een stam van de MediŽrs behoorden die in het Perzische rijk leefden en bekend stonden als waarzeggers en astrologen. Net als de pelgrims voor en na hen hadden deze mannen vooral het verlangen om een bron van heilig ontzag te ervaren. Goud,wierook en mirre waren symbolen voor koninklijke waardigheid, goddelijkheid en het lijden van Christus (mirre werd gebruikt om lijken te balsemen).
De heilige Augustinus schreef, dat mensen net reizigers waren, weg van God en we om naar het ware thuisland terug te keren -de hemel- deze wereld moeten gebruiken en er niet van genieten.

De ware pelgrimstocht is in de Soefi traditie een innerlijke reis op het pad van de geest. Voor de pelgrim is de kern van de pelgrimstocht een reis om over persoonlijke dilemma's na te denken. Een reis met ingebouwde uitdagingen, met al zijn wisselvalligheden een noodzakelijke weg tot de waarheid. Het is een vreugdevolle en zware manier, met ingebouwde eisen, hoogten en diepten, een reis die men niet al te licht moet opvatten.

De eindbestemming betekent niet het einde van de reis, maar het begin. Het geestelijk gereinigde leven kan men opnieuw in ogenschouw nemen.

De uitvoeringen van de Mystieke Beleving van het Elementen Ritueel tijdens de Zomerschool zijn, zoals wij weten op 17 juli en op 29 juli a.s. om . We oefenen van 20.00 uur. De deelnemers aan het Elementen Ritueel kunnen om 17.30 een boterham eten i.p.v. om 18.00 uur. We oefenen van 18.00 - 19.30 uur.
Het is noodzakelijk om van tevoren aan mij op te geven als je gebruik wilt maken van deze broodmaaltijd, zodat ik het kan doorgeven aan de catering.
Zodra bekend is wanneer er geoefend kan worden tijdens de Zomerschool, laat ik het je weten.Bericht 4
Mijdrecht, 4 oktober 2005
Dierbare Medepelgrim op het Soefipad,

Rust biedt tijd voor de beoordeling van eigen gedachten, woorden en daden. Onrust doet het denken verzwakken en woorden en daden volgen onoverdacht. Woorden zijn waardevol, maar stilte is kostbaar, zo luidt het gezegde. Kun je spreken over verdriet, dankbaarheid, eerbied en bewondering? Meestal schieten de woorden te kort. Diepe gevoelens hebben hun eigen stem en zijn niet in woorden uit te drukken. Gewoonlijk vertelt stilte meer dan een lange reeks aan woorden.

Wij leren van Hazrat Inayat Khan: "Als de lippen gesloten zijn, begint het hart te spreken; als het hart stil is, wordt de ziel verlicht en ontbrandt en deze vlam verlicht het hele leven."

Het is niet nodig om naar een stille plaats in de natuur te gaan. In een stil ogenblik van meditatie is de herinnering aan geluk en innerlijke vrede aanwezig. Tijdens het uitvoeren van de dagelijkse plichten kan de stilte bewaard blijven. Stilte brengt stilte voort en werkt geneeskrachtig. Alleen in stilte maakt het licht en de levensenergie in het diepste Zelf zich bewust. Een teveel aan activiteit neemt de kracht van de stilte weg.
Het wachtwoord van een harmonisch leven is stilte.

De mystieke beleving van het Elementen Ritueel brengt een ervaring van diepe stilte teweeg. Telkens brengt de herinnering aan deze ervaring de stilte weer terug in het bewustzijn. Deze waardevolle herinnering geeft de innerlijke rust die het leven licht maakt. De zekerheid vormt zich, dat in het zelf de rust, de vrede en het geluk voortdurend aanwezig zijn. Innerlijke rust en kennis van de vijf Elementen helpen mee om tot juiste afstemming van gedachten, woorden en handelingen te komen. Laten wij gedurende de komende maanden de kenmerken van de vijf Elementen nader bestuderen.

Tot het volgende bericht, je Sitara.

De mystieke beleving van het Elementen Ritueel wordt gehouden op: 1april, 13 mei en 17 juni 2006, telkens om 14.00 uur in de Universel "Murad Hassil" in Katwijk.


Bericht 5
Mijdrecht, 12 november 2005
Dierbare Medepelgrim op het Soefipad,

Alles wat wij dagelijks meemaken is een voortdurend samenspel van de vijf Elementen. De kennis van de Elementen is bruikbaar op ieder vlak van zowel het innerlijk als het uiterlijk leven. Hier volgt een overzicht van de kenmerken wat betreft het Element Ether. Uit een lang snoer koos ik enkele parels, die ieder voor zich een bron van wijsheid vormen. Woorden vol inspiratie, verzameld uit het werk van Hazrat Inayat Khan, de oprichter van de Soefi Beweging.

