Sufi Gevleugeld Hart met Elementen Ritueel pentagram
Nederlandse versie English version Version francaise Deutsche version
Soefi Elementen Ritueel
Soefi Elementen Ritueel
de vijf Elementen
De vijf scheppingskrachten
Aarde
Water
Vuur
Lucht
Ether
choreografie
procedure
binnenkomst van de mannen
binnenkomst van de vrouwen
ervaring elementen
kakafonie
wervelen
wazifa
uitleg
eerste onderdeel
tweede onderdeel
derde onderdeel
vierde onderdeel
vijfde onderdeel
zesde onderdeel
symboliek
onderdelen
mogelijkheden
betekenis
symboliek van de elementen
boodschap
schema
vijf aspecten
thema's
innerlijke school
adem
zelfbeheersing
goddelijk licht
geest & stof
oorlog & vrede
afstemming
medepelgrim
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
zomerschool
voordracht
correctie
zelf doen
de kunst van de persoonlijkheid
geleide Elementen meditatie
beeldmateriaal
1994
1999
2003
2006
2011
agenda
soefi agenda
links
zoek
contact us
colofon
 
Vuur
De vijf Elementen
In ieder menselijk lichaam zijn elk van de vijf Elementen vertegenwoordigd. Daarom heeft de mens toegang tot al het geschapene. Alle mensen bezitten de mogelijkheid om zich te ontwikkelen tot een voortreffelijk menselijk wezen, zowel naar binnen als naar buiten gericht. De mens heeft het in zich om te worden zoals Christus zei: "Weest dan volmaakt zoals uw Vader in de hemel volmaakt is." Door middel van de kennis van de vijf Elementen zijn wij in staat gebruik te maken van alle karakterkenmerken. De kennis van deze kenmerken doet tegelijkertijd de verantwoordelijkheid beseffen over het gebruik ervan. Aan ons is de keuze, niet één Element is hoger geplaatst dan het andere. Hoewel in ieder van ons een overheersing is van één van de vijf Elementen, staan alle eigenschappen ons ten dienste. Door de ontwikkeling van de persoonlijkheid is het mogelijk, dat de geest, (het Element Ether), invloed heeft op de materie, (oftewel de vier andere Elementen), in gevoel, gedachten en handelingen. Het is goed om deze bron van kennis tot ons te nemen. Het helpt om zowel de medemens als zichzelf beter te leren begrijpen.

    © Copyright 2024