Sufi Gevleugeld Hart met Elementen Ritueel pentagram
Nederlandse versie English version Version francaise Deutsche version
Soefi Elementen Ritueel
Soefi Elementen Ritueel
de vijf Elementen
De vijf scheppingskrachten
Aarde
Water
Vuur
Lucht
Ether
choreografie
procedure
binnenkomst van de mannen
binnenkomst van de vrouwen
ervaring elementen
kakafonie
wervelen
wazifa
uitleg
eerste onderdeel
tweede onderdeel
derde onderdeel
vierde onderdeel
vijfde onderdeel
zesde onderdeel
symboliek
onderdelen
mogelijkheden
betekenis
symboliek van de elementen
boodschap
schema
vijf aspecten
thema's
innerlijke school
adem
zelfbeheersing
goddelijk licht
geest & stof
oorlog & vrede
afstemming
medepelgrim
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
zomerschool
voordracht
correctie
zelf doen
de kunst van de persoonlijkheid
geleide Elementen meditatie
beeldmateriaal
1994
1999
2003
2006
2011
agenda
soefi agenda
links
zoek
contact us
colofon
 
Lucht
Bericht 1
Doornstruik
Mijdrecht, 5 januari 2021

Dierbare Medepelgrim op het Soefipad,

Wij hopen u te ontmoeten tijdens de Verdiepingsmiddag van het Soefi Elementen Ritueel op 6 maart 2021 van 14:00 uur (aanvang) tot 17:30 uur in de Asharma te Naarden.

De bomen hebben een koning nodig
In de Bijbel (Richteren 9:7) staat hoe Abimelech 69 broers doodt, waardoor hij de koning van het land wordt. Tot dan toe werd het koningschap uitgeoefend door geestelijken en wijzen. De 70e, nog in leven gebleven jongste broer, Jotam, vertelt voor zijn vlucht een fabel: De bomen gingen eens henen om een Koning over zich te zalven. Zij zeiden tot de olijfboom: “Weest u koning over ons.” Deze antwoordde: Moet ik dan boven de andere bomen gaan zweven?” De olijfboom wilde de verantwoordelijkheid niet op zich nemen. Hierna vroegen zij hetzelfde aan een vijgenboom. Deze reageerde op dezelfde manier: “Moet ik dan boven de andere bomen gaan zweven?” Vervolgens weigerde de wijnstok het hun. Uiteindelijk vroegen alle bomen het aan een doornstruik. Het antwoord was: “Als u mij werkelijk tot koning wilt zalven, kom dan maar schuilen in mijn schaduw. Wist u dan niet, dat er van de doornstruik een vuur zal uitgaan, dat zelfs de ceders van Libanon verteert?” Wat is de betekenis?
De olijfboom weigerde om zijn olie weg te geven. De olie, het Licht dat brandt in het hart. Denkende aan de wijze en de dwaze maagden: zij hadden olie nodig in hun lampen voor bij het feest van de Bruidegom. Symbolisch om het Koninkrijk van God te vinden.
De vijg wilde de heerlijke lekkernijen, de harmonie onder de mensen, niet zomaar prijsgeven.
Zelfs de wijnstruik met de druiven van extase, de geestelijke dronkenschap van het zichzelf vergeten, weigerde het regentschap. De weg naar God begint bij het vergeten van het zelf.
De doornenbos is symbolisch gezien de toestand, het tijdperk dat al millennia voortduurt. Met nauwlettende waakzaamheid is het in deze tijd voor ieder een duidelijk betoog. Het is het verhaal van alledag.
De bomen zoeken een regent, een voorbeeld, een ideaal, een goddelijk Ideaal. De ziel is op de terugweg naar het ene Doel, begeleid door de Goddelijke Geest van Leiding, in de belichaming van de Meester. De Goddelijke Leiding begeleid door alle verlichte zielen. Kwam de meester alleen eeuwen geleden of ook erna? Iedere Profeet van God brengt dezelfde Boodschap, geeft dezelfde weg. Er is maar één Dienst voor God; het is de Dienst in eerbied.
In het Bijbelverhaal over Abimelech staat dat de ceders in Libanon werkelijk gekapt werden en gebruikt voor tempels, paleizen en huizen. De materiële wereld. Uit de teksten van de heilige Geschriften van de wereld blijkt dat de mensen in de begintijd dichtbij God leefden. De paradijstoestand. De vier bomen in het verhaal stellen als het ware de vier toestanden op aarde voor, die bij iedere stap materiëler worden en zich verharden.

De wens om de Weg terug te nemen van onder de doornbossen - gepokt en vol schrammen, op de danspassen van trots en nederigheid - het is de weg van deze tijd. De strijd met en tussen persoonlijkheden. Grote ego’s en kleine ego’s met hun eigenwaarde en hun trots. Doorgaand in voortdurende zelfverdediging. Vooral geen kwetsuren teweegbrengen ter voorkoming van nog meer tegenwerking. Doorlopend bekrast door beschadigingen van de doornen van elkaar en van zichzelf. De strijd van de meerdere en de mindere. De strijd van het winnen of het verliezen. Tot het niet-zijn, de weg naar het Doel, de geestelijke reis. Want monarchie op aarde is slechts van korte duur, het materiële koningschap kan ‘verbranden’, zoals bij Abimelech, die drie jaar later door zijn eigen volk werd gedood.

Is er overgave mogelijk? De eerste etappe terug is de wijn te drinken, de wijn van de extase. Het verliezen van het zelf. Al een jaar lang vormt zich in een wirwar van doornige bekrassing, geruis, gedruis en rumoer een toestand, waarin herrie en heibel verstommen. Lawaai tot kalmte wordt gemaand. Terug naar geluidloosheid. De vraag leeft weer op, de hunkering naar Hem, de Koning.
Overgave in twijfel. De weg van klein zijn, zoals het kleine kindje. Gehavend en in eerbied. Het kindje valt en staat weer op en pakt de hand van de moeder. De hand, die er altijd is, in liefde verbonden en blijvend behulpzaam. Het ene antwoord op dezelfde vraag: De ziel zoekt zijn goddelijk Ideaal: Liefde, Minnaar en Geliefde Heer. Hij, die leeft in het hart van ieder. Hij is eeuwig.

“O, bezielende gids op ’s levens verwarrende wegen, in U voel ik overvloed van zegen.” De beste wensen voor 2021!
Bovenstaande tekst is van Sitara Rosdorff (voormalig leider van het Elementen Ritueel).