Ieder Element vormt een sluier van persoonskenmerken, die over het wezen van de mens is gelegd. Overheerst het Element Ether, dan is er welbespraaktheid en zijn de bewegingen vloeiend. Het Element Ether zorgt in het lichaam voor de besturing van de bewegingen. Het Element verleent zicht en inzicht aan de ogen. De kenmerken van het Element Ether, werkend op de gedachten en het gevoelsleven zijn: innerlijke rust, vrede, gelukzaligheid en verdriet. Naar buiten toe laat het Element zich kennen in zowel medegevoel als afstandelijkheid, in aanpassingsvermogen en in dienstbaarheid.

Het Ether Element houdt alle kleuren en vormen in. Het is een vermenging van alle Elementen en de oorsprong ervan. Het Element is licht en doorzichtig en heeft de kleur van mist. De verschillende graden van activiteit hebben verschillende kleuren tot gevolg, desondanks houdt het Ether Element alle kleuren in en heeft toch geen kleur. De verschillende kleuren van de regenboog vertegenwoordigen de vijf Elementen, bijeengebracht door het Element Ether.

Het stille Ether Element is tegelijkertijd een geleider wanneer twee Elementen elkaar aflossen. Ether is als het ware de mengkroes waarin de Elementen worden gevormd en in en uit stromen. Het Ether Element vormt de poort tussen de stoffelijke en de geestelijke wereld. De Elementen Lucht, Vuur, Water en Aarde zijn de veranderingen van het Element Ether, dat zich kan wijzigen in elk van hen.

Het trillingsgetal van de vijf Elementen is verschillend. De Etherklank is de basis van alle geluiden en is de grondtoon die onafgebroken door klinkt. Het geluid van het Element Ether is alles doordringend en gelijk onhoorbaar. Als het lichaam schoon is en de luchtpijp, de aderen en de ruimte van binnen open zijn, openbaart de klank zich. De Etherklank is het belangrijke uitgangspunt tot meditatie.
Denk eens na over de invloed van het Element Ether op de andere vier Elementen.

Tot het volgende bericht, je Sitara.
De data van de mystieke beleving van het Elementen Ritueel zijn: 1 april, 13 mei en 17 juni 2006Bericht 6

Mijdrecht, 14 december 2005
Dierbare Medepelgrim op het Soefipad,

Het Lucht Element brengt verandering binnen de ruimte van het Ether Element. Het Element Lucht zorgt voor waardevolle ingevingen. Gegevens komen in beweging; kennis wordt gebruikt en inzicht ontstaat.

Het Element Lucht houdt verband met de tastzin. Door het Lucht Element komt verandering in de Ether klank. Lucht is te voelen en te horen. Het gevoel en de tastzin vormen de verbindingsschakel met de omgeving: bijvoorbeeld het lichaam op de stoel, de kleding op de huid, de voeten op de grond en de veranderingen in de atmosfeer. Via de huid zijn stemmingen te onderscheiden, zoals: rillingen over de rug en het ergens koud van krijgen. Het Element Lucht brengt de ervaringen van lichtheid en tederheid.

De kleur van het Lucht Element is blauw. Als het Lucht Element in de mens overheerst, worden de tong en de lippen door de kleur blauw beÔnvloed. De blauwe kleur vertoont zich ook in de vlammen van het vuur. De Lucht beÔnvloedt de kleur van het zeewater.

De persoonskenmerken van het Lucht Element zijn: levendigheid en voorstellingsvermogen. De mens in wie het Lucht Element overheerst is gevat, geestig, vlug van begrip, bekwaam, impulsief en avontuurlijk. Deze persoon kan zowel geestelijk als materieel ingesteld zijn. Hij of zij is zich sterk bewust van zijn verantwoordelijkheden en zal zijn problemen oplossen door erover te denken en te praten. De stemmingen wisselen zoals de wind blaast naar alle kanten: bijvoorbeeld 's morgens kalm en 's avonds opgewonden. Eenmaal zelfbeheersing verkregen, zal hij/zij met zijn/haar wilskracht, invloed hebben in het dagelijks leven.

Afgesloten van zon en lucht is de atmosfeer bedompt en zwaar, desondanks ontwikkelen zich allerlei diertjes en schadelijke bacteriŽn. De zon en de lucht zijn onontbeerlijk voor het lichaam en onmisbaar voor de longen, de ingewanden en de aderen. Door een juiste ademhaling wordt het al doordringende leven in de ruimte door de stralen van de zon en de golven van de lucht in lichaam en geest opgenomen. Deze levensstroom begunstigt de fijnste opbouw van de vijf Elementen, de gevoelens en de gedachten.

Laten wij eens nadenken over de invloed van het Lucht Element op de andere vier Elementen.

Door de golven van het Lucht Element zend ik deze wens naar je toe:
"Moge het Licht van de geboorte van Jezus Christus zich in het nieuwe jaar verspreiden over je gevoelens, je gedachten en alles wat je doet!"

Tot het volgende bericht, je Sitara.

De data van de mystieke beleving van het Elementen Ritueel zijn: 1 april, en 20 mei (in plaats van 13 mei!) en 17 juni 2006 om 14.00 uur in de Universel "Murad Hassil".

    © Copyright 2024