Sufi Gevleugeld Hart met Elementen Ritueel pentagram
Nederlandse versie English version Version francaise Deutsche version
Soefi Elementen Ritueel
Soefi Elementen Ritueel
de vijf Elementen
De vijf scheppingskrachten
Aarde
Water
Vuur
Lucht
Ether
choreografie
procedure
binnenkomst van de mannen
binnenkomst van de vrouwen
ervaring elementen
kakafonie
wervelen
wazifa
uitleg
eerste onderdeel
tweede onderdeel
derde onderdeel
vierde onderdeel
vijfde onderdeel
zesde onderdeel
symboliek
onderdelen
mogelijkheden
betekenis
symboliek van de elementen
boodschap
schema
vijf aspecten
thema's
innerlijke school
adem
zelfbeheersing
goddelijk licht
geest & stof
oorlog & vrede
afstemming
medepelgrim
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
zomerschool
voordracht
correctie
zelf doen
de kunst van de persoonlijkheid
geleide Elementen meditatie
beeldmateriaal
1994
1999
2003
2006
2011
agenda
soefi agenda
links
zoek
contact us
colofon
 
Lucht
Bericht 1
Mijdrecht, 6 januari 2011
Dierbare Medepelgrim op het Soefipad,

De oefendata van het Elementen Ritueel in het voorjaar 2011 zijn: 5 maart, 14 mei en 25 juni.
Op 5 maart is de beleving van de vijf Elementen in: ‘de Ashrama’, Meentweg 9, 1411 GR te Naarden, geleid door Züleyha Geelen. Het thema zal zijn: ‘De mystiek van het geluid’.
Op de twee volgende data zijn de bijeenkomsten in de ‘Murad Hassil’, in Katwijk.
Na het oefenen komen wij tot de ‘Mystieke beleving’ van het Elementen Ritueel.

‘Laten wij nooit de ongehoorde muziek veronachtzamen, die voortdurend in ons hart weerklinkt en het aandurven om de lieflijkheid te beminnen van het eeuwigdurende geluid, om op deze wijze in harmonie te geraken met de natuurlijke bekoring van alle wezens;
zodat wij oprecht ware uitdrukkingen mogen zijn van de Schoonheid van God’.
Vertaald naar woorden van Murshid Hidayat Inayat Khan.
In ieder van ons klinkt onbestemde eeuwige muziek; het is muziek van nu, van toen en van altijd. Muziek, trillingen, van fijn naar grof, van grof naar fijn, onafgebroken gevoed door de adem. De adem is het Goddelijk Instrument in ieder wezen. De ademhaling, die bepaald wordt door de vijf Elementen.
Tijdens het herkennen van de uitwerking, die de vijf Elementen op ieder van ons heeft, gaan wij op 5 maart luisteren naar gedichten en uitspraken van Hazrat Inayat Khan en ook van enkele Soefi dichters uit verschillende culturen. Door in stilte te luisteren naar jezelf kom je tot het verstaan van een taal zonder woorden. Een uitnodiging tot dansen, een uitnodiging tot vervoering brengt je naar de werveling van de Derwisjen. De bewegingen die je maakt bestaan sinds het begin van de Schepping, het zijn de bewegingen van de aarde, het water, het vuur, de lucht, van orkanen en van planeten.
De hersenen alleen zijn een obstakel tijdens het dansen.
In één van zijn vele gedichten schreef Jelalludin Rumi (1207-1273):
‘Weet, dat de uiterlijke vorm voorbijgaat, maar dat de werkelijke wereld voorgoed blijft bestaan.
Hoe lang staar je je nog blind op de vorm van een kruik?’
Dat al het goede er voor jou zal zijn in je Nieuwe Jaar.

Tot het volgende bericht, je Sitara

Bericht 2
Mijdrecht, 5 februari 2011
Dierbare Medepelgrim op het Soefipad,

Let op: De ‘Mystieke beleving’ van het Elementen Ritueel tijdens de Zomerschool is gesteld op zaterdagavond 16 juli, om 19.30 uur.
De oefendata van het Elementen Ritueel in het voorjaar 2011 zijn op 5 maart, 14 mei en 15 juni.
Op 5 maart is de bijeenkomst in de ‘Ashrama’, Meentweg 9, 1411 GR te Naarden! Het thema is dan: ‘De mystiek van het geluid’. Deze keer zal Züleyha Geelen de bijeenkomst leiden.
Van tevoren sturen wij je de route beschrijving!

