Sufi Gevleugeld Hart met Elementen Ritueel pentagram
Nederlandse versie English version Version francaise Deutsche version
Soefi Elementen Ritueel
Soefi Elementen Ritueel
de vijf Elementen
De vijf scheppingskrachten
Aarde
Water
Vuur
Lucht
Ether
choreografie
procedure
binnenkomst van de mannen
binnenkomst van de vrouwen
ervaring elementen
kakafonie
wervelen
wazifa
uitleg
eerste onderdeel
tweede onderdeel
derde onderdeel
vierde onderdeel
vijfde onderdeel
zesde onderdeel
symboliek
onderdelen
mogelijkheden
betekenis
symboliek van de elementen
boodschap
schema
vijf aspecten
thema's
innerlijke school
adem
zelfbeheersing
goddelijk licht
geest & stof
oorlog & vrede
afstemming
medepelgrim
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
zomerschool
voordracht
correctie
zelf doen
de kunst van de persoonlijkheid
geleide Elementen meditatie
beeldmateriaal
1994
1999
2003
2006
2011
agenda
soefi agenda
links
zoek
contact us
colofon
 
Water
Bericht 1
Mijdrecht, 5 januari 2012
Dierbare Medepelgrim op het Soefipad,

Let op: De ‘Mystieke beleving’ van het Elementen Ritueel tijdens de aanstaande Zomerschool, is gesteld op:
zaterdag 14 juli 2012, om 19.30 uur in de Universel: Murad Hassil, te Katwijk.
De Vijf Elementen middag in de ‘Ashrama’, in Naarden, op 3 maart 2012, begint om 14.00 uur en wordt geleid door Ananda Priem en Züleyha Geelen.
Op 19 mei en 9 juni 2012, om 14.00 uur, oefenen wij weer in de Universel: ‘Murad Hassil’, in Katwijk.

Het Ether Element.
Ether levert geluid en is energie.
Het Ether Element beheerst alle bewegingen.
Ether is het onbeperkte leven en het Element verschaft leven.
Alle Elementen passen zich aan bij Ether: alles wat er is verdwijnt in Ether.
Het Ether Element trekt zich samen en geeft tegelijkertijd ruimte.
In het mistige, verborgene en in het onbegrijpelijke is het Element Ether overheersend.
Het Element Ether vertegenwoordigt het gezichtszintuig.
Het Element Ether gaat terug naar de etherische sferen.

De indrukken, de gedachten, de gevoelens, de deugden en de kwaliteiten gaan steeds zover als zij kunnen reiken en blijver daar, waar zij bedoeld zijn om door te leven.
De ziel blijft over in zijn eigen wezen en versmelt in de oceaan van bewustzijn, waarin niets van zijn vroegere eigendommen overblijft.

Afstemming op Ether geeft een volledig inzicht en geestkracht.
Het Element Ether past zich aan bij verdriet en eenzaamheid.
Het Element Ether brengt inspiratie, harmonie en vrede.
Ether is alles in allen en in alles is Ether.

Dierbare Medepelgrim, in dit Nieuwe Jaar wens ik je de inspiratie, de harmonie en de vrede van het Element Ether toe. Alles is in jou, in jou is alles!

Tot het volgende bericht,
Sitara


Bericht 2
Mijdrecht, 5 februari 2012
Dierbare Medepelgrim op het Soefipad,

De Vijf Elementen middag, op 3 maart 2012, in de ‘Ashrama’, Meentweg 9, 1411 GR in Naarden,
begint om 14.00 uur en wordt geleid door Ananda Priem en Züleyha Geelen.
Deze middag zullen wij op een creatieve manier kijken in welke mate de Elementen in onszelf aanwezig zijn.
Hoe actief of juist sluimerend is het Element Aarde, Water, Vuur en Lucht in jou aanwezig?
Welk Element vraagt jouw aandacht en hoe geef je het vorm.
Ben je geďnteresseerd? Kom dan op 3 maart naar de ‘Ashrama’!

