Sufi Gevleugeld Hart met Elementen Ritueel pentagram
Nