Sufi Gevleugeld Hart met Elementen Ritueel pentagram
Nederlandse versie English version Version francaise Deutsche version
Soefi Elementen Ritueel
Soefi Elementen Ritueel
de vijf Elementen
De vijf scheppingskrachten
Aarde
Water
Vuur
Lucht
Ether
choreografie
procedure
binnenkomst van de mannen
binnenkomst van de vrouwen
ervaring elementen
kakafonie
wervelen
wazifa
uitleg
eerste onderdeel
tweede onderdeel
derde onderdeel
vierde onderdeel
vijfde onderdeel
zesde onderdeel
symboliek
onderdelen
mogelijkheden
betekenis
symboliek van de elementen
boodschap
schema
vijf aspecten
thema's
innerlijke school
adem
zelfbeheersing
goddelijk licht
geest & stof
oorlog & vrede
afstemming
medepelgrim
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
zomerschool
voordracht
correctie
zelf doen
de kunst van de persoonlijkheid
geleide Elementen meditatie
beeldmateriaal
1994
1999
2003
2006
2011
agenda
soefi agenda
links
zoek
contact us
colofon
 
Ether
Bericht 1
Mijdrecht, 14 januari 2010
Dierbare Medepelgrim op het Soefipad,

De oefendata van het Elementen Ritueel zijn gesteld op 27 maart, 15 mei en 12 juni.
Kom vooral naar het verdiepen van de ervaringen van de vijf Elementen op 27 maart in de Ashrama, Meentweg 9, 1411 GR te Naarden, geleid door Ananda Priem.
Op de twee volgende data zijn de bijeenkomsten in de Universel ‘Murad Hassil’, in Katwijk.
Na het oefenen komen wij tot de ‘mystieke beleving’ van het Elementen Ritueel.

Geliefde Heer, Almachtige God, door de stralen van de Zon,
door de golven van de Lucht, door het aldoordringende leven in de Ruimte,
louter ons en doe ons herleven, en wij bidden U,
genees ons lichaam, ons hart en onze ziel.

Het Lucht Element is stil en vol beweging,
De Lucht is alomtegenwoordig en aldoordringend.
Is het Lucht Element predominant in de adem aanwezig, dan verleent het hoop, moed, blijdschap, enthousiasme en inspiratie.
Lucht, veranderlijk en onbestendig, eeuwigdurend.

Hazrat Inayat Khan zegt over het Element Lucht:
Wat belangrijk is, wordt samengevat door energie. De atmosfeer in de ruimte wordt samengehouden door deze kracht, in het Sanskriet genoemd: Akasha. De ruimte bezit dit vermogen. Anders gezegd: In de ruimte vormt zich een vermogen van een voor de ogen niet zichtbaar Element, krachtig en betrouwbaar genoeg om vibraties bijeen te houden. Het mysterie van de radio en de telefoon en ook het raadsel van de luchtspiegelingen zou dat duidelijk kunnen maken. Overigens kunnen op de golven van de Lucht geluiden een bepaald eind worden meegenomen. Het Lucht Element doet de geluiden en de woorden niet verspreiden, die vele mijlen ver weg gesproken worden. Maar wat houdt deze geluiden bij elkaar? Het is het vermogen van het fijne Element, dat ze omvat en ze verhindert om zich te verspreiden. Gewoonlijk zijn de oren niet in staat om deze geluiden te kunnen horen in de ruimte. Evenzo is er het wonder van de luchtspiegelingen. In de woestijn zijn soms voorstellingen te zien, die de weerspiegeling van de golven van licht zijn van iets, wat werkelijk bestaat. Het vermogen, de Akasha, laat niet toe, dat deze voorstellingen zich zullen verspreiden.
‘Natuurmeditaties’, van Hazrat Inayat Khan.
In- en uitademen:
In de aanraking van de lucht, voel ik uw liefdevolle streling.
De Lucht brengt Uw boodschap en leidt mij tot vervoering.
In de Lucht hoor ik Uw troostende stem.
Genees mij, God, door de golven van de Lucht.