Op 19 mei en 9 juni 2012, om 14.00 uur, oefenen wij weer in de Universel: ‘Murad Hassil’, in Katwijk.
De uitvoering van de ‘mystieke beleving’ van het Elementen Ritueel tijdens de Zomerschool, is gesteld op:
zaterdag 14 juli 2012, om 19.30 uur in de Universel: Murad Hassil, te Katwijk.

Murshid Hidayat stuurde ons een uitleg over: het 'zien' en 'horen' in verband met de vijf Elementen.
Hier volgt een gedeelte ervan:

Het doffe geluid van de vibraties van het Aarde Element doet de oppervlakte rommelen en resoneren. Deze holle geluiden hebben de eigenschap de behoefte aan communicatie te stimuleren. Het karakteristiek van het Aarde Element is dichtheid, hetgeen zich ook manifesteert in tinten van bruin tot goudgeel.

Het geluid van de vibraties van het Water Element varieert afhankelijk van de omstandigheden. Als het Water voorwaarts vloeit en het alle obstakels omzeilt, heeft het een verhelderend effect. Het Water Element laat zichzelf zien in een schakering van groentinten, aanwezig in de omgeving en ook aan de stoffen, die zich in het Water bevinden.

De opeenvolging van de vibraties van het Vuur Element, die de karakteristiek van het stralende hebben, zien we in roodtinten. Deze bijzondere vibraties doen fysieke en psychische impulsen ontwaken en versterken.

De trillingen van het Lucht Element, voorbijgaande aan hoorbaar geluid en zichtbare kleur, kunnen verbeeld worden in verschillende tinten blauw. Deze vibraties hebben expansieve eigenschappen en zijn de meest geschikte bronnen voor inspiratie.

Het eeuwig durend geluid en het altijd aanwezige stralende licht van het Ether Element, dat de leven-gever is van de andere Elementen, zijn niet altijd waarneembaar met de menselijke zintuigen. Zij kunnen ontstaan in het onderbewustzijn als een schittering, als een alles doordringend geluid en met een onbegrensde expansie.

Tot ziens in de ‘Ashrama’ op 3 maart,
je Sitara

Bericht 3
Mijdrecht, 1 maart 2012
Dierbare Medepelgrims op het Soefipad,

De Vijf Elementen middag, zaterdag 3 maart 2012, in de ‘Ashrama’, Meentweg 9, 1411 GR in Naarden begint om 14.00 uur en wordt geleid door Ananda Priem en Züleyha Geelen.
Deze middag zullen wij op een creatieve manier kijken in welke mate de Elementen in ons aanwezig zijn. Hoe actief of juist sluimerend is het Element Aarde, Water, Vuur en Lucht in jou aanwezig? Welk Element vraagt jouw aandacht en hoe geef je het vorm.
Laat je inspireren en kom op 3 maart naar de ‘Ashrama’!

Hazrat Inayat Khan zegt in het boekje: ‘Metafysica’:
Het hart is als een bol die het licht van de zon bedekt en zijn verschillende emoties zijn verschillende kleuren van deze bol. Elke emotie wordt voortgebracht door een bepaald Element. Terwijl de ziel het leven door middel van het hart ervaart, denkt ze op dat moment: ‘Ik ben verdrietig of blij, bang of geamuseerd.’ Het is in feite een kortstondige ervaring. Wanneer de invloed van een bepaald Element veranderd is, heeft de emotie opgehouden te bestaan en is de ziel weer even zuiver als daarvoor. Ze: wordt nergens door aangeraakt. Ze is zuiver van aard en blijft altijd zuiver. Als tien mensen om de beurt in een spiegel kijken, ziet ieder zijn gezicht en is de spiegel instaat om iedere reflectie zuiver weer te geven. Uiteindelijk is de spiegel weer even helder als voordien, geen enkel gezicht heeft er een indruk op achtergelaten. De ziel ervaart door middel van het hart negen verschillende emoties en deze worden als volgt door overeenkomstige Elementen beďnvloed.

Emoties - Elementen:
Humor - Lucht;
Vreugde - Ether;
Verdriet - Aarde;
Woede - Vuur en Lucht;
Angst - Ether en Lucht;
Medelijden - Water;
Moed - Vuur en Lucht en
Onverschilligheid - Ether, Vuur en Aarde.

De Soefi leert zijn levenswijsheid uit al zijn ondervindingen. In het Elementen Ritueel beleven wij de invloed van de vijf Elementen en wijden al onze ervaringen aan onze Schepper.

Let op: De mystieke beleving van het Elementen Ritueel tijdens de aanstaande Zomerschool is gesteld op: zaterdag 14 juli 2012, om 19.30 uur in de Universel: Murad Hassil, in Katwijk.
Op 19 mei en 9 juni 2012, om 14.00 uur, oefenen wij weer in de Universel: Murad Hassil, te Katwijk.
Tot ziens op 3 maart.

Je Sitara

Bericht 4
Mijdrecht, 1 april 2012
Dierbare Medepelgrim op het Soefipad,

‘Muziek is muziek, in het oosten zowel als in het westen. De mystieke kracht van het geluid brengt met bepaalde melodieën bijzondere stemmingen teweeg. Dit verklaart waarom het ritme zoals bijvoorbeeld in militaire muziek, het lichaam wil laten marcheren. Andere ritmes kunnen het lichaam brengen tot gracieuze dans bewegingen. Afhankelijk van de stemming, brengen ritmes lichaam en geest in een staat van opwinding of tot een gevoel van vrede. Muziek kan ook poëtisch en inspirerend zijn, zoals in symfonische gedichten, in folkloristische melodieën en bovendien in religieuze ceremonieën. Bekoorlijke klanken van buitenaf en ook uit het geheugen kunnen de verbeeldingskracht op gang brengen. Het magische effect van muziek brengt hoop tijdens verdriet. De mystiek van het geluid leidt de aandacht af van onszelf en brengt deze naar een ander gebied van bewustzijn.’ Murshid Hidayat Khan zei dit onder meer in zijn lezing: ‘Mystiek van het geluid’.

Als inspiratie opwelt uit de diepten van het hart, dan danst de ziel. Ons hart kunnen wij openstellen, wanneer wij ons richten op het goddelijke, hier en nu. Het goddelijke is het enige, dat ons hart kan verlichten en ons het werkelijke leven kan schenken. Dan wordt elk ogenblik van het leven een wonder. Pas wanneer wij in contact staan met ons eigen stralende innerlijk, openbaart zich in alles de zegen van God. Klinkt het lied van de natuur ons in de oren als het fluisteren van de goddelijke Geliefde, dan is volgens Hazrat Inayat Khan het leven een dans.

In het meedoen aan het Elementen Ritueel ervaren wij, dat onze levensweg als het ware geplaveid is met de eigenschappen van de vijf Elementen. Deze krachten in onszelf kunnen wij voortdurend gebruiken. De toepassing ervan wijst de weg naar het ontwikkelen van de persoonlijkheid. Het is onze persoonlijkheid, die wij in nederigheid aanbieden aan God, onze Schepper.
‘Ik ben een kind op 's levens pad’, zei Hazrat Inayat Khan.

De Vijf Elementen Middag op zaterdag 3 maart in de ‘Ashrama’ was een succes. Geleid door Ananda Priem hebben wij op een creatieve manier gekeken naar de Elementen, die in onszelf aanwezig zijn. Actief of sluimerend was de vraag. Dank, Ananda Priem en Züleyha Geelen voor de goede zorgen. Fijn, dat Daulat voor de muziek zorgde.

Op 19 mei en 9 juni 2012 om 14.00 uur oefenen wij weer in de Universel ‘Murad Hassil’ in Katwijk.

De mystieke beleving van het Elementen Ritueel tijdens de aanstaande Zomerschool is gesteld op:
zaterdag 14 juli 2012 om 17.30 uur in de Universel: ‘Murad Hassil’ in Katwijk.