Over de mystiek van het geluid zegt Murshid Hidayat Khan:
De mystiek van het geluid kan het beste begrepen worden als de geheime bron van alle inspiratie, beluisterd in de stilte van de tempel van het hart, de ware woonplaats van het gehele menselijke bewustzijn. Als het ‘Ik besef’ is vervangen door een bescheiden roep naar de Goddelijke Geliefde binnenin, dan realiseert men de werkelijkheid van de Ongekende, Alomtegenwoordige, Oneindige God. In een natuurlijke vorm komt de mystiek van het geluid het beste uit in de kunst tot het scheppen van een harmonische atmosfeer, die de aandacht wegtrekt van het zelf en deze aandacht verwijst naar de andere sferen van het bewustzijn. Harmonie is onmisbaar om in evenwicht te blijven.

Hazrat Inayat Khan zegt in het boek: ‘De mystiek van het geluid’.
Waarom willen wij soms zo graag alleen zijn? Terwijl wij steeds geneigd zijn om te denken, dat wij gezelschap nodig hebben om mee te praten. Toch zijn wij niet werkelijk gelukkig tenzij we alleen zijn, weg uit de drukte en aan de oever van een rivier of een meer zitten. Dat komt omdat we alleen dan, onbewust, het geluid van de ziel kunnen horen. Dit geluid hoort de Soefi tijdens de mystieke ademhalings- oefeningen. Het is niet gemakkelijk, want daartoe dienen de lichaamskanalen zo open mogelijk te zijn. De ziel is een subtiele substantie en als de lichaamskanalen verstopt zijn door te veel eten en drinken, door alcohol, door te veel slaap of te veel luxe, kan de klank niet naar binnen komen. In de Vedanta wordt over Nada Brahma gesproken, het Goddelijk Geluid, het geluid dat God zelf is en waaruit alles is voortgekomen en onophoudelijk voortkomt. De Soefies spreken van sawt-e-sarmad, het geluid dat de mens betovert. In de Koran staat: 'Kun fa-yakun', toen sprak God: 'Er zij', toen was het er. Voordat deze wereld bestond was er alleen maar geluid, God was geluid, wij zijn uit geluid voortgekomen. Daarom houden wij zo van muziek, het is ons Element.

Tot het volgende bericht, je Sitara


Bericht 3
Mijdrecht, 25 februari 2011
Dierbare Medepelgrim op het Soefipad,

De ‘Mystieke Beleving’ van het Elementen Ritueel tijdens de Zomerschool is gesteld op zaterdagavond 16 juli, om 19.30 uur. Na een broodmaaltijd begint het oefenen om 17.30 uur.

Kom vooral aanstaande zaterdag 5 maart, naar de bijeenkomst in de ‘Ashrama’, Meentweg 9,
1411 GR te Naarden. Aanvang 14.00 uur. Het thema is dan: ‘De mystiek van het geluid’. Züleyha Geelen zal de bijeenkomst leiden!

Op 14 mei en 25 juni oefenen wij het Elementen Ritueel in de Universel ‘Murad Hassil, in Katwijk.

Programma van de bijeenkomst van zaterdag 5 maart in de ‘Ashrama’, te Naarden.

14.00 uur Ontvangst met koffie en thee

• Welkom en inleiding op het programma
• Ademhaling gericht op de vijf Elementen
• Stilte--muziek--gedichten
• Muzikale expressie van de invloed van de vijf Elementen

15.45 uur Pauze

• ‘Mystiek van het geluid’ , een stil eerbetoon aan de vijf Elementen
• Concentratie op de tonen: OE, U, I, O, A van de vijf Elementen
• Het Wervelen

!7.00 uur Afsluiten met de Khatum

Tot ziens op zaterdag 5 maart in de ‘Ashrama’,
Sitara en Züleyha

Wil je eventuele afwezigheid alsjeblieft doorgeven aan Sitara of Züleyha?

Bericht 4
Mijdrecht, 5 april 2011
Dierbare Medepelgrim op het Soefipad,

Let op: De ‘Mystieke Beleving’ van het Elementen Ritueel tijdens de Zomerschool is gesteld op zaterdagavond 16 juli om 19.30 uur. Na de broodmaaltijd begint het oefenen om 17.30 uur.
De oefendata zijn op: 14 mei en op 25 juni om 14.00 uur in de Universel: ‘Murad Hassil’ te Katwijk.