Laat je opmerkingen, aanvullingen en reacties alsjeblieft weten!
Tot het volgende bericht,
Je Sitara

Bericht 2
MIjdrecht 14 februari 2010
Dierbare Medepelgrim op het Soefipad,

Let op: De uitvoering van het Elementen Ritueel tijdens de Zomerschool is gesteld op
17 juli 's avonds om 19.30 uur. Na een broodmaaltijd begint het oefenen om 17.30 uur.
De oefendata zijn gesteld op: 27 maart, 15 mei en 12 juni. Tot ziens op 27 maart in
‘de Ashrama’, Meentweg 9, 1411 GR te Naarden, geleid door Ananda Priem.
Op de twee volgende data zien wij elkaar in de Universel ‘Murad Hassil’, in Katwijk.

Hazrat Inayat Khan zegt over het Element Ether:
Ether is alles in allen en in alles is Ether.
Ether is het onbeperkte leven en het Element verschaft het leven.
Ether levert geluid en energie; het Ether Element beheers alle bewegingen en neemt langzaamaan de vier andere Elementen in zich op.
Alle Elementen passen zich aan bij Ether; alles wat er is verdwijnt in Ether.
Het Element Ether trekt zich samen en geeft ook ruimte.
In het mistige, verborgene en onbegrijpelijke is het Ether Element overheersend.
Het Element Ether past zich aan bij verdriet en eenzaamheid.
Het Element Ether brengt inspiratie, harmonie en vrede.
Het Ether Element vertegenwoordigt het gezichtszintuig.
Afstemming op Ether geeft een volledig inzicht.
De Elementen keren terug naar hun eigen oorsprong.
Het Element Ether gaat terug naar de etherische sferen. De indrukken, de gedachten, de gevoelens, de deugden en de kwaliteiten gaan steeds zo ver als zij kunnen reiken en blijven daar waar zij bedoeld zijn om door te leven. De ziel blijft over in zijn eigen wezen en versmelt in de oceaan van bewustzijn, waarin niets van zijn vroegere eigendommen overblijft.
‘Laat mijn zelf in Uw wezen verkeren’.
Je Sitara
Laat je reacties en aanvullingen alsjeblieft weten!
Tot het volgende bericht,
je Sitara

Bericht 3
Mijdrecht, 1 april 2010
Dierbare Medepelgrim op het Soefipad,

De oefendata van het Elementen Ritueel zijn gesteld op: 15 mei en 12 juni om 14.00 uur in de Universel ‘Murad Hassil’, in Katwijk.
De ‘Mystieke beleving’ van het Elementen Ritueel tijdens de Zomerschool 2010 is op zaterdag 17 juli 's avonds om 19.30 uur.
zaterdag 17 juli 's middags van 13.30 uur tot 14.25 uur kunnen we het wervelen oefenen in de hal van de tempel geleid door Puran Winter.
Om 17.30 uur begint de generale repetitie; daaraan vooraf is er een broodmaaltijd.
Donderdag 15 juli kunnen wij van 12.45 uur tot 14.45 uur oefenen in de tent op het terrein.

Enige gegevens over de ‘Dansende Derwisjen’:
De ‘Broederschap van de Dansende Derwisjen’ werd in de dertiende eeuw gesticht door de mysticus en schrijver Jelalludin Rumi. Hun kloosters werden steeds talrijker en hun invloed op de Turkse literatuur en muziek steeds groter. In 1925 werden op last van Kemal Atatürk, de president, alle broederschappen in Turkije verboden. Nu zijn er weer centra in Turkije, Egypte, Lybië en op Cyprus.
De derwisjen zijn in een wit kostuum gekleed waarvan de rok geplisseerd is en waarover zij een grote zwarte mantel dragen. Zij dansen een werveling, die de loop van de planeten symboliseert.
Rumi schreef: ‘O dag, ontwaak, sta op, de atomen dansen, de zielen vervuld van extase, dansen, het hemelgewelf danst ter ere van dat Wezen. Ik zal je in je oren fluisteren waarheen Zijn dans leidt; weet dat alle atomen in de lucht en in de woestijn evenzeer meegesleept worden als wij en dat ieder gelukkig of ongelukkig atoom verblind wordt door de zon van de onafhankelijke ziel’.
Ieder van de bewegingen van de dans heeft een symbolische betekenis. De Shaikh, onbewegelijk in het midden van de kring, stelt het kruispunt tussen het eeuwige en het tijdelijke voor. De ziel is omlaag gevallen in de materie en dient weer op te stijgen naar haar goddelijke oorsprong. Het leven op aarde is een tijdperk van beproevingen, waarin de ziel leert en zich zuivert. De werveling bevrijdt haar, neemt de denkbeeldige hindernissen van de geest weg en laat haar achter in de handen van God.

Tot het volgende bericht,
Je Sitara

Bericht 4
Mijdrecht, 5 mei 2010
Dierbare Medepelgrim op het Soefipad,

De oefendata van het Elementen Ritueel zijn op: 15 mei en 12 juni om 14.00 uur in de Universel ‘Murad Hassil’, in Katwijk. Puran Winter zal op 15 mei met ons het wervelen gaan oefenen.
De Mystieke beleving van het Elementen Ritueel tijdens de Zomerschool 2010 is op
zaterdag 17 juli 's avonds om 19.30 uur. 's Middags van 13.30 uur tot 14.25 uur kunnen wij het Elementen Ritueel oefenen in de hal van de tempel.
Zaterdag 17 juli om 17.30 uur begint de generale repetitie; voorafgegaan door een broodmaaltijd.
Op donderdag en vrijdag, 15 en 16 juli, kunnen wij van 13.30 uur tot 14.30 uur oefenen in de tent.

Het spel van de vijf Elementen:

Alles wat wij waarnemen in het dagelijks leven is enkel en alleen een voortdurend wisselend samenspel van de vijf Elementen. De Chinezen spreken wel eens van de Wereld van de Duizend Dingen.
Het Elementen Ritueel is voor degene, die het besluit nam de diepere werkelijkheid in zichzelf te gaan onderzoeken en de grond van zijn bestaan te gaan ontdekken; dat wat zijn eigen, eeuwige Zelf is. Tijdens het Elementen Ritueel worden de verschillende kenmerken van de vijf Elementen ervaren en bij het wervelen weer opgegeven. Elk Element vormt zijn eigen sluier, van de meest grove - ik ben dit lichaam -, tot de meest subtiele - mijn lichaam is de tempel van God -. De functie van het Elementen Ritueel is het doen ontwikkelen van het bewustzijn, opdat het één zal worden met het universele bewustzijn. ‘Hef ons op boven alle onderscheid en verschil, dat de mensen verdeelt’.

Van de vijf Elementen is Ether weliswaar het meest subtiele, toch is het het eerste Element, dat zich in de fysieke wereld openbaart en het Element Ether kan daarom ook worden waargenomen door onze zintuigen. Het Ether Element wordt ook wel genoemd: 'de Wachter bij de Poort', de poort tussen de fysieke en de subtiele wereld. Uit het Ether Element ontstaan de vier andere Elementen en keren daar weer naar terug. Hieruit volgt, dat de Elementen Aarde, Water, Vuur en Lucht overgangen zijn van het Element Ether. Het verschil ligt in de trillingsfrequentie.
Hazrat Inayat Khan zegt in de Beker van Saki op 10 februari: ‘Hij die het mysterie van de vibraties kent, hij kent inderdaad alle dingen’.
Dat de Elementen voor ons gaan leven en mogen dienen als handwijzers op de weg naar het Zelf.

Tot ziens op 15 mei,
je Sitara

Bericht 5
Mijdrecht, 5 juni 2010
Dierbare Medepelgrim op het Soefipad,

Op 12 juni om 14.00 uur is er weer een bijeenkomst van het Elementen Ritueel in de Universel ‘Murad Hassil.’
De ‘Mystieke Beleving’ van het Elementen Ritueel tijdens de Zomerschool is op:
zaterdag 17 juli 's avonds om 19.30 uur.
's Middags van 13.30 uur tot 14.25 uur is er oefenen van het Elementen Ritueel in de hal van de tempel.
Om 17.30 uur begint de generale repetitie; voorafgegaan door een broodmaaltijd voor de deelnemers.
Donderdag en vrijdag, 15 en 16 juli, van 13.30 uur tot 14.30 uur oefenen wij de stappen en het wervelen in de tent.

Het Elementen Ritueel is een eerbetoon aan God, die met Zijn vijf grote Krachten het Universum heeft samengesteld.

Hoe meer bekendheid met de wereld van de gedachten, des te meer men het als een instrument kan gebruiken ten eigen bate. Elk kenmerk van de gedachtenwereld vertegenwoordigt één van de vijf Elementen. De vijf Elementen beïnvloeden door de ademhaling het lichaam en het denkvermogen. De werktuigen van de mens, het lichaam en de denkwereld zijn samengesteld en bijeengevoegd door de vijf Elementen. Onkundigheid met het geheim van deze vermogens houden de mens onbewust van het eigen koninkrijk, dat hij erfde van zijn Schepper: zijn meest innerlijke wezen.