Tot ziens op 19 mei in de Universel: ‘Murad Hassil’ in Katwijk!

Je Sitara

Bericht 5
Mijdrecht, 5 mei 2012
Dierbare medepelgrim op het Soefipad,


'Polariteit in de ademstroom', een inspirerende lezing van Murshid Hidayat, naar Murshid Hazrat Inayat Khan:
‘In meer of mindere mate zijn alle Elementen aanwezig in de hele schepping van de natuur. En in ieder Element zijn alle kleuren van de regenboog te zien, terwijl in ieder Element één kleur overheerst. Verder vertegenwoordigen de Elementen verschillende eigenschappen. Het Aarde Element heeft bijvoorbeeld de neiging tot bezinken, zich neer te leggen, het Water Element voort te vloeien, het Vuur wil omhoog gaan, het Lucht Element wil zich uitbreiden, terwijl het Ether Element boven dit alles uitstijgt. Op hun beurt hebben al deze neigingen indirect invloed op het ritme van de adem, omdat deze dag en nacht doorgaat in afstemming op deze specifieke hoedanigheden. Dit verklaart waarom personen met verschillende temperamenten zich het ene moment in harmonie kunnen voelen en het andere niet.

De subtiele vibraties van de Elementen hebben grote invloed op iemands karakter. Ze zijn ook van invloed op de dagelijkse geestesgesteldheid. Het Aarde Element bevordert bijvoorbeeld stabiliteit, het Water Element heeft een verzachtend effect. Het Vuur Element doet de neiging tot het opwekken van woede ontwaken en het Element Lucht inspireert tot vrede.

De handeling van de adem is ook verbonden met andere belangrijke factoren als de polariteiten van het positieve (Jelal) en het negatieve (Jemal). De eigenschappen van een positieve hoedanigheid zijn moed, vastberadenheid en creativiteit. Terwijl een negatieve houding gezien kan worden als ontvankelijkheid en vriendelijkheid. Deze twee tegenstellingen, Shiva en Bhakti in termen van de Vedanta, kunnen wij vergelijken met de zon en de maan. Er is nog een derde hoedanigheid (Kemal), die voortkomt uit het tegelijkertijd samengaan van de positieve en negatieve polariteiten. Hetgeen resulteert in het tenietdoen van de oorspronkelijke eigenschappen van deze polariteiten, zodat een volmaakt evenwicht ontstaat. Het is paradoxaal, dat in materiële handelingen, deze situatie juist tot mislukking kan leiden ten gevolge van een verstoring van het natuurlijk ritme van de ademhaling.

Iemands geestesgesteldheid kan voorts ook beďnvloed worden, door de ademhaling in verband te brengen met een gekozen Element. Wanneer men bijvoorbeeld de adem visualiseert samen met het Aarde Element, dan is men afgestemd op het positieve en op het bestendige van dat Element. Wanneer men is verenigd met het Water Element, dan is er verband met het zuiverende en het aanpassingsvermogen van dat Element. Wanneer men is verenigd met het Vuur Element, dan is men afgestemd op het opwindende en het energieke van dat Element. Wanneer men is verenigd met het Lucht Element, dan stemt men af op ontvankelijkheid en vrede. Wanneer men is verenigd met het Ether Element, dan stemt men af op het aldoordringende leven in de ruimte. Het is duidelijk, dat behalve fysieke en psychologische krachten waarover men beschikt, de kracht van de adem en weten hoe die te gebruiken op bepaalde momenten, in relatie met een bepaald doel, enorme mogelijkheden biedt. Ieder misbruik van deze krachten echter, is in tegenstrijd met de nobele principes van de mystiek en zal nooit enige opbrengst geven noch van enige spirituele waarde zijn’.

Op 19 mei en op 9 juni, om 14.00 uur, oefenen wij weer in de Universel: ‘Murad Hassil’ in Katwijk!
Tijdens de aanstaande Zomerschool is de mystieke beleving van het Elementen Ritueel: 14 juli om 17.30 uur.
Tot ziens op 19 mei in de Universel te Katwijk, je Sitara.