Het woord Soefi, dat van Griekse oorsprong is en wijsheid betekent, heeft nog een andere betekenis in het Arabisch, waar het reinheid betekent. In het dagelijks woordgebruik zijn veel woorden veranderd. Zo noemen velen goedheid reinheid en anderen noemen een hoge moraal reinheid.

Een mysticus ziet het woord reinheid in zijn natuurlijke betekenis. Rein water betekent, dat het met niets vermengd is; het bevat geen andere Elementen dan alleen het water. Reinheid wijst op het meest immateriële deel van het zelf, dat rein is.
Langzaam dit beseffende ziet men, dat begrippen zoals goed en kwaad, rechtvaardig en onrechtvaardig opzij van deze reinheid liggen. Niets kan zo goed zijn, dat het niet geraakt wordt door wat het kwade genoemd kan worden. En er is geen kwaad, dat niet door het goede geraakt kan worden. Dus bestaat er geen kwaad, dat niet een goede kant heeft en geen goede kant die geen kwade zijde heeft. Bij het ontwikkelen van deze reinheid gaat men aarzelen om zijn mening te zeggen over iets of iemand. Hoe wijzer een mens is, des te minder hij geneigd is om zijn oordeel over iemand te vormen. Indien hij iets over iemand heeft te zeggen, spreekt hij liever het goede uit. Bovendien zal iemand die deze reinheid eenmaal heeft mogen beseffen, niet zijn geloof of oordeel aan een ander opdringen. De reden daarvan is, dat hij zodra deze reinheid zich van binnen ontplooit, geen oordeel meer heeft, dat in woorden kan worden uitgesproken.
Dit zijn de woorden van Hazrat Inayat Khan.

Het meedoen aan de ‘Mystieke Beleving’ van het Elementen Ritueel kan een proces genoemd worden, dat tot die zuiverheid kan leiden waarin de ziel zich vrij en gelukkig voelt. Tijdens het wervelen aan het einde van Elementen Ritueel kan het zijn, dat we opmerken zelf een licht te vormen binnen de eenheid die wij met elkaar beleven. Al hetgeen wij mogen ontvangen, geven wij weer terug aan de Aarde, in dankbaarheid aan onze Schepper.

Tot het volgend bericht,
je Sitara

Bericht 5
Mijdrecht, 5 mei 2011
Dierbare Medepelgrim op het Soefipad,

De uitvoering van de Mystieke beleving van het Elementen Ritueel tijdens de Zomerschool is gesteld op: 16 juli 's avonds om 19.30 uur. Na een broodmaaltijd begint het oefenen om 17.30 uur.
De oefendata zijn: 14 mei en op 25 juni om 14.00 uur in de Universel: ‘Murad Hassil’ in Katwijk.

Aan Hazrat Inayat Khan werd de vraag gesteld: Kan de ziel die zich verschillend voelt van alle andere zielen, zich toch één met God voelen?
‘Een ziel die geen opening kan zien tussen het hek van zijn eigen huis en van dat van zijn buurman, kan ook zijn deur niet openmaken voor God. De God, Die hij nauwelijks kent. Elke ziel maakt zich een eigen voorstelling van God. En elke ziel weet ook, dat er een God bestaat. Misschien is het omdat een priester het heeft gezegd. Het kan ook zijn omdat het in de Bijbel te lezen staat of omdat de ouders hebben verteld, dat er een God is. Een ziel, die twijfelt heeft altijd de neiging om van geloof te veranderen. Het is ook jammer, dat hoe meer het verstand zich ontwikkelt, de ziel des te verder verwijderd kan raken van haar eigen opvatting. Een geloof, niet begrepen door het verstand, geeft geen enkele steun. Het is alleen door het kennen van het eigen geloof, dat het levensdoel wordt vervuld. Er is een gezegde in de Vadan: ‘Het ontsluieren van jezelf is het ontdekken van God’.

Het deelnemen aan het Elementen Ritueel is een proces van zuivering. Gedurende het Elementen Ritueel drukken wij in eerbied onze dankbaarheid uit aan de vijf Elementen. Wij stemmen ons af op de Aarde, het Water, het Vuur, de Lucht en de Ether. Door het intense beleven van de invloeden van de vijf Elementen ontdekken wij het Licht, dat alle omstandigheden doorschijnt. Gaandeweg beseffen wij, dat de vonk van het Goddelijk Licht in onze eigen ziel is verborgen en zien wij de oorzaak van het leed en de vreugde en zelfs die van succes en mislukking. Indien er één manier is om het leven gemakkelijker te maken, is het alleen om in onszelf harmonisch te zijn, zodat wij in harmonie kunnen komen met alle verschillende omstandigheden en ervaringen van het leven. De hoogste eer brengen wij aan de Schepper, Die met Zijn geweldige Krachten de mens en de hele Schepping van dienst is. Deze Krachten werken in Zijn dienst en ze zijn dikwijls niet te verklaren voor de mens.
‘ O verheven natuur, door Uw stilte hoor ik Uw roep’. (Natuurmeditatie, Hazrat Inayat Khan).

Tot ziens op 14 mei om 14.00 uur in de Universel: ‘Murad Hassil’, te Katwijk!
Je Sitara.

Bericht 6
Mijdrecht, 5 juni 2011
Dierbare Medepelgrim op het Soefipad,

Op 25 juni om 14.00 uur oefenen wij het Elementen Ritueel in de Universel: ‘Murad Hassil’.
Tijdens de Zomerschool op 12, 13 en 14 juli om 13.30 uur is er oefening in de tent op het terrein.
Op zaterdag 16 juli, om 13.30 uur en na een broodmaaltijd (17.00 uur) oefenen wij het Elementen Ritueel in de hall, om 17.30 uur.
Op zaterdagavond 16 juli, om 19.30 uur begint de Mystieke Beleving van het Elementen Ritueel!

De hele Schepping is in wezen als een grammofoonplaat, waarop stemmen worden geproduceerd; die stemmen zijn de gedachten van de mens. Er bestaat geen plaats in de wereld - hetzij in de woestijn, in het bos, in de bergen, in steden of in huizen - waar niet bij voortduring stemmen klinken, die er eens ingegrift werden en van toen af nog voortduren. Ongetwijfeld heeft iedere stem haar begrenzing: de ene stem kan wel duizenden jaren naklinken, de andere stem verscheidene maanden, terwijl de volgende een paar dagen, een paar uur of maar enkele ogenblikken aanhoudt. Alles wat geschapen wordt, opzettelijk of onopzettelijk, heeft een leven; het heeft een geboorte en een dood; m.a.w. het heeft een begin en een einde. Men ervaart dit hetzelfde zoals men soms de atmosfeer van verschillende plaatsen kan aanvoelen. Wanneer men ergens in de natuur is, voelt men vaak de vibraties van degene die van tevoren op die plaats is geweest. Het kan zijn, dat er vroeger een stad is geweest of dat er een huis heeft gestaan en dat deze plaats nu in een wildernis is veranderd. De geschiedenis van een plaats is aan te voelen en zij wil zich mededelen. Elke stad heeft haar speciale stem. Men zou kunnen zeggen, dat zij hardop spreekt over hen die in de stad hebben gewoond. Zij spreekt over wat de mensen hebben gedaan, over hun graad van ontwikkeling en over het resultaat van hun handelingen.

Na zijn inwijding in de mysteriën van het leven, die hij had gekregen in de oude esoterische school van Egypte, keerde Abraham terug naar Mekka. Daar plaatste hij een steen als herinnering aan deze inwijding. De stem die er toen in werd gelegd door de zingende ziel van Abraham, hield aan en bleef hoorbaar voor allen die het konden horen. Sinds die tijd worden nog steeds pelgrimstochten gemaakt naar deze steen: 'Ka'aba' genaamd. De 'stem' van de profeet Abraham duurt voort en er nog. Een steen, die tot spreken is gebracht voor hen die luisteren.
Het deelnemen aan het Elementen Ritueel brengt ons nader tot de innerlijke Stem, die voortdurend in ons binnenste weerklinkt.

Tot ziens op 25 juni aanstaande in de Universel ‘Murad Hassil’ te Katwijk om 14.00 uur! Je Sitara

Bericht 7
Mijdrecht, 5 juli 2011
Dierbare Medepelgrim op het Soefipad,

Op zaterdagavond 16 juli om 19.30 uur begint de Mystieke Beleving van het Elementen Ritueel! Tijdens de Zomerschool op 12, 13, en 14 juli om 13.30 uur is er oefenen in de tent op het terrein.
Op zaterdag 16 juli om 13.30 uur en na een broodmaaltijd (17.00 uur) oefenen wij het Elementen Ritueel in de hall, om 17.30 uur.