In de geschriften van Hazrat Inayat Khan kunnen wij lezen:
Inzicht in de denkwereld geeft zelfkennis. Bij een zorgvuldige studie van de wereld van het denken ontdekt men de vijf belangrijke aspecten ervan: de reden, de herinnering, de gedachten, het gevoel en het ego. De vijf Elementen beïnvloeden onafgebroken via de ademhaling het lichaam, het gevoel en het denkvermogen. Tevens zijn de vijf Elementen vertegenwoordigd in elk van de vijf aspecten van het denkvermogen. Het hart is de diepte van de gedachtenwereld en de gedachten verblijven aan de oppervlakte. Dit leert, dat de denkwereld, als meester van het lichaam, een werktuig is van de mens zelf. Hoe meer bekendheid met dit instrument, des te meer men het gebruiken kan ten eigen bate. Onkundigheid van het geheim van zijn vermogens houdt de mens onbewust van het eigen koninkrijk, geërfd van zijn Schepper: zijn meest innerlijke wezen. Deze kennis brengt de gedachte voort: ‘Ik ben niet mijn lichaam, noch mijn gedachten; ik ben de ingenieur van deze twee vermogens, deze twee werktuigen: mijn lichaam en mijn denkvermogen en ik kan ze steeds in eigen overleg en tot mijn eigen voordeel gebruiken.’

‘Men begint zich af te vragen: ‘Wie ben ik?’ Tot op bepaalde hoogte zijn zelfs de gedachten een mechanisme, aangeboden door de uiterlijke sferen, zoals het lichaam een werktuig is, samengesteld en bijeengevoegd uit het fysieke bestaan. Daarom zijn noch de gedachten, noch het lichaam het ‘zelf’. Men denkt: ‘Het is mijzelf’, alleen omdat men zijn ziel niet kan zien. Men zegt van alles wat men kan zien: ‘Dat ben ik’. Het zelf wordt bekend met alles behalve ‘zichzelf’. Het lichaam en de gedachten, door het ‘zelf’ gebruikt, bedekken het innerlijk Licht, dat de ware bron, de weg en de eindbestemming van het leven is.’

Bij deelname aan het Elementen Ritueel wordt men zich bewust van de woorden van Hazrat Inayat Khan:
‘Mens, gij zijt meester van het leven, hier en in het hiernamaals.’

Tot ziens op 12 juni om 14.00 uur in de Universel ‘Murad Hassil’, in Katwijk. Sitara

Bericht 6
5 augustus 2010
Dierbare Medepelgrim op het Soefipad,

De mystieke ervaring van het Elementen Ritueel tijdens de Zomerschool was een gebeurtenis van grote schoonheid en waardigheid. Murshid Hidayat Inayat Khan was erg onder de indruk. Het is Zijn innerlijke wens om de droom van zijn Vader Murshid Hazrat Inayat Khan, een Elementen Ritueel te verwezenlijken. Door de grote inzet van de deelnemers komt het, dat deze wens in vervulling is gegaan.
Voor het begin van de mystieke ervaring las ik het volgende voor over het Elementen Ritueel, hier in het Nederlands:

Het Elementen Ritueel is bedoeld als een eerbetoon aan de Schepper van het Universum.
De vijf Elementen zijn in het lichaam, in het denkvermogen en in het hart van de mens aanwezig.
Jelalludin Rumi, een groot Perzisch Soefi dichter (uit de dertiende eeuw) heeft gezegd: Aarde, Water, Vuur, Lucht en Ether zijn levende wezens. Zij wachten om het bevel van God uit te voeren.
De Ether is Nur, de Bron en het Doel van alle Elementen. Aan het einde van het Ritueel, gedurende het Wervelen, mogen wij ontdekken, dat de ziel rijst boven de Elementen, die de woonplaats vormen van ons lichamelijk, denkend en gevoelsmatig bewustzijn. Het is een ervaring van de ziel.

Kijk alsjeblieft naar de bijlage: ‘Element Ritual Annual Report of the Symbology during the season 2010’, gemaakt op verzoek van de Soefi Beweging Nederland en The International Sufi Movement.
Op 19 maart 2011 kunnen wij de eerste bijeenkomst van het Elementen Ritueel houden in de Ashrama in Naarden. Zodra ze bekend zijn, laat ik je de data van de twee volgende samenkomsten in de Universel ‘Murad Hassil’, in Katwijk weten.