Bericht 6
Mijdrecht, 5 juni 2012
Dierbare Medepelgrim op het Soefipad,

Let op: zaterdag 23 juni ! (niet 9 juni) om 14.00 uur oefenen wij het Elementen Ritueel in de Hall van de Universel: ‘Murad Hassil’ in Katwijk.
Tijdens de Zomerschool op 8, 9, 10 en 11 juli om 13.30 uur is er oefenen in de tent op het terrein.

Op zaterdag 14 juli, om 12.45 uur en na de broodmaaltijd om 17.00 uur oefenen wij het Elementen Ritueel
in de Hall om 18.00 uur.
Om 19.30 uur begint de Mystieke Beleving van het Elementen Ritueel.

Als deelnemer aan het Elementen Ritueel kennen wij de invloeden, die de vijf Elementen op de adem hebben.
Ieder uur werkt opeenvolgend één van de Elementen in het bijzonder door in de ademhaling en heeft zijn uitwerking op voelen, denken en handelen.

De vijf Elementen, Aarde, Water, Vuur, Lucht en Ether, waarover de mystici het hebben, vormen niet alleen kiemen, maar vernietigen ze ook, als je maar wist hoe je deze vijf Elementen gebruiken kunt om je lichaam te zuiveren en ook je geest. Zoals planten zon en water behoeven voor hun groei, zo heb je deze Elementen nodig om volmaakt gezond te blijven. Deze Elementen adem je in en uit naar gelang je vermogen tot ademhalen. Maar door de ademhaling trekt iedereen niet dezelfde eigenschappen aan; want iedereen trekt met de ademhaling aan wat geschikt is voor zijn eigen constitutie. De één trekt meer het Vuur Element aan, een ander meer het Water Element, en een derde meer het Aarde Element. Soms krijg je een Element, dat je niet nodig hebt.

De zonnestralen hebben een grotere geneeskracht dan al het andere. Als je weet hoe je juist moet ademhalen, als je de zonnegolven naar je lichaam toehaalt, kun je je lichaam vrijhouden van iedere onzuiverheid. Geen vernietigende microben kunnen bestaan als de zonnegolven elk inwendig deel van het lichaam kunnen bereiken en dat gebeurt door de ademhaling. Plaatsen op aarde waar geen zon kan doordringen, en de lucht niet doorheen kan spelen, worden vochtig; verschillende kleine levensvormen worden daar geschapen, kiemen van vernietiging ontstaan er en de lucht wordt er bedompt. Daar dit zo is, behoeft dus ook het lichaam zon en lucht. De longen, de ingewanden en de aderen en kanalen van het lichaam hebben alle behoefte aan zon en lucht, en deze worden opgenomen door middel van een volmaakte ademhaling, en zelfs de geest profiteert daarvan, want ook de geest is samengesteld uit de vijf Elementen, maar in een verfijndere vorm.

Dit zijn woorden van Hazrat Inayat Khan uit het boek: Geestelijke Geneeskracht. Hoofdstuk V.

Dierbare Medepelgrim, kom vooral naar onze bijeenkomst op 23 juni in de Universel: ‘Murad Hassil’, in Katwijk!
Tot ziens!

Je Sitara


Bericht 7
Mijdrecht, 5 juli 2012

Dierbare Medepelgrim op het Soefipad,

Waartoe dient een offer?
Een offerande van trots, ijdelheden om begrenzingen, beperkingen voorbij te streven en te overwinnen..