Het Elementen Ritueel is een eerbetoon aan God, die met Zijn vijf grote Krachten het Universum heeft samengesteld.

Hoe meer bekendheid met de wereld van de gedachten, des te meer men het als een instrument kan gebruiken voor het belang van het zelf en van de ander. Elk kenmerk van de gedachtenwereld vertegenwoordigt één van de vijf Elementen. De vijf Elementen beïnvloeden door middel van de ademhaling het lichaam en het denkvermogen. De werktuigen van de mens, het lichaam en de denkwereld zijn samengesteld en bijeengevoegd door de vijf Elementen. Onbekendheid met het geheim van deze vermogens houden de mens onbewust van het eigen koninkrijk, dat hij erfde van zijn Schepper: zijn meest innerlijke wezen.

In de geschriften van Hazrat Inayat Khan kunnen wij lezen:
Inzicht in de denkwereld geeft zelfkennis. Bij een zorgvuldige studie van de wereld van het denken ontdekt men de vijf belangrijke aspecten ervan: de rede, de herinnering, de gedachten, het gevoel en het ego. De vijf Elementen beïnvloeden onafgebroken via de ademhaling het lichaam, het gevoel en het denkvermogen. Tevens zijn de vijf Elementen vertegenwoordigd in elk van de vijf aspecten van het denkvermogen. Het hart is de diepte van de gedachtenwereld en de gedachten verblijven aan de oppervlakte. Dit leert, dat de denkwereld, als meester van het lichaam, een werktuig is van de mens zelf. Hoe meer bekendheid met dit instrument, des te meer men het gebruiken kan ten eigen bate en in het belang van de ander. Onkundigheid van het geheim van zijn vermogens houdt de mens onbewust van het eigen koninkrijk, geërfd van zijn Schepper: zijn meest innerlijke wezen. Deze kennis brengt de gedachte voort: ‘Ik ben niet mijn lichaam, noch mijn gedachten; ik ben de ingenieur van deze twee vermogens, deze twee werktuigen: mijn lichaam en mijn denkvermogen en ik kan ze steeds in eigen overleg en tot mijn eigen voordeel gebruiken.’

‘Men begint zich af te vragen: ‘Wie ben ik?’ Tot op bepaalde hoogte zijn zelfs de gedachten een mechanisme, aangeboden door de uiterlijke sferen, zoals het lichaam een werktuig is, samengesteld en bijeengevoegd uit het fysieke bestaan. Daarom zijn noch de gedachten, noch het lichaam het ‘zelf’. Men denkt: ‘Het is mijzelf’, alleen omdat men zijn ziel niet kan zien. Men zegt van alles wat men kan zien: ‘Dat ben ik’. Het zelf wordt bekend met alles behalve ‘zichzelf’. Het lichaam en de gedachten, door het ‘zelf’ gebruikt, bedekken het innerlijk Licht, dat de ware bron, de weg en de eindbestemming van het leven is.’
Bij deelname aan het Elementen Ritueel wordt men zich bewust van de woorden van Hazrat Inayat Khan:
‘Mens, gij zijt meester van het leven, hier en in het hiernamaals.’

Sitara Rosdorff

Bericht 8
Mijdrecht, 5 augustus 2011

Het Elementen Ritueel is bedoeld als een eerbetoon aan de Schepper van het Universum.

Dierbare Medepelgrim op het Soefipad,

Blij en dankbaar zijn wij, dat de Mystieke beleving van het Elementen Ritueel tijdens de Zomerschool vol inspiratie is uitgevoerd. Het was een zegen, die wij met elkaar mochten ontvangen. Dank lieve Deelnemers, alleen dankzij jullie grote inzet is de droom van Hazrat Inayat Khan nu tot werkelijkheid geworden.

Een tekst van Hazrat Inayat Khan zegt over de vijf Elementen in het boek: Geestelijke Hiërarchie:
‘Het ritme verandert in een uur: er zijn vijf Elementen, die veranderen. Een mens verandert door de vijf Elementen en iedere zodanige verandering wijzigt zijn stemming. Daarom kan iemand in een uur heet en koud zijn en kalm en opgewonden en zo meer. En als iemand de neiging heeft zijn stemmingen te tonen, is hij het ene ogenblik in een goede bui en het volgende….Daarom beheerst iemand met zelfbeheersing alles. Men moet wel door deze vijf Elementen heengaan. Ieder Element heeft een invloed op een persoon’.