Het Elementen Ritueel is een disciplinaire bewustwordingsreis naar jezelf, de rust en vrede in jezelf en tegelijkertijd naar je doel, het een zijn met God. Het Elementen Ritueel is de Weg naar de Ziel. Voor meer informatie, zie: www.soefielementenritueel.nl. De nieuwe bijeenkomsten van de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel zijn op zaterdag 17 april 2021, 19 juni 2021 en 16 oktober 2021 van 14.00 uur (aanvang) tot 17:30 uur in de Universel Murad Hassil (inclusief helpen opruimen). De Verdiepingsmiddag vindt plaats op 6 maart 2021 van 14:00 uur (aanvang) tot 17:30 uur in de Asharma te Naarden. Inloop vanaf 13:45 uur. Schrijf de (oefen)data alsjeblieft in je agenda! Geïnteresseerd? Neem dan contact op via info@soefielementenritueel.nl of zuleyha.lhs@gmail.com.

Dat wij door het Elementen Ritueel de Elementen in onszelf leren kennen en beheersen.
Hartelijke groeten, Daulat Rosdorff

Bericht 2
Steps, Colors and Tones
Mijdrecht, 5 februari 2021

Dierbare Medepelgrim op het Soefipad,

Wij hopen u te ontmoeten tijdens de Digitale Bijeenkomst van het Soefi Elementen Ritueel op zaterdag 6 maart 2021 van 14:00 uur tot ca. 15:00 uur.

Deze maandbrief gaat over suggestie in relatie tot kleur en vorm. ‘Kleuren en vormen suggereren iemand automatisch een gedachte of gevoel. Kleuren die wij dragen en kleuren die om ons heen zijn, hebben een invloed op ons en scheppen een atmosfeer.
Eens gebeurde het, dat een mysticus naar een pas ingericht clubgebouw kwam en enige leden van die club vertelden hem: “Er is vast een of andere kwade geest in dit huis, want sinds wij onze club in dit huis hebben, is er bij iedere bestuursvergadering strijd.” De mysticus richtte hun aandacht op de muren van de kamer, waar zij gewoonlijk vergaderden. Zij waren bedekt met rood behang. Hij zei: “Het is rood papier. Het doet een beroep op de vurige kant van de menselijke natuur; en als er een neiging tot strijd is, wakkert het de vechtlust aan.”
De orden van wijzen en heiligen en contemplatieve mensen van oude tijden kenden deze gedachte en met dit begrip voor ogen bepaalden zij de kleuren van hun gewaden de kleuren van hun omgeving. Daar dit idee in onze tijd over het hoofd wordt gezien, accepteert men elke kleur die gegeven wordt als modekleur, niet wetend wat die kleur aan onszelf en anderen suggereert.

En zo is het met de vorm van dingen. Indien iets goed gevormd is, suggereert het ritme, harmonie en als het verwrongen is, dan suggereert het verwrongenheid.
In oude tijden bestond er het bijgeloof in goede of slechte voortekenen. Het was gebaseerd op dit principe: iedere kleur suggereert aan degene, die een of andere werk wil doen of hij succes zal hebben of mislukking. Het wordt door die kleur gesuggereerd. De indruk die men van die kleur ontvangt, draagt men met zich mee en deze heeft zelfs invloed op ons werk. Er bestond een bijgeloof dat wanneer iemand iets wat misvormd was tegenkwam op weg naar zijn werk, hij geen geluk zou hebben. Het zit hem in een indruk van misvorming die het geeft op uw geest. Zo is het ook met gelaatstrekken. Niet iedereen kan gelaatstrekken lezen, maar iedereen ondergaat er de invloed van. Zonder dat men het weet wordt men erdoor beïnvloed. Waarom? Omdat de vorm iets suggereert, wat niet iedereen kan beschrijven, maar wat iedereen voelt. Het is een taal zonder woorden, het deelt u iets mee, hoewel het niet voor iedereen makkelijk is om het te verklaren, zelfs niet voor zichzelf.’¹

Ook in het Soefi Elementen Ritueel speelt kleur en vorm een belangrijke rol. De kleuren, die behoren bij de 5 Elementen komen overeen met de kleur van de robes van de Vrouwen en de koorden (behorende bij de robes) van de Mannen. De vormen vinden we terug in de Houdingen die behoren bij de verschillende Elementen. Zie afbeelding uit presentatie tijdens Zomerschool Soefi Beweging 2014.

Het Elementen Ritueel is een disciplinaire bewustwordingsreis naar jezelf, de rust en vrede in jezelf en tegelijkertijd naar je doel, het een zijn met God. Het Elementen Ritueel is de Weg naar de Ziel. Voor meer informatie, zie: www.soefielementenritueel.nl. De nieuwe bijeenkomsten van de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel zijn op zaterdag 17 april 2021, 19 juni 2021 en 16 oktober 2021 van 14.00 uur (aanvang) tot 17:30 uur in de Universel Murad Hassil (inclusief helpen opruimen). Inloop vanaf 13:45 uur. De Digitale Bijeenkomst vindt plaats op 6 maart 2021 van 14:00 uur tot ca. 15:00 uur. Schrijf de (oefen)data alsjeblieft in je agenda! Geïnteresseerd? Neem dan contact op via info@soefielementenritueel.nl of zuleyha.lhs@gmail.com.

Dat wij door het Elementen Ritueel de Elementen in onszelf leren kennen en beheersen.
Hartelijke groeten en keep safe/on smiling, Daulat Rosdorff

¹ Khan, H.I., Psychologie, Niet-geautoriseerde vertaling, 1960


Bericht 3
Mijdrecht, 5 maart 2021

Dierbare Medepelgrim op het Soefipad,
Wij hopen u te ontmoeten tijdens de Mystieke ervaring van het Soefi Elementen Ritueel op zaterdag 17 april 2021 van 14:00 uur tot 17:30 uur.

Onderstaande lezing over ‘Suggestie en levenshouding’ is gehouden tijdens de Digitale Bijeenkomst van het Soefi Elementen Ritueel op zaterdag 6 maart 2021.
“Ons hele leven is afhankelijk van onze levenshouding; gewenste en ongewenste resultaten worden bereikt door de houding. Zeer dikwijls is de hele moeilijkheid in het leven van een mens, dat hij geen meester is over zijn eigen houding. Denk hierbij ook aan de Elementen, die wij in onszelf moeten leren kennen en beheersen. En hoe geleerd een mens zijn mag, hoe intelligent, hoe geestelijk hij mag schijnen, als hij geen beheersing heeft over zijn levenshouding en als hij geen inzicht heeft in de gevolgen van zijn levenshouding, is hij niet ver op het pad gevorderd.
Een juiste houding kan teweeg gebracht worden door zich te veranderen, het kan ontwikkeld worden, hoewel een goede houding een aangeboren eigenschap is. Een juist gericht denkvermogen heeft een juiste houding, een verkeerd denkvermogen heeft een verkeerde houding. Soms komt het denkvermogen in een verkeerde toestand, het is ontwricht, het zit niet op de juiste plaats; en wat iemand dan ook ziet, het schijnt hem verkeerd toe, en wat hij ook doet, het blijkt verkeerd te zijn.
In het leven van sommige mensen komt dit heel dikwijls voor; bij anderen een enkele keer. In het Sanskriet is er het gezegde, dat wanneer er een slechte tijd in iemands leven is, dit samenvalt met een verandering in zijn geesteshouding (denkwijze).
Maar wie het denkvermogen als een kompas beschouwt, dat altijd naar het goede punt wijst, en er voortdurend in gelooft, zal altijd de juiste houding vinden. En als iemand eenmaal de sleutel heeft gevonden tot zijn houding in het leven, heeft alles zijn nut voor hem, zoals bijvoorbeeld nederigheid (een eigenschap van het Element Aarde) en trots (het Element Vuur). Iemand die nederigheid tot zijn principe heeft, is niet tot trots in staat, en degene, die trots tot zijn beginsel heeft, is niet tot nederigheid in staat. De een mist het rechterbeen, de ander het linker. In beiden ontbreekt één kant.
Er is een tijd waarin nederigheid overwint, er is een tijd dat nederigheid iemands positie verhoogt, er is een tijd dat nederigheid harten verzacht, er is een tijd dat nederigheid de grote deugd in iemands leven is; en in zulke tijden is het een grote fout, wanneer nederigheid ontbreekt.
Maar er is ook een tijd dat trots zijn plaats heeft, dat trots een rol te vervullen heeft, dat trots iemand verheft, dat trots iemand ophoudt; en als een mens in die tijd het beginsel van nederigheid toepast, dan is hij verloren.
Het is daarom niet het principe, het is het gebruik dat van het principe gemaakt wordt, dat het voornaamste is. Wanneer je tegen iemand zegt: “De muziek, die je gecomponeerd hebt, is prachtig”, en hij zegt: “Ongetwijfeld”, dan is zijn hele compositie vals geworden; hij zou van zijn muziek harmonie gemaakt hebben door nederigheid.
Maar wanneer iemand erg aangespoord wordt door zijn metgezellen om een glas mee te gaan drinken in een café, wat goed is voor de metgezellen, maar niet voor hem, wanneer zijn trots hem in die tijd helpt en hij zegt: “Het spijt me, ik kan niet komen”, dan is dat veel beter dan de nederigheid, die uit beleefdheid zegt: “Ik zal komen”.
Het is hetzelfde met optimisme en pessimisme. Er zijn mensen, die hardnekkig vasthouden aan optimisme en er zijn anderen, die denken dat het wijs is om altijd pessimistisch te zijn. Beiden maken een fout. Optimisme heeft zijn plaats en pessimisme heeft zijn plaats. Als je naar elk teken van mislukking ziet met pessimisme, kun je misschien de komende mislukking vermijden.
Wanneer een jong violist, die onder zijn gehoor misschien vijftig mensen heeft, waarvan hij voelt dat ze hem niet waarderen, ten opzichte van dat gevoel pessimistisch staat, zal hij na enige tijd ontdekken dat iedereen in het gehoor hem waardeert. Maar wanneer het pessimisme zich verder ontwikkelt, zal hij ten slotte ontdekken, dat iedereen in het publiek tegen hem is.
Er is iets waar tegenover je pessimistisch moet zijn; er is iets waar tegenover je optimistisch moet zijn. … Een pessimistische houding tegenover alles wat niet zou moeten gebeuren en een optimistische houding tegenover alles wat men wenst te zijn, is een groot ding. Er is een gezegde dat iedereen in India kent: ‘Als de houding goed is, dan wordt alles gemakkelijk’, en met een goede houding wordt bedoeld de juiste houding tegenover het leven. …
Dan komen wij bij de kwestie van hoop en berusting (de Elementen Lucht en Ether). Berusting is de houding van de heiligen en hoop de houding van de Meesters; maar in alle verlichte zielen is een evenwicht. …
Grote en prachtige eigenschappen, zoals tevredenheid (het Element Water) – het teken van de heiligen – zelfs die kunnen soms nadelig in ons leven werken. … Als men boven zekere dingen in het leven is uitgerezen, als men er geen waarde meer aan hecht, en men dan tevreden is, dan is dat de tevredenheid van de wijzen. Maar wanneer wij dingen verlangen te hebben, die voor ons van groot belang in het leven zijn, dan moeten wij niet tevreden zijn, men moet dan geen tevredenheid beoefenen, men moet dan enthousiasme beoefenen en enthousiasme zo laten groeien, dat de wilskracht het enthousiasme kan gebruiken en er het verlangde resultaat mee kan bereiken. …
Het is evenwicht dat gewenste resultaten geeft: aan de ene kant hoop, aan de andere kant doorzettingsvermogen.
Samenvattend wil ik zeggen: De goede houding is, een evenwicht te hebben tussen rede en hoop.”¹

Het Elementen Ritueel is een disciplinaire bewustwordingsreis naar jezelf, de rust en vrede in jezelf en tegelijkertijd naar je doel, het een zijn met God. Het Elementen Ritueel is de Weg naar de Ziel. Voor meer informatie, zie: www.soefielementenritueel.nl. De nieuwe bijeenkomsten van de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel zijn op zaterdag 17 april 2021, 19 juni 2021 en 16 oktober 2021 van 14.00 uur (aanvang) tot 17:30 uur in de Universel Murad Hassil (inclusief helpen opruimen). Inloop vanaf 13:45 uur. De Digitale Bijeenkomst vindt plaats op 6 maart 2021 van 14:00 uur tot ca. 15:00 uur. Schrijf de (oefen)data alsjeblieft in je agenda! Geïnteresseerd? Neem dan contact op via info@soefielementenritueel.nl of zuleyha.lhs@gmail.com.

Dat wij door het Elementen Ritueel de Elementen in onszelf leren kennen en beheersen.

Hartelijke groeten en keep safe/on smiling, Daulat Rosdorff

¹ Bron: Khan, H.I., Psychologie, VII, Suggestie, Levenshouding.


Bericht 4
Mijdrecht, 5 april 2021

Dierbare Medepelgrim op het Soefipad,

In verband met het coronavirus gaat de bijeenkomst van de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel op zaterdag 17 april 2021 niet door. Wel proberen wij begin mei 2021 een digitale bijeenkomst te organiseren. Wij hopen u weer fysiek te kunnen ontmoeten op zaterdag 19 juni 2021.