"That cannot be Truth, which is acquired.
Het kan niet de Waarheid zijn, die bereikt wordt.
The Truth is that, which is discovered."
De Waarheid alleen kan ontdekt worden.
De waarheid achter de hele Schepping langzaamaan te ontsluieren. De waarheid onthult zich niet als vanzelf. De zoeker
heeft zich tijdens zijn "ontdekkingsreis" iedere dag weer aan regels en voorwaarden te houden om telkens een tipje van
de sluier te mogen oplichten. Volgens een Hindoe legende is de Waarheid bedekt achter 70.000 sluiers. Wij, als pelgrims
op het Soefipad, ondervinden het voelen, denken, spreken en handelen telkens als een daad, die verricht wordt in de
nabijheid van God. Deze ontdekkingsreis, die voert door alle aspecten van het leven, is een pad van vallen en opstaan.
Omstandigheden dienen voortdurend als een baken op weg naar het onbekende. Er zijn momenten, alleen gelaten, waarin
wij uitzien naar tekens, bewijzen, getuigenissen van Hem.

Tot ziens!

Je Sitara

Bericht 8
Er was geen bericht in augustus.

Bericht 9
Mijdrecht, 5 september 2012

Dierbare Medepelgrim op het Soefipad,

Wij willen jullie graag uitnodigen op 2 maart2013, voor een vijf Elementendag in de "Ashrama", in Naarden. Deze middag zullen wij weer op een creatieve manier bezig gaan met de Elementen en hoe die in ieder van ons aanwezig zijn. De middag zal door Ananda Priem en Züleyha Geelen geleid worden. Nadere details over het programma volgen nog.
Op 13 april en 8 juni 2013 zijn de oefendata in de Universel: "Murad Hassil", in Katwijk.

In "De Eenheid van Religieuze Idealen", van Hazrat Inayat Khan, las ik over het Element Water:
In oude geschriften zoals de Vedanta en het Oude Testament, wordt de geest symbolisch voorgesteld als water. Men vraagt zich misschien af, waarom iets, dat zo dicht bij de aarde is, het symbool zou moeten zijn voor de geest. De aard van het water is, dat het leven geeft aan de aarde en de aard van de ziel is, dat zij leven geeft aan het lichaam. Zonder water is de aarde dood, zo ook het lichaam zonder ziel. Water en aarde vermengen zich; zo vermengt ook de geest zich met de stof en maakt haar levend.

En toch staat de geest boven de stof, evenals het water de aarde soms naar onderen laat zakken en er zich dan boven bevindt. Maar misschien vraagt men: "Is de geest verborgen onder de stof, zoals de ziel verborgen is in het lichaam?" Het antwoord hierop is: "Zoals het water onder de aarde is."
Er bestaat geen plaats waar geen water is; wel zijn er plaatsen waar geen water wordt gevonden.
Zo is ook in de ruimte de geest nergens afwezig, alleen de afwezigheid van stof is mogelijk.

Het wonder, dat Christus op het water heeft gelopen duidt vanuit een mystiek oogpunt op een veel grotere filosofie dan alleen op een wonder. Het hele heelal is in al zijn vormen een beeld van voortdurende activiteit. Van begin tot het eind is ieder aspect van het leven beweging en dat wat leven heet, is de voortdurende beweging van het gehele Heelal. Daarom zou men het heelal een oceaan kunnen noemen van trillingen en iedere beweging stelt daarin een golf voor. De wijzen hebben dit in het Sanskriet: Bhava Sagara genoemd, de oceaan van het leven en de toegewijden hebben steeds gebeden om bevrijd te worden, opdat zij niet zouden wegzinken in deze oceaan, maar in staat zouden zijn om er in te zwemmen. De geest van de Meester kan uitrijzen boven deze golven van de ontzaglijke levenszee. In deze oceaan te zijn, er boven te kunnen staan en er op te kunnen lopen, dat is het wonder van Christus, lopende over de wateren.

Tot het volgende bericht!

Sitara

Bericht 10
Mijdrecht, 5 oktober 2012

Dierbare Medepelgrim op het Soefipad,

Wij willen jullie graag uitnodigen op 2 maart 2013, voor een vijf Elementenmiddag in de "Ashrama", in Naarden. Deze middag zullen wij weer op een creatieve manier bezig gaan met de Elementen en hoe die in ieder van ons aanwezig zijn. De middag zal door Ananda Priem en Züleyha Geelen geleid worden. Nadere details over het programma worden uitgewerkt.
Op 13 april en 8 juni 2013 zijn de oefendata in de Universel: "Murad Hassil", in Katwijk.

Onafgebroken, in voor- en tegenspoed, is er een keuze uit drie verschillende mogelijkheden, zegt Hazrat Inayat Khan.
De eerste is de weg van de bedwelming, de volgende is die om nog even door te slapen en de derde mogelijkheid is de weg voor al degenen, die open en ontvankelijk zijn voor alle uitdagingen en voorwaarden, die het leven hun stelt.
De weg van de bedwelming is de meest gemakkelijke weg. Misschien amusement, het beroep, het zakenleven of een bepaalde belangstelling, het ontneemt alle energie. Naderhand blijft er niets anders over dan een speciale bedwelming, die werkt als wijn en dronken makend is. Verdoofd door het leven, dat geleefd is en beneveld keert hij, tegen zijn zin, terug naar zijn reisdoel, zijn eindbestemming.
In feite blijkt de drijfveer van eerzucht een leven in dronkenschap te zijn.
Dan is er de slapende; weet niets van geboorte, dood en leven. Hij weet niet waarom hij kwam en straks weer weggaat. Hij is gelukkig, want hij slaapt. Hij wordt meegenomen wanneer hij wordt meegenomen.
Ten derde de weg van de man die reist met de ogen open. Hij geniet van de schoonheid van de reis. Voor hem betekent iedere stap vooruit een nieuwe ervaring, een grotere vreugde en telkens een persoonlijke zegening. Hij ervaart de dans van de ziel. Wat de dans van de ziel is kan begrepen worden door het bestuderen van water in een vat en van het stromende water van een rivier. In het vat is er vertraging, opstopping, een zekere dood; op dezelfde manier zoals iemand zwaar en gedeprimeerd kan zijn. Het water van een stromende rivier danst bij iedere stap en de dansende ziel trekt alles tot zich, zoals de stroming van het water en brengt overal belangeloos plezier, hulp en voldoening aan ieder.

Tot het volgende bericht,

Sitara

Bericht 11
Mijdrecht, 5 november 2012

Dierbare Medepelgrim op het Soefipad,

Uitnodiging: Op de middag van 2 maart 2013 in de "Ashrama", zullen wij weer op een creatieve manier gaan werken met de vijf Elementen: "Hoe zijn de Elementen in ieder van ons bezig?"
Deze actieve middag zal geleid worden door Ananda Priem en Züleyha Geelen.
Op 13 april en 8 juni 2013 zijn de oefendata in de Universel "Murad Hassil", in Katwijk.

Het meedoen aan het Elementen Ritueel is een verkorte pelgrimsroute, door alle ervaringen heen, naar het meest diepe innerlijk. Het Elementen Ritueel is een uitnodiging voor de deelnemer om tot een betere kennis van de gedachten en de gevoelens te komen. De gedachten- en de gevoelswereld en ook de emoties, worden beďnvloed door de vijf Elementen. Tijdens de 'werveling' gedurende het Elementen Ritueel laten wij de invloeden los van de Elementen, om te komen bij het Ware Zelf, de Ziel.
Door het kennen van het eigen innerlijk leren wij het Goddelijke kennen. Het Goddelijke, het Oneindige, in het Zelf en in het Zelf van de ander.

Oprecht te zijn en te blijven te midden van onrecht, of: hebben te leven in een ziek lichaam.
Vaak krijgt een ziel een taak, die hij dragen moet; een bijzondere taak, die hij heel dikwijls draagt voor anderen. Het is de ziel, die de opdracht van God krijgt om een kracht te ontwikkelen. En wanneer één ziel, een grote ziel, iets draagt, dat anderen niet kunnen torsen, dan draagt die ziel het voor de andere zielen. Het zijn geestelijke wetten, die volgens Hazrat Inayat Khan, wijzen op de eenheid van alle zielen, op de verbondenheid met elkaar.

Volgens Hazrat Inayat Khan mogen wij, in stilte, tegen ons meest innerlijke ik zeggen:
"Jij bent mijn Ware Zelf. Schijn in mijn denkvermogen. Alles om mij heen is enkel een spel voor jou, of het mij beroert of niet. Voor jou is het allemaal een ervaring. Bekijk het, of het nu droevig is of onplezierig. Jij bent er toch niet door geraakt of bewogen. Veel te groot ben jij om er smetten of blaam van op je te laden. Jij bent altijd onveranderlijk, altijd dezelfde. Jij bent de Ziel van alles, wat er bestaat. Jij bent het Licht van God."
Als wij ons Ware Zelf zo toespreken, hoe de omstandigheden ook mogen zijn, kunnen onze depressies en ons verdriet vervagen als sneeuw voor de zon en bereiken wij het Licht en de Vrede van onze ziel. Dit is wat er bedoeld wordt met: "Zoek eerst het Koninkrijk van God."
Het Koninkrijk van God is de Ziel. Het Koninkrijk van God is het Licht van God.

Tot het volgende bericht,

Sitara

Bericht 12
Mijdrecht, 5 december 2012

Dierbare Medepelgrim op het Soefipad,

Kom vooral op de middag van 2 maart naar de"Ashrama", Naarden, geleid door Ananda Priem en Zuleyha Geelen
om op een creatieve manier de vijf Elementen te benaderen: "Hoe werken de Elementen in en met mij?"
Schrijf ook in je agenda: Op 13 april en 8 juni om 14.00 uur, zijn de oefendata in: "Murad Hassil", Katwijk.
Tijdens de Zomerschool is de "mystieke ervaring" van het Elementen Ritueel op zaterdagavond 20 juli om 19.30 uur.

De uitwerkingen van de verschillende symbolen, die gebruikt worden bij het Elementen Ritueel, stammen af van tradities van duizend jaar en langer geleden. De meeste tradities zijn in het geheim doorgegeven door priesters en monniken. Het Griekse woord: 'Mysterie', betekent: 'Stilte'. En ingewijd worden betekent: 'Stil worden'. De ingewijden in de verschillende mysterien, mysteriespelen en rituelen gaven zich over aan voorschriften, zoals vasten en onthoudingen. Het oogmerk was een uitstijgen boven de invloeden van de Elementen.
Het vasten en de onthoudingen werden toegepast om wilskracht te ontwikkelen en innerlijke rust te verkrijgen . In de stilte van het Zelf is de weg naar het Licht. Wilskracht leidt tot zelfdiscipline. Zelfdiscipline is de kracht tot meesterschap. Bereikt de mens het ware Zelf, dan wordt de grens tussen leven en dood weggenomen. De ingewijden kregen opdrachten te vervullen, die dienden om zich een bepaalde invloed te verwerven over de Elementen, zoals:

> Zich wentelen in Aarde, op blote voeten lopen: Wees schoon;
> Enige dagen en nachten in het Water verblijven: Wees tevreden en rustig;
> Over Vuur heen lopen: Wees gedisciplineerd;
> Zich aan extreme weersgesteldheden blootstellen en hitte en kou te doorstaan, de Lucht: Zelfontwikkeling en kennis;
> Voortdurend de heilige Namen van God herhalen, de Ether: Overgave, Uw wil geschiede.

Dierbare Medepelgrims,

Het is goed om eerbied te tonen aan de vijf Elementen, die het geluk en het welzijn bepalen. Gedragen door de Aarde, gezuiverd door het Water, verlicht door het Goddelijk Licht, aanhoudend verkwikt door de genezende Krachten van de overal aanwezige Lucht, zijn wij verbonden met elkaar!
Hebt allen een Licht Kerstfeest en een Nieuwjaar in goede gezondheid, in liefde, harmonie en geluk.

Je Sitara.

    © Copyright 2024