De vijf Elementen zijn in het lichaam, in het denkvermogen en in het hart van de mens aanwezig. Zij vormen een woonplaats voor ons denkend en gevoelsmatig bewustzijn.
Jelalludin Rumi, een groot Perzisch Soefidichter (uit de dertiende eeuw) heeft gezegd: Aarde, Water, Vuur, Lucht en Ether zijn levende wezens. Zij wachten om het bevel van God uit te voeren.
Wij mogen ontdekken, dat gedurende het wervelen, aan het einde van het Ritueel, de ziel boven de Elementen rijst.
Dan kan er een ogenblik ontstaan, waarop de ziel weet, dat zij zelf de uitwerking van de Elementen kan beïnvloeden.

Graag zou ik in de volgende berichten, samen met jullie, de eigenschappen van de vijf Elementen willen doornemen.

Wij willen jullie graag uitnodigen voor een vijf Elementen middag in de ‘Ashrama’, in Naarden, op 3 maart 2012.
Deze middag zal door Ananda Priem en Züleyha Geelen geleid worden.
Op 14 april en 9 juni 2012 zijn de oefendata in de Universel: ‘Murad Hassil’, in Katwijk.

In dankbaarheid,
tot het volgende bericht!
Sitara

Bericht 9
Mijdrecht, 5 september 2011
Dierbare Medepelgrim op het Soefipad,

Wij willen jullie uitnodigen voor de Vijf Elementen middag in de ‘Ashrama’, in Naarden, op 3 maart 2012,
om 14.00 uur. Deze bijeenkomst zal geleid worden door Ananda Priem en Züleyha Geelen.
Op 14 april en 9 juni 2011 , aanvangstijd 14.00 uur, gaan wij oefenen in de Universel: ‘Murad Hassil’, in Katwijk.

Karakter eigenschappen van het Element Aarde.

Het Aarde Element heeft een gele kleur, wat gezien kan worden in de Aarde als hij droog is. .Dit toont aan, dat de kleur van zuivere Aarde geel is. Het is te zien in veel bloemen en vruchten en bladeren, en speciaal, wanneer de andere aanwezige Elementen hun invloed verliezen en het Aarde Element overblijft. Zo veranderen ze van rood of groen in geel.

Schepsels die dichtbij de Aarde staan hebben een scherpe reuk. Dit is duidelijk waarneembaar in de dierenwereld, maar ook bij de mensen. In het lichaam staat Aarde in directe verbinding met alles wat vast is: botten, tanden en nagels.

Beïnvloeding door de Aarde brengt liefde voor bezit, maakt productief en geeft vooral voorzichtigheid..Is het Aarde Element dominant in het karakter, dan toont men desondanks geen angst, is traag, gaat weg van conflicten en wanorde, houdt van pleziertjes, is soms zelfzuchtig. De Aardse mens heeft dikwijls verhoogde bloeddruk en is soms heerszuchtig en hard. Is impulsief, ook krijgshaftig en sportief. Gericht op de Aarde voelt men zich veilig in zijn toestand en heeft geen neiging tot bewegen of veranderen.

Alle levenskrachten worden inactief in dit Element en er is energie nodig om het Aarde Element te activeren. Het bittere geeft het karakter aan: bij onvolledige vertering van bittere ervaringen. De tegenpool is het zoete. Groter gewicht, gebruik van meer vlees en vet zijn een goed voorbeeld bij beïnvloeding door het Aarde Element.

Alle voorwerpen op aarde hebben hun speciale Element, dat overheerst, hoewel alles gemaakt is uit een vermenging van de vijf Elementen. Het verschil zit alleen in een hogere of lagere graad van vermenging. Niet alleen in vaste voorwerpen, maar ook in vloeistoffen en zelfs in gassen kan men dit waarnemen.

Voelen wij ons onzeker of nerveus, dan zijn wij niet geaard; voelen wij ons daarentegen zeker en evenwichtig, dan is de verbinding met de Aarde juist wel aanwezig en staan wij met beide benen op de grond. Datgene wat geblokkeerd is kan in beweging komen en wordt opgelost door de vloeibaarheid van het Element Water.

Bij toelating van het Licht brengt het Element Aarde:bescheidenheid, openheid, gastvrijheid, vrijgevigheid, evenwicht en toont vriendschap en liefde.