In aansluiting op de voorgaande maandbrieven en de digitale bijeenkomst op 6 maart jl. volgt hier een samenvatting over ‘Toegepaste suggestie en de Elementen’.
“Toegepaste suggestie kan in vier verschillende soorten verdeeld worden: De suggestie, die men zichzelf geeft, die men autosuggestie noemt; de suggestie, die men een ander geeft; de derde is de suggestie, die gegeven wordt aan de lagere schepselen en de vierde, die weinig bekend is in de wetenschappelijke wereld, maar altijd is begrepen in de mystieke wereld is de suggestie die gegeven wordt aan een voorwerp. …

De gewoonte om heilige namen uit te roepen, het herhalen van geestelijke gezangen in een nieuw huis, dit alles is suggererend, zelfs suggererend aan voorwerpen. Hoe dwaas het ook van buiten af mag schijnen, toch blijft het feit dat alle dingen en wezens leven vertegenwoordigen, het ene leven; sommigen meer open voor suggestie, voor gevoel en anderen schijnbaar niet open. En toch zijn ze open voor het ontvangen van suggestie; wij zijn het die niet open genoeg zijn om te kunnen zien, dat zij die ontvangen. Rumi zegt in de Masnavi (en hoe terecht zegt hij het) dat Vuur, Water, Lucht en Aarde, allen als dode dingen voor ons zijn, maar voor God staan als levende wezens, als Zijn gehoorzame dienaren. De mens die dit mysterie kent, kent een wonderbaarlijk natuurwet. Vanaf het ogenblik dat de ziel ontwaakt tot dit mysterie, begint het leven zich aan hem te openbaren en de ziel begint met het leven in gemeenschap te treden.”¹

Naar aanleiding van bovenstaande kunnen wij onszelf 3 vragen stellen:

1. In hoeverre word jij beïnvloed door suggestie van anderen? A. Veel B. Gemiddeld C. Weinig

2. In hoeverre word jij beïnvloed door gedachten en gevoelens van jezelf? A. Weinig B. Gemiddeld C. Veel

3. In hoeverre voel jij je beïnvloed door de Elementen
 
Ether
Lucht
Vuur
Water
 en 
Aarde
? A. Nooit B. Regelmatig C. Voortdurend


In het kader van: Hoe gaan ‘praatjes’, gedachten en gevoelens de wereld rond? herhaalden wij vervolgens gezamenlijk een zin over de 
Aarde
, het 
Water
, het 
Vuur
, de 
Lucht
 en het 
Ether
 uit de Natuurmeditaties van Hazrat Inayat Khan:
ElementZin

Aarde

Ik zie de schoonheid van de Geliefde

in alle kleuren en vormen.

Water

Mijn leven is een golf

van de oceaan van Uw eeuwig leven.

Vuur

Vernietig, Heer, mijn zwakheden

door het vuur van Uw liefde.

Lucht

De lucht brengt Uw boodschap

en leidt mij tot vervoering.

Ether

Laat Uw woord

de uitdrukking van mijn leven worden.

Het Elementen Ritueel is een disciplinaire bewustwordingsreis naar jezelf, de rust en vrede in jezelf en tegelijkertijd naar je doel, het een zijn met God. Het Elementen Ritueel is de Weg naar de Ziel. Voor meer informatie, zie: www.soefielementenritueel.nl. De nieuwe bijeenkomsten van de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel zijn op zaterdag 19 juni 2021 en 16 oktober 2021 van 14.00 uur (aanvang) tot 17:30 uur in de Universel Murad Hassil (inclusief helpen opruimen). Inloop vanaf 13:45 uur. Schrijf de (oefen)data alsjeblieft in je agenda! Geïnteresseerd? Neem dan contact op via info@soefielementenritueel.nl of zuleyha.lhs@gmail.com.
Dat wij door het Elementen Ritueel de Elementen in onszelf leren kennen en beheersen. Hartelijke groeten en keep safe/on smiling, Daulat Rosdorff

¹ Bron: Khan, H.I., Psychologie, VIII, Suggestie, Toegepaste suggestie


Bericht 5
Colors
Mijdrecht, 5 mei 2021

Dierbare Medepelgrim op het Soefipad,

In verband met corona gaat de bijeenkomst van de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel op zaterdag 19 juni 2021 niet door. In plaats daarvan vindt weer een digitale bijeenkomst plaats en hopen wij u daar te ontmoeten. Wij houden u op de hoogte.

Pas hoorde ik een gezang, dat velen in deze tijd echt moed en hoop kan geven:
1. Wat de toekomst brengen moge,
mij geleidt des Heren hand;
moedig sla ik dus de ogen
naar het onbekende land.
Leer mij volgen zonder vragen;
Vader, wat Gij doet is goed!
Leer mij slechts het heden dragen
met een rustig, kalme moed!
3. Laat mij niet mijn lot beslissen:
zo ik mocht ik durfde niet.
Ach, hoe zou ik mij vergissen,
als Gij mij de keuze liet!
Wil mij als een kind behand'len,
dat alleen de weg niet vindt:
neem mijn hand in uwe handen
en geleid mij als een kind.
2. Heer, ik wil uw liefde loven,
al begrijpt mijn ziel U niet.
Zalig hij, die durft geloven,
ook wanneer het oog niet ziet.
Schijnen mij uw wegen duister,
zie, ik vraag U niet: waarom?
Eenmaal zie ik al uw luister,
als ik in uw hemel kom!
4. Waar de weg mij brengen moge,
aan des Vaders trouwe hand,
loop ik met gesloten ogen
naar het onbekende land.¹
In zijn boek ‘Kosmische taal’ spreekt Hazrat Inayat Khan over het verband tussen gedachten en de Elementen. Gedachten, verbeeldingen en gevoelens kunnen gekoppeld worden aan de verschillende kleuren van de Elementen. “De kleur van een gedachte komt overeen met de toestand van de geest. Het toont het Element waartoe de gedachte behoort; of de gedachte tot het Element Vuur, het Water Element of het Aarde Element behoort. Dit betekent dat het het gevoel is dat achter de gedachte zit, dat zijn kleur eromheen produceert als een atmosfeer die hem omringt. De kleur is dat wat de gedachte omgeeft, het is de atmosfeer van de gedachte, en dit is in overeenstemming met het Element dat bij die gedachte hoort.
Een gedachte die verband houdt met aardse winst is van het Element Aarde; een gedachte van liefde en genegenheid vertegenwoordigt het Water Element, het verspreidt sympathie; een gedachte aan wraak en vernietiging, pijn en kwaad staat voor Vuur; een gedachte van enthousiasme, moed, hoop en ambitie staat voor Lucht; een gedachte aan afzondering, eenzaamheid, rust en vrede vertegenwoordigt Ether. Dit zijn de overheersende kenmerken van het denken in verband met de vijf Elementen.²” Met name een beetje ‘Lucht’ in je hoofd (van bevrijding) wens ik jullie toe de komende tijd, want: “Wanneer men het leven vanuit een hoopvolle levenshouding en met een optimistische blik kan bezien, zal dit iemand de macht geven wat verkeerd is ten goede te wenden en licht te brengen waar diepe duisternis heerst.³”

Het Elementen Ritueel is een disciplinaire bewustwordingsreis naar jezelf, de rust en vrede in jezelf en tegelijkertijd naar je doel, het een zijn met God. Het Elementen Ritueel is de Weg naar de Ziel. Voor meer informatie, zie: www.soefielementenritueel.nl. De nieuwe bijeenkomsten van de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel zijn (D.V.) op zaterdag 19 juni 2021 digitaal van 14.00 tot 15.00 uur en 16 oktober 2021 van 14.00 uur (aanvang) tot 17:30 uur in de Universel Murad Hassil (inclusief helpen opruimen). Inloop vanaf 13:45 uur. Schrijf de (oefen)data alsjeblieft in je agenda! Geïnteresseerd? Neem dan contact op via info@soefielementenritueel.nl of zuleyha.lhs@gmail.com.
Dat wij door het Elementen Ritueel de Elementen in onszelf leren kennen en beheersen. Hartelijke groeten en keep safe/on smiling, Daulat Rosdorff

¹ Gezang 293, Liedboek voor de Kerken 1973, https://www.youtube.com/watch?v=Ft3a943Do-A; ² Khan, H.I., Vol. 2, Cosmic Language, The Form of Thought; ³ Khan, H.I., Karakter en Persoonlijkheid, 1982


Bericht 6
Mijdrecht, 5 juni 2021

Dierbare Medepelgrim op het Soefipad,

In verband met corona gaat de bijeenkomst van de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel op zaterdag 19 juni 2021 niet door. In plaats daarvan vindt weer een digitale bijeenkomst plaats en hopen wij u daar te ontmoeten. Wij houden u op de hoogte.

De beste manier om plotselinge uitbarstingen van emoties onder controle te krijgen, is door de gewoonte te ontwikkelen om de wilskracht plotseling en snel uit te oefenen. Als je boosheid, jaloezie, haat, vooroordelen of enige andere bitterheid beantwoordt, houd je de vlam van die emotie brandend. Het is precies hetzelfde als wanneer iemand de liefde levend houdt in het hart van een ander door steeds een beetje genegenheid en liefde toe te voegen. Als je het achterhoudt, zal het uitdoven, want er is niets om het te stimuleren. Wanneer een persoon altijd beledigd is of wanneer hij ‘dit of dat’ niet leuk vindt, houdt hij het vuur brandend, terwijl als je er langsloopt, glimlacht en je jezelf erboven verheft, het uit zal gaan, want dan heeft het geen voedsel meer om te leven.¹
De kenmerken van het Element 
Vuur
 zijn dus zowel verwoestend als reinigend (met Licht).

De wilskracht speelt een grote rol bij de vorming van het karakter en deze wilskracht wordt zwak, wanneer iemand toegeeft aan elke kleine neiging, lust of gril, die bij hem opkomt. Wanneer iemand hiertegen echter strijdt, leert hij met zichzelf te strijden, waardoor hij wilskracht ontwikkelt. Wanneer eenmaal iemands lusten, grillen en neigingen sterker zijn geworden dan zijn wilskracht, ervaart hij dat er binnen in hem vele vijanden huizen, die moeilijk te bestrijden zijn. Want wanneer zij sterk zijn, dulden zij geen tegenwerking van de wilskracht. Als er zoiets bestaat als zelfverloochening, bestaat deze in versterking van de wilskracht; door haar te beoefenen verkrijgt men langzamerhand een macht, die meesterschap over zichzelf kan worden genoemd. Bij de kleine dingen van het dagelijks leven verwaarloost men deze overweging, omdat men denkt: dit zijn mijn neigingen, mijn grillen, mijn lusten; door hen te eerbiedigen, eerbiedig ik mijzelf, door op hen acht te slaan, sla ik op mijzelf acht. Men vergeet daarbij dat wat men ‘mijzelf’ noemt, niet iemands ‘zelf’ is; slechts dát wat in iemand wil, is ‘hijzelf’. Daarom staat in het christelijk gebed: “Uw wil geschiede”, wat betekent: Uw wil, wanneer hij door mij werkt; met andere woorden: Mijn wil, die Uw wil is geschiede! De waan, waarbij men wat men bezit met zijn ‘zelf’ verwisselt, veroorzaakt alle zelfbegoocheling en houdt de mens van zelfverwezenlijking af.
Het leven is een voortdurende strijd. De mens worstelt met uiterlijke dingen en geeft daardoor de vijanden, die in hem zelf bestaan een kans. Daarom moet men in het leven beginnen met vrede te sluiten met de wereld buiten zich, om zich zodoende voor te bereiden op de strijd in eigen innerlijk. Wanneer daar eenmaal vrede is gesloten, zal men voldoende sterkte en kracht verkrijgen voor de levensstrijd in en buiten zich. Medelijden met zichzelf is de ergste soort armoede. Wanneer iemand op een medelijdende toon van zichzelf zegt: “Ik ben …”, dan heeft hij reeds, vóór hij iets verder gezegd heeft, dat wat hij is tot de helft teruggebracht, wat hij dan verder zegt, vernietigt hem volkomen, tot er niets meer van hem over is. Er is zoveel in de wereld, waarmee wij medelijden kunnen hebben en waarmee wij ook terecht medelijden moeten hebben. Maar als wij voortdurend door ons eigen ‘ik’ in beslag worden genomen, blijft er geen tijd over om onze aandacht aan anderen in de wereld te schenken. Het leven is een lange reis en hoe verder wij ons ‘ik’ achter ons hebben gelaten, hoe meer wij het doel zijn genaderd. Waarlijk, wanneer het onware ik verdwijnt, ontdekt men het ware ik.² Tijdens het onderdeel Wervelen in het Elementen Ritueel laten wij alle eigenschappen van de 5 Elementen los en openen ons voor het Goddelijk Licht.

Het Elementen Ritueel is een disciplinaire bewustwordingsreis naar jezelf, de rust en vrede in jezelf en tegelijkertijd naar je doel, het een zijn met God. Het Elementen Ritueel is de Weg naar de Ziel. Voor meer informatie, zie: www.soefielementenritueel.nl. De nieuwe bijeenkomsten van de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel zijn (D.V.) op zaterdag 19 juni 2021 digitaal van 14.00 tot 15.00 uur en 16 oktober 2021 van 14.00 uur (aanvang) tot 17:30 uur in de Universel Murad Hassil (inclusief helpen opruimen). Inloop vanaf 13:45 uur. Schrijf de (oefen)data alsjeblieft in je agenda! Geïnteresseerd? Neem dan contact op via info@soefielementenritueel.nl of zuleyha.lhs@gmail.com.