Tot het volgende bericht, je Sitara

Bericht 7
5 september 2010
Dierbare Medepelgrim op het Soefipad,

• Op 19 maart 2011 kunnen wij de eerste bijeenkomst van het Elementen Ritueel houden in ‘de Ashrama’, in Naarden.
• De oefendata van het Elementen Ritueel zijn: 14 mei en 25 juni 2011 om 14.00 uur in de Universel ‘Murad Hassil’, in Katwijk.

Het verlangen om kennis te vergaren is tegelijk de kracht, die leidt tot het bereiken van het meest innerlijke doel van het leven.

Hazrat Inayat Khan zegt, dat zelfkennis het meest nodig is om het doel van het leven in te zien en tot een helder inzicht zal leiden in het uiterlijk leven. Wij zeggen: ‘Ik ken mijzelf beter dan ieder ander. Wat heb ik nog over mijzelf te leren? Is het nodig, dat ik mij verdiep in de samenstelling van mijn lichaam?’ Ja, zelfkennis begint bij het bestuderen van de opbouw van het lichaam. Onderzoek hiervan doet ontdekken, dat er vijf verschillende Elementen zijn, die het stoffelijk lichaam samenstellen. De mystici noemen ze voor het gemak: Aarde, Water, Vuur, Lucht en Ether.
Opmerkelijk is het, dat elk van deze Elementen één van de vijf zintuigen vertegenwoordigt. Dan, komende tot de natuurlijke neigingen en behoeften van het lichaam, blijkt het, dat iedere handeling, die verricht wordt, verband houdt met één van de vijf Elementen. De studie van het mechanisme van het lichaam zal doen beseffen: ‘Iets wat ik altijd mijzelf heb genoemd, is niets dan een mechanisme, een werktuig, gevormd van de vijf Elementen. Elementen, die ontleend zijn aan de uiterlijke wereld.
De geest, die door de vijf zintuigen ervaring opdoet, blijft zelf afzijdig als toeschouwer en toch gelijktijdig de uiterlijke wereld waarnemen door middel van het mechanisme, dat ’lichaam’ heet.
Deze kennis opent de ogen voor het feit, dat wijzelf niet ons lichaam zijn en doet beseffen: Mijn lichaam is mijn instrument, ik ben niet mijn lichaam, ik ben de cipier van deze gevangenis en ik ben de bestuurder van deze machine’. De ziel, als het ware zelf, is levend en eeuwigdurend. Hiervan bewust te zijn, maakt het leven tot een werkelijkheid. Naar: ‘Het doel van het leven’, van Hazrat Inayat Khan.

Laat mijn weten niet verzanden, laat mijn weten niet verdrinken, laat mijn weten niet verschroeien, laat mijn weten niet verwaaien, laat mijn weten: ‘weten’ zijn.

Tot het volgende bericht, je Sitara

Bericht 8
5 oktober 2010
Dierbare Medepelgrim op het Soefipad,

Op 19 maart 2011 om 14.00 uur is de eerste bijeenkomst van het Elementen Ritueel in ‘de Ashrama’, in Naarden. En op 14 mei en 15 juni 2011 om 14.00 uur zijn de oefendata van het Elementen Ritueel in de Universel ‘Murad Hassil’, in Katwijk.