Tot het volgende bericht.
Sitara

Bericht 10
Mijdrecht, 5 oktober 2011

Uitnodiging: Vijf Elementen middag in de ‘Ashrama’, in Naarden, op 3 maart 2012 om 14.00 uur. Deze bijeenkomst zal geleid worden door Ananda Priem en Züleyha Geelen.
Op 14 april en 9 juni 2012, aanvangstijd 14.00 uur, gaan wij het Elementen Ritueel oefenen in de Universel: ‘Murad Hassil’, in Katwijk.

Dierbare Medepelgrim op het Soefipad,
Hazrat Inayat Khan zegt in ‘De beker van Saki’: ‘Er is geen groter Heilig Boek dan de Natuur, want de natuur is het leven zelf.’ Door middel van kennis van de werking van de vijf Elementen in- en buiten het lichaam, leren wij het leven beter te begrijpen. Terwijl wij ons, als pelgrim op het Soefipad, proberen aan te passen aan het Goddelijk ideaal, zijn wij voortdurend met elkaar verbonden. De pelgrim op het geestelijk pad ziet de werking van het hart, het denkvermogen, het spreken en het handelen als een daad die verricht wordt voor het liefhebbende Oog van God. Lopen de innerlijke en de uiterlijke weg te veel uiteen, dan kan dat tot wanhoop en zelfs tot depressie leiden. Het kennen van de werking van de vijf Elementen leert ons met onszelf en samen met de ander in harmonie te leven.

Het Element Water heeft een natuurlijke neiging tot verkoeling en onderhoudt de lichaam- en de levenstromen. Met meer dan 70% Water in het lichaam, speelt het een belangrijke rol in de verzorging van de warmte en van de circulatie van het bloed. Zoals ijs en water twee verschillende dingen en toch in hun ware aard één zijn, zo is het ook met geest en stof. Water kan gedurende een zekere tijd in ijs veranderen en als het ijs smelt, verandert het in water. Stof is een voorbijgaand stadium van geest, alleen lost ze niet plotseling op zoals ijs, dat smelt en water wordt. De stof, die een duizendtal vormen kan aannemen, zou werkelijk in geest kunnen veranderen.
Het Element Water is zuiver, stromend, reinigend, verfrissend, mild, zoet, bindend, ontbindend, omlaag vloeiend, is speeksel opwekkend en verzorgt de smaakorganen, zetelend in de tong.
Het Element Water is, symbolisch gezien de Liefde, die alles omvat. Liefde begrijpt, is verdraagzaam en altijd vergevend.
De vijf Elementen zijn als chakra's aanwezig in de vingers: duim - Vuur, wijsvinger - Lucht, middelvinger - Ether, ringvinger - Aarde, pink - Water.
De Elementen kunnen door middel van het wederzijds indrukken versterkt worden: het drukken van de toppen van de duim en de pink tegen elkaar geneest onzuiverheid van het bloed en het geeft een zachte huid: samendrukken van duim-, ringvinger- en pinktoppen is tegen vermoeidheid en geeft rust.

Tot het volgende bericht, je Sitara.

Bericht 11
Mijdrecht, 5 november 2011
Dierbare Medepelgrim op het Soefipad,

Wij willen jullie uitnodigen voor de Vijf Elementen middag in de ‘Ashrama’, in Naarden, op 3 maart 2012, om 14.00 uur. Deze bijeenkomst zal geleid worden door Ananda Priem en Züleyha Geelen.
Op 14 april en 9 juni 2012 gaan wij weer oefenen in de Universel: ‘Murad Hassil’, in Katwijk.

Volgens Hazrat Inayat Khan is één van de belangrijkste eigenschappen voor de zoeker op het geestelijk pad: de aspiratie of de eerzucht, het verlangen naar het hogere. De mysticus klimt, als het ware, omhoog via de ervaringen van zijn leven. Als deelnemer aan het Elementen Ritueel hechten wij groot belang aan de invloed van de vijf Elementen op ons denken, spreken en handelen.