Dat wij door het Elementen Ritueel de Elementen in onszelf leren kennen en beheersen. Hartelijke groeten en keep safe/on smiling, Daulat Rosdorff

¹ Khan, H.I., Vol. 12, The Divinity of the Human Soul, Wealth, Mastery (2), p. 91 (Indian version); ² Khan, H.I., Karakter en Persoonlijkheid, Wilskracht, 1982


Bericht 7
Mijdrecht, 5 juli 2021

Dierbare Medepelgrim op het Soefipad,

De digitale bijeenkomst van het Elementen Ritueel op zaterdag 19 juni 2021 ging over ‘Het woord en de Elementen’. Hieronder leest u de introductie van dit onderwerp:
“De trillingen doorlopen in hun overgang van fijn tot grof vijf onderscheiden fasen, waarbij de Elementen Ether, Lucht, Vuur, Water en Aarde ieder een eigen geur, kleur en vorm hebben. …
De mens meent vaak dat gedachten zonder leven zijn; hij ziet niet dat zij meer levend zijn dan de stoffelijke kiemen, en geboorte, jeugd, volle wasdom, ouderdom en dood hebben. Zij werken naar hun aard, in het voordeel of nadeel van de mensen. De soefi schept, vormt en beheerst ze. Hij drilt en regeert ze het hele leven door, zij vormen zijn leger en volbrengen zijn verlangens. …
De reikwijdte van de trillingen hangt af van de fijnheid van het plan waarop zij ontstaan. Eenvoudiger gezegd, het woord, dat door de lippen wordt geuit, bereikt enkel het oor van de hoorder; de gedachte echter, die van het mentale uitgaat, reikt veel verder en schiet voort van geest tot geest. De trillingen van het denken zijn veel krachtiger dan die van woorden. De oprechte gevoelens van het ene hart kunnen doordringen tot dat van een ander, zij spreken in stilte, verspreiden zich in de sfeer, zodat reeds de sfeer van iemands aanwezigheid zijn gedachten en gevoelens vertolkt. De trillingen van de ziel zijn de krachtigste en verreikendste, zij gaan als een elektrische stroom van ziel tot ziel.”¹
Vervolgens werden er 3 vragen gesteld:
1. In hoeverre merk jij de nuance in het gesproken woord van anderen? A. Veel B. Gemiddeld C. Weinig
2. In hoeverre houd jij zelf rekening met de toon van hoe en wat je zegt? A. Weinig B. Gemiddeld C. Veel
3. In hoeverre ervaar jij de kracht van herhaling van het woord? A. Nooit B. Regelmatig C. Voortdurend
Na een lezing over het onderwerp ‘Woord en Stem’ gingen de deelnemers zelf aan de slag:
• Onderzoek door het herhalen van de Wazifa’s van de Elementen Aarde, Water, Vuur, Lucht en het Element Ether wat de Wazifa’s van het Soefi Elementen Ritueel voor jou betekenen;
• Onderzoek door herhaling van de Sura’s van de Elementen Aarde, Water, Vuur, Lucht en het Element Ether wat de Sura’s van het Elementen Ritueel voor jou betekenen;
• Bepaal of er een Wazifa of Sura van een (predominant) Element is, dat je helpt om staande te blijven binnen en een bijdrage te leveren aan deze wereld.
Het Elementen Ritueel is een disciplinaire bewustwordingsreis naar jezelf, de rust en vrede in jezelf en tegelijkertijd naar je doel, het een zijn met God. Het Elementen Ritueel is de Weg naar de Ziel. Voor meer informatie, zie: www.soefielementenritueel.nl. De eerste nieuwe bijeenkomst van de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel is (D.V.) op zaterdag 16 oktober 2021 van 14.00 uur (aanvang) tot 17:30 uur in de Universel Murad Hassil (inclusief helpen opruimen). Inloop vanaf 13:45 uur. Schrijf de (oefen)datum alsjeblieft in je agenda! Geïnteresseerd? Neem dan contact op via info@soefielementenritueel.nl of zuleyha.lhs@gmail.com.

Dat wij door het Elementen Ritueel de Elementen in onszelf leren kennen en beheersen. Hartelijke groeten en een fijne zomer gewenst, Daulat Rosdorff