Na de kennis van het lichaam is de volgende stap om tot zelfkennis te komen, het onderzoeken van het denkvermogen. Door studie ontdekt men, dat de vijf eigenschappen zoals rede, geheugen, gedachte, gevoel en het ikbesef, met elkaar het denkvermogen vormen. Het wezen van het denkvermogen is het hart/het gevoel. Elke eigenschap van het denkvermogen vertegenwoordigt één van de vijf Elementen. Dit brengt de gedachte voort, dat zelfs het denkvermogen, hoewel boven het stoffelijk lichaam verheven, een instrument is. Hoe meer men met dit instrument vertrouwd raakt, des te beter is men volledig in staat de vijf eigenschappen te gebruiken. De onbekendheid met het geheim van de werking van deze vijf eigenschappen houdt de mens onwetend van zijn eigen zelf: de ziel. Deze kennis doet iemand bedenken: ‘Ik ben niet mijn lichaam, noch ben ik mijn denkvermogen; ik ben de bestuurder die allebei deze instrumenten in bezit heeft’. Tot op zekere hoogte is zelfs het denkvermogen een mechanisme, dat beïnvloed is door de uiterlijke sferen. Het lichaam is ook een mechanisme, dat opgebouwd en samengesteld is uit het stoffelijke. Daarom is noch het lichaam, noch het denkvermogen het zelf. Men denkt alleen: ‘Dat ben ik’, doch men kan zichzelf niet waarnemen. Men zegt over wat men waarneemt van het lichaam en het denkvermogen: ‘Dat ben ik.’ Het Zelf wordt bekend met alles behalve zichzelf. Het Zelf is het hele leven lang misleid en is niet gereed tot begrijpen van de Waarheid. Het verwerpt het eigen wezen. Zo kan het denkvermogen veranderen in een soort van dekmantel over het Licht. Het Licht, dat de bron en ook het doel is van het leven. Met dit inzicht is de pelgrimstocht naar de Waarheid begonnen. Deze pelgrimstocht naar de ziel, het ware Zelf, is een weg van nadenken, concentratie, contemplatie en meditatie.
Naar: ‘Het doel van het leven’, van Hazrat Inayat Khan.

Kennis over de werking van de vijf Elementen helpt mee om het lichaam en het denkvermogen beter te begrijpen. In de nieuwsbrief van de maand november zal ik graag een aantal van deze gegevens met elkaar delen.

Als het Zelf zich heeft weerspiegeld in het meer van het hart, komt zelfkennis uit zichzelf.

Tot het volgende bericht, je Sitara

Bericht 9
Mijdrecht, 5 november 2010
Dierbare Medepelgrim op het Soefipad,

De oefendata van het Elementen Ritueel in het voorjaar 2011 zijn: 5 maart, 14 mei en 25 juni
Tijdens de eerste bijeenkomst komen wij tot een verdieping van de vijf Elementen, geleid door Züleyha Geelen. De plaats is: De Ashrama, Meentweg 9, 1411 GR Naarden. Tijdens de volgende data ervaren wij de ‘Mystieke beleving’ van het Elementen Ritueel in de Universel ‘ Murad Hassil’, te Katwijk.
Zo heel graag wil ik deze kennis met jullie delen op deze ongebruikelijke manier. Lees het door en raak er ook door geboeid! Je Sitara

Macro- en micro-kosmische aspecten de elementenleer:
1. De leer der vijf Elementen is wetenschap direct ‘uit God's hand’ ontvangen;
2. Wijsgeren als Bonaventura en Aristoteles benoemen de vier overige Elementen als het koude, het warme, het natte en het droge;
3. mens vertoont in zijn leven sporen van alle toestanden, die de stof waaruit zijn lichaam is opgebouwd, heeft doorgemaakt;
4. Er zijn atomen in het lichaam, die het delfstoffenrijk vertegenwoordigen en het plantenrijk en het dierenrijk;
5. Niet alleen zijn lichaam, maar ook het denkvermogen vertoont de weerschijn van deze rijken, waardoor de stof van het lichaam is doorgegaan;
6. Het denkvermogen is de middelaar tussen hemel en aarde;
7. Ieder uur is er via de ademhaling een volgend Element overheersend in lichaam en denkvermogen;
8. Getal, het wezen van de verschijning Toon berust op getal: het trillingsgetal;
9. Hazrat Inayat Khan ziet het Universum als een immense symfonie Geluid is de diepe essentie van de dingen, het wezen der dingen;
10. In de chemie is de overgang, zowel als de samenhang van de vijf Elementen duidelijk te herleiden;
11. De Mind is als een vijfvingerige hand Elk van de vingers vertegenwoordigt een functie: wil, reden, geheugen, het denken en ik-besef, de handpalm is het hart;
12. De gevoelens hebben in de innerlijke sfeer kleuren: de emoties zijn de veranderingen in het gevoelsleven;
13. ‘Als boven, zo beneden. Als binnen, zo buiten’, dit staat te lezen op een smaragd van 3000 jaar geleden;
14. ‘Vier Elemente, innig gesellt, bilden das Leben, bauen die Welt’, versregels van von Schiller;
15. En Goethe zei: ‘Alles Vergängliche ist nur ein Gleichnis’;
16. Een heel oud gezegde is ook: ‘De ontwikkeling van de soort herhaalt zich in die van de enkeling’;
17. Wist je, dat in de Elementenleer zelfs recepten bestaan?    © Copyright 2024