Het Vuur Element.
Het Vuur Element is de gangmaker van het lichaam en maakt het tot een bruikbaar instrument. De invloed van het Vuur Element brengt liefde voor romantische muziek teweeg. Het reukzintuig bij dominantie van het Vuur is sterk ontwikkeld. Het Vuur Element is vertegenwoordigd in het bloed en brengt warmte in het lichaam: te bemerken als transpiratie en dorst. Het Vuur zorgt voor een goede spijsvertering. De mens met de vibratie van het Vuur Element past zich gemakkelijk aan, is gedienstig en buitengewoon plooibaar, zelfs meer dan Water en kan zich gemakkelijk omschakelen. Deze natuur heeft een sterk verlangen naar kennis. Ontbreken van het Vuur brengt bloedarmoede, lusteloosheid en zelfs verwardheid teweeg. Ook flauwvallen, staar en huidproblemen kunnen ontstaan bij een te weinig aanwezig zijn van het Element Vuur. Het Vuur helpt bij de aanmaak van afweerstoffen en geeft kracht aan de gedachten. Het Vuur Element zorgt voor de soepelheid van de spieren en voor een mooie gelaatskleur. In het Oosten hecht men groot belang aan geneeswijzen met toepassing van het Vuur Element. De Soefi kent de Vuur ademhaling. Het Vuur is een positief Element.

Het Vuur Element: negatief: afgunstig, boosheid, licht geraakt zijn;
positief: warmte, enthousiasme, vrolijkheid, straling, nuchterheid, werkzaamheid, edelmoedigheid.
Meditatie houding: druk de top van de duim (chakra: Vuur Element) tegen de top van de wijsvinger (chakra: Lucht Element). Helpt bij spanning en bij verbetering van concentratie en geheugen en werkt tegen slapeloosheid (tweemaal per dag, gedurende tien minuten zou voldoende zijn).

Tot het volgende bericht, je Sitara .

Bericht 12
Mijdrecht, 5 december 2011
Dierbare Medepelgrim op het Soefipad,

Uitnodiging: De Vijf Elementen middag in de ‘Ashrama’, in Naarden, op 3 maart 2012, begint om 14.00 uur en wordt geleid door Ananda Priem en Züleyha Geelen.
Op 19 mei (niet 14 april!) en 9 juni 2012 is er oefening in de Universel: ‘Murad Hassil’, in Katwijk.

Het bestuderen van de invloeden van de vijf Elementen geeft kennis over onszelf.
Zelfkennis brengt zelfbeheersing, geeft meesterschap over het leven en het is de bron van geluk.
Hazrat Inayat Khan zegt: ‘Geluk is ons geboorterecht; In ons geluk is het geluk van God’.

Het Lucht Element.
Lucht is het Leven zelf. Het Lucht Element brengt geluid voort. Het Lucht Element is blauw als de kleur van de hemel. Contact met de Lucht maakt het zeewater blauw. Lucht is de kracht, die ieder deel van het lichaam bestuurt. Het Lucht Element onderhoudt de ademhaling. Het Element Lucht regelt de functies van het hart, de circulatie van het bloed en zorgt voor het evenwicht van het lichaam. De Lucht bevordert de stoelgang en de urinedrang. Het Element Lucht voedt het denkvermogen en sterkt het geheugen. Het Lucht Element verdrijft humeurigheid.
Het Element Lucht in de persoonlijkheid geeft moed, vreugde, vertrouwelijkheid en onrust.
Het Lucht type is altijd opgewekt, doet overal indrukken en wetenswaardigheden op, is daardoor veelzijdig, sociaal, dadelijk aangepast en op zijn gemak. Zij spreken graag en hebben veel verbeeldingskracht. Dit type heeft nooit tijd genoeg.
Bij overheersing van het Lucht Element is de kleur blauw te zien aan de tong en aan de lippen.
Ademhalingsoefeningen, een goed gesprek, brieven schrijven, zingen en gezellig uitgaan helpen veel meer dan medicijnen. Een reisje kan wonderen doen. Lichaamsoefeningen zijn te verkiezen voor een goede bloedcirculatie. Vermijd verstopping. Gebruik liefst licht verteerbaar voedsel, vruchten en sla.

Meditatie houding:
Druk sterk met de basis van de duim:(Vuur-chakra) tegen de voorkant van de gebogen wijsvinger: (Lucht-chakra). Het helpt tegen: reuma, artritis, ziekte van Parkinson en bloedcirculatie problemen.
(ongeveer tweemaal tien minuten per dag).

Dierbare Medepelgrims, hebt allen een vreugdevolle Kersttijd en een Gelukkig Nieuwjaar!
Tot ziens, je Sitara

    © Copyright 2024