Sufi Gevleugeld Hart met Elementen Ritueel pentagram
Nederlandse versie English version Version francaise Deutsche version
Soefi Elementen Ritueel
Soefi Elementen Ritueel
de vijf Elementen
De vijf scheppingskrachten
Aarde
Water
Vuur
Lucht
Ether
choreografie
procedure
binnenkomst van de mannen
binnenkomst van de vrouwen
ervaring elementen
kakafonie
wervelen
wazifa
uitleg
eerste onderdeel
tweede onderdeel
derde onderdeel
vierde onderdeel
vijfde onderdeel
zesde onderdeel
symboliek
onderdelen
mogelijkheden
betekenis
symboliek van de elementen
boodschap
schema
vijf aspecten
thema's
innerlijke school
adem
zelfbeheersing
goddelijk licht
geest & stof
oorlog & vrede
afstemming
medepelgrim
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
zomerschool
voordracht
correctie
zelf doen
de kunst van de persoonlijkheid
geleide Elementen meditatie
beeldmateriaal
1994
1999
2003
2006
2011
agenda
soefi agenda
links
zoek
contact us
colofon
 
Water
Voordracht zomerschool

Elementen

Alle geziene en ongeziene manifestaties van de schepping komen uit het leven voort. Het leven in zichzelf is stil en onzichtbaar, terwijl alles wat het schept meestal zichtbaar of hoorbaar is in een oneindige verscheidenheid van vibraties. Het geheim van het hele universum zit hem in het feit dat deze vibraties ook gezien zouden kunnen worden als ruimte binnen de ruimte. Het is binnen deze ruimte, dat de kosmische energie zichtbaar wordt in verschillende kleurschakeringen, en ook in verschillende toonhoogten, van de laagste tot de hoogste; dit geheel binnen de alles
doordringende ruimte.

De vibraties van het aarde element zijn stevig van aard en maken dat de oppervlakte rommelt en resoneert. De kwaliteit van de echo van deze tonen is dat het aanzet tot de behoefte om te communiceren. Het doffe geluid ervan manifesteert zich tevens in verschillende kleurschakeringen, van bruin tot goudgeel.

Het geluid van de vibraties van het waterelement varieert al naar gelang de omstandigheden, als het voorvloeit terwijl het alle obstakels neemt, met als effect: helderheid. Het toont zich in en verscheidenheid aan groene nuances die in verband staan met de omgeving en de stoffen die in het element komen. De aard van deze vibraties is vloeibaarheid en veranderbaarheid.

De nerveuze vibraties van het vuur element met schittering als kenmerk kunnen gezien worden in de rode nuances. Het is duidelijk, dat hierdoor fysieke en psychische impulsen gewekt worden.

De vibraties van het lucht element die verder rijken dan het hoorbare geluid en de zichtbare kleur, zouden evenwel gevisualiseerd kunnen worden in blauwe nuances. Deze vibraties worden gekenmerkt door ruimte en openhartigheid.

Geluid en kleur worden waargenomen door de kanalen van de twee zintuigen: het gehoor en het zien (waar het juiste vermogen in beweging wordt gebracht) alsook door de drie andere indirect daarmee verbonden zintuigen: de smaak, het contact, de reuk. Allen tezamen zijn ze de uiting van wat beschreven zou kunnen worden als gecentreerd bewustzijn, ofwel de wortel van alle zintuigen, hier worden alle zintuigen in de basis gecoördineerd.

Het Elementen Ritueel

Het Elementen Ritueel is de hergeboorte van een oud Zoroastrisch ritueel. We moeten het dus beschouwen als een ritueel uit een ver verleden, dat is aangepast aan hoe wij in het westen in elkaar zitten. Dit ritueel is een eerbetoon aan de Schepper van het universum, en de vijf elementen symboliseren de schepping. Op die vijf elementen zal gedanst worden: aarde, water, vuur, lucht en ether, in een combinatie van kleur, geluid en ritme.

Er zijn veel symbolen: Zo staat de cirkel symbool voor de harmonie tussen alle elementen. Het licht van de kaars midden in de cirkel staat symbool voor het Goddelijke Licht. De vijf kaarsen symboliseren onze afstemming op die elementen. De mannen geven ruimte aan de elementen, en lopen in een ritme van 4 tellen. De vrouwen stemmen zich af op hun element (in kleur, in gevoel, in ritme, in beweging) en volgen met de passen het basisritme van de elementen: met 2, of 3, of 5, 6, of 7 tellen.

Wij nodigen iedereen uit om dit ritueel te ervaren als een meditatie, waarbij je je afsterrit op de kwaliteiten van de elementen zoals die hier naar voren komen. We kunnen daarbij het volgende in gedachten houden:
• Het aarde element staat volgens de Zoroastrische traditie voor stabiliteit, rust, en balans;
• Water voor vooruitgang, en beweging;
• Vuur voor energie;
• Lucht voor inspiratie, communicatie en een ruime blik;
• Ether voor innerlijke vrede en afstemming op de goddelijkheid.

Het is dus een meditatieve ervaring, te bezien als een sacrale dans. De dansers zijn geen professionele dansers, maar wel mensen die zich hebben afgestemd op het element dat ze symbolisch in dit ritueel naar voren brengen.

Pir-o-Murshid Hidayat Inayat Khan

    © Copyright 2024