¹ Khan, H.I., De mystiek van het geluid, pag. 14 – 16, Panta Rhei, Katwijk, 1989


Bericht 9
Mijdrecht, 5 september 2021

Dierbare Medepelgrim op het Soefipad,

Het onderwerp van deze maandbrief is ‘Woord en Stem’ in relatie tot de Elementen (1e deel). “De toon van gesproken woorden, de muziek van een zin, suggereert dikwijls een betekenis, die geheel verschilt van de oorspronkelijke betekenis. Eenvoudige woorden zoals ‘ja’ en ‘nee’, hebben op verschillende toon gezegd, een verschillende betekenis, de muziek van een zin kan een ernstige gedachte vertolken of een sarcastische. Niet iedereen kan precies verklaren welke toon het is, die de betekenis verandert of welke muziek het is, die de zin van een gezegde wijzigt. … Maar wanneer wij dieper in het onderwerp doordringen, vinden we, dat iedere klinker een zeker gevoel uitdrukt. Denk hierbij ook aan de Tonen van de Elementen (de A van de Aarde, de O van het Water, de I van het Vuur, de U van de Lucht en de OE van het Ether). Deze uitdrukking van gevoel is de reden waarom namen en woorden, afgezien van hun betekenis, onbewust een invloed hebben op de spreker en op de luisteraar. Het is interessant om de betekenis van een woord aan te voelen. Waarom b.v. een bloem met het woord ‘bloem’ aangeduid wordt en waarom een steen, ‘steen’ genoemd wordt. Je kunt aan het geluid van het woord ‘steen’ horen, dat het iets hards is, het is stevig, en je kunt aan het woord ‘bloem’ horen dat het iets zachts is, iets moois.
Zij, die spreken zonder de kennis van de toon en muziek en zij, bij wie het aan intuïtie ontbreekt om hun gedachten en gevoelens uit te drukken in de juiste toon en op de juiste muzikale wijze, missen veel in het leven, want het neemt veel van de betekenis weg van hetgeen zij in hun gesprek willen uitdrukken en dikwijls suggereert het dan iets dat geheel verschilt van hetgeen zij hebben bedoeld. Je hoort heel dikwijls mensen zeggen: “Ik heb het hem gezegd, en gezegd en nog eens gezegd, maar hij wilde niet luisteren”, maar men besefte daarbij niet in welke toon en in welke muziek zij het hem hadden gezegd. Er is een psychologische reden, waarom hij niet wilde luisteren. Misschien was de toon niet de juiste, misschien was het niet de goede muziek.
De stem houdt een groot mysterie in zich verborgen. De stem van elk individu suggereert iets, niet alleen met betrekking tot zijn gedachten, gevoelens en daden, maar ook wat betreft zijn graad van evolutie, zijn verleden, heden en toekomst. Wanneer tien personen hetzelfde zeggen, zal je constateren dat elk van hen een verschillende betekenis ervan suggereert, die verder gaat dan de woorden zelf. Waar het woord de oren bereikt en verder niet, reikt het gevoel verder, tot in het hart. De stem is de drager van een betekenis, een gevoel; en zij zegt zo veel, dat, hoe meer men haar kan bestuderen, hoe meer men concludeert dat de stem van zeer grote betekenis is. Wanneer iemand zegt: ‘Ik heb het gezegd, maar het werd niet gehoord’, weet hij heel dikwijls niet, waarom het niet gehoord werd, nl. dat de reden daarvan in zijn stem lag. Het is niet wat hij zei, maar het was wat zijn stem overbracht. Niet iedereen zal het opmerken, maar iedereen zal het automatisch voelen. Een vriendelijk mens, een wreed mens, een wijs mens, een dwaas mens, een machtige persoonlijkheid, een zwak mens, zij tonen allen hun toestand in hun stem. Het zou geen overdrijving zijn te zeggen, dat de stem van een mens soms iets geheel anders tot uitdrukking brengt dan wat hij zegt in woorden.
Wanneer wij naar het geheim van de taal zoeken in de geschiedenis van de talen, dan vinden we dat vele talen tot ons zijn gekomen van zeer weinige oude talen. Maar als we verder gaan dan tot waar de geschiedenis reikt, dan zullen we vinden dat alle talen zijn gekomen van één Taal, een taal, die het menselijk ras gekend heeft vanaf zijn wieg.” Hierover meer in het 2e deel.

Het Elementen Ritueel is een disciplinaire bewustwordingsreis naar jezelf, de rust en vrede in jezelf en tegelijkertijd naar je doel, het een zijn met God. Het Elementen Ritueel is de Weg naar de Ziel. Voor meer informatie, zie: www.soefielementenritueel.nl. De eerste nieuwe bijeenkomst van de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel is (D.V.) op zaterdag 16 oktober 2021 van 14.00 uur (aanvang) tot 17:30 uur in de Universel Murad Hassil (inclusief helpen opruimen). Inloop vanaf 13:45 uur. Schrijf de (oefen)datum alsjeblieft in je agenda! Geïnteresseerd? Neem dan contact op via info@soefielementenritueel.nl of zuleyha.lhs@gmail.com.
Dat wij door het Elementen Ritueel de Elementen in onszelf leren kennen en beheersen. Hartelijke groeten, Daulat Rosdorff

¹ Bron: Khan, H.I., Psychologie, VIII, Suggestie, Woord en Stem


Bericht 11
Mijdrecht, 5 november 2021

Dierbare Medepelgrim op het Soefipad,

Wij hopen u weer fysiek te kunnen ontmoeten voor de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel op zaterdag 23 april 2022 in de Universel Murad Hassil te Katwijk aan Zee. NB: Dit is geen geplaceerd evenement: het tonen van een coronapas is verplicht.
Het onderwerp van deze maandbrief is ‘Liefde en Kracht’ in relatie tot de Elementen. Is het je wel eens opgevallen, dat we elkaar vaker sterkte wensen en maar zelden liefde. Misschien dat we in een brief eindigen met ‘liefs’, maar niet met liefde. Net zoals dag en nacht, actie en rust, ratio en gevoel hebben we kracht én liefde nodig in ons leven.
“Sommigen van ons zoeken naar liefde; dat vinden we in de God van barmhartigheid en mededogen. Sommigen van ons wensen kracht en macht; dat vinden we in de almachtige God”¹. Zowel liefde als kracht vinden we terug in aspecten van het Goddelijke, terug in de kenmerken van de Elementen.
“Zo is de uitdrukking van de mens meer indicatief voor zijn aard en karakter dan zijn vorm of kenmerken. In de Koran wordt gezegd dat de ogen en gebaren van de mens zullen bekennen wat hij in zijn hart probeert te verbergen. De kracht, de zwakte, de macht, de angst, het geluk, de vreugde, het onbehagen, de lof of verwijten, de liefde of haat - dit alles wordt getoond door de uitdrukking. Hoe beter iemand in staat is de uitdrukking te lezen, des te duidelijker kan hij karakters lezen. Dit laat zien dat er een mysterie schuilgaat achter trillingen. Er zijn bepaalde trillingen die onder bepaalde omstandigheden een bepaalde richting aannemen. Zichtbare tekenen van alle trillingen [red.: gevoelens en gedachten gekoppeld aan de Elementen] kunnen worden gezien in de bewegingen van de mens of in de uitdrukking van zijn gelaat.”² Maar ook in wat iemand zegt of doet. Wie de wet van vibraties kent, kent het leven.
Kracht zit in alle Elementen. In het Element Aarde dat zorgt voor aardbevingen, in het Element Water dat overstromingen veroorzaakt, in het Element Vuur bij vulkaanuitbarstingen, in het Element Lucht dat kan zorgen voor orkanen en in het Element Ether dat alles doordringt.
Liefde blijkt bij het Element Aarde o.a. door de groei van planten en bomen; ook is Water als voeding, Vuur in de vorm van warmte, Lucht in de vorm van zuurstof voor mensen en dieren of CO² voor planten en Ether die zorgt voor Licht nodig voor groei. Zowel Kracht als Liefde zijn beide van belang in het Leven. Net zoals er in de muziek hoge en lage tonen zijn. “In het begin van de menselijke schepping bestond er geen taal zoals we die nu hebben, maar alleen muziek. De mens uitte zijn gedachten en gevoelens voor het eerst door lage en hoge, korte en langdurige geluiden. De diepte van zijn toon toonde zijn kracht en macht, en de hoogte van zijn toonhoogte drukte liefde en wijsheid uit. De mens bracht zijn oprechtheid, onoprechtheid, neiging, afkeer, plezier of ongenoegen over door de verscheidenheid van zijn muzikale uitingen.”³ Hier zien we een verband met de Tonen van de Elementen. De lage toon (op de A) van de Mannen wijst op Kracht. De hogere Tonen van de Vrouwen op Liefde: A van de Aarde, O van het Water, I van het Vuur, U van de Lucht en OE van het Ether (op de C, Dis, Fis, A, C’).
In de Beker van Saki (30/9) staat: “Wanneer de stroom van liefde in zijn volle kracht stroomt, zuivert hij alles wat hem in de weg staat, zoals de Ganges, volgens de leer van de Ouden, al diegenen zuivert die zich in zijn heilige wateren storten.”

Het Elementen Ritueel is een disciplinaire bewustwordingsreis naar jezelf, de rust en vrede in jezelf en tegelijkertijd naar je doel, het een zijn met God. Het Elementen Ritueel is de Weg naar de Ziel. Voor meer informatie, zie: www.soefielementenritueel.nl. De bijeenkomsten van de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel zijn op zaterdag 23 april 2022, 25 juni 2022 en 15 oktober 2022 van 14.00 uur (aanvang) tot 17:30 uur in de Universel Murad Hassil (inclusief helpen opruimen). Inloop vanaf 13:45 uur. Schrijf de (oefen)datum alsjeblieft in je agenda! Geïnteresseerd? Neem dan contact op via info@soefielementenritueel.nl of zuleyha.lhs@gmail.com. De verdiepingsmiddag van het Soefi Elementen Ritueel (alleen voor genodigden) is op 5 maart 2022 in de Ashrama te Naarden (dezelfde tijden). Dat wij door het Elementen Ritueel de Elementen in onszelf leren kennen en beheersen. Hartelijke groeten, Daulat Rosdorff

¹ Bron: Khan, H.I., Religious Gathekas, #2 The Belief in God; ² Bron: Khan, H.I., The Healing Papers, 1,4: Insight, 9: The Mystery of Expression; ³ Bron: Khan, H.I., Vol. 2, The Mysticism of Sound, 7. Music, Language


Bericht 12
Mijdrecht, 5 december 2021

Dierbare Medepelgrim op het Soefipad,

Wij hopen u weer fysiek te kunnen ontmoeten voor de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel op zaterdag 23 april 2022 in de Universel Murad Hassil te Katwijk aan Zee. NB: Dit is geen geplaceerd evenement: het tonen van een coronapas is verplicht.
Het onderwerp van deze maandbrief is vertrouwen in relatie tot de vijf Elementen.

Pas was ik bij een vriendin op bezoek die een hele grote verbouwing aan haar boerenbedrijf had meegemaakt. Melken moest tijdelijk buiten, duurde ongeveer 3x zo lang en vroeg om 3x zoveel man-/vrouwkracht. 85 koeien werden niet gemolken in de melkput, maar in een doorloopmelkwagen (zeecontainer) tijdens nattere maanden dan normaal gemiddeld over het land. Ondertussen moest er worden afgebroken (asbestverwijdering en met behoud van melkcontainer), werden de heipalen de grond in getrild, waarna de opbouw van de stal volgens de laatste nieuwe stikstof- en fosfaatnormen kon beginnen. Iedereen van jong tot oud hielp mee. Al met al niet alleen een fysieke sloop, maar ook een geestelijk aanslag voor mijn vriendin, naast alles wat momenteel in de wereld gebeurt. En dan denk je soms dat je het zelf ‘zwaar’ hebt … . Zij gaf mij een christelijk gedicht mee van Mary Stevenson uit Engeland (‘footprints in the sand/voetstappen in het zand’):
Ik droomde eens en zie
ik liep aan 't strand bij lage tij.
Ik was daar niet alleen,
want ook de Heer liep aan mijn zij.
We liepen samen het leven door,
en lieten in het zand,
een spoor van stappen; twee aan twee,
de Heer liep aan mijn hand.
Ik stopte en keek achter mij,
en zag mijn levensloop,
in tijden van geluk en vreugde,
van diepe smart en hoop.
Maar als ik het spoor goed bekeek,
zag ik langs heel de baan,
daar waar het juist het moeilijkst was,
maar één paar stappen staan.
Ik zei toen "Heer waarom dan toch?
Juist toen ik U nodig had,
juist toen ik zelf geen uitkomst zag,
op het zwaarste deel van mijn pad..."
De Heer keek toen vol liefde mij aan,
en antwoordde op mijn vragen;
"Mijn lieve kind, toen het moeilijk was,
toen heb ik jou gedragen..."

In de animatiefilm Kung Fu Panda zit de hoofdpersoon Po op een bepaald moment alleen en treurig onder de Heilige Perzikboom der Hemelse Wijsheid. Hij is van streek, omdat hij niet is zoals de ‘Vijf’. Dan komt meester Oogway, die tegen hem zegt: “Je maakt je te druk over wat was en wat er komt. Er is een gezegde: Gisteren is historie. Morgen is ’n mysterie. Maar vandaag is een cadeau. Daarom is dat ‘het present’ (the present).” Het gaat om de geheime kracht in jezelf.
Hazrat Inayat Khan zegt over vertrouwen: “Met vertrouwen op God, met goede wil, zelfvertrouwen en een hoopvolle levenshouding, zal de mens altijd zijn strijd winnen, hoe moeilijk ook.”¹ Twijfel die zich rond de ziel verzamelt, is als een wolk die voor de zon voorbijgaat en haar licht ervan weerhoudt naar buiten te schijnen.² Laten wij er ons daarom op richten dat tijdens onze ademhaling het Licht door de Elementen heen stroomt.

Het Elementen Ritueel is een disciplinaire bewustwordingsreis naar jezelf, de rust en vrede in jezelf en tegelijkertijd naar je doel, het een zijn met God. Het Elementen Ritueel is de Weg naar de Ziel. Voor meer informatie, zie: www.soefielementenritueel.nl. De bijeenkomsten van de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel zijn op zaterdag 23 april 2022, 25 juni 2022 en 15 oktober 2022 van 14.00 uur (aanvang) tot 17:30 uur in de Universel Murad Hassil (inclusief helpen opruimen). Inloop vanaf 13:45 uur. Schrijf de (oefen)datum alsjeblieft in je agenda! Geïnteresseerd? Neem dan contact op via info@soefielementenritueel.nl of zuleyha.lhs@gmail.com. De verdiepingsmiddag van het Soefi Elementen Ritueel (alleen voor genodigden) is op 5 maart 2022 in de Ashrama te Naarden (dezelfde tijden). Dat wij door het Elementen Ritueel de Elementen in onszelf leren kennen en beheersen.
Hartelijke groeten en alvast prettige feestdagen, Daulat Rosdorff

¹ Khan, H.I., Gayan; ² Khan, H.I., Vol. 8a, Sufi Teachings, Love


    © Copyright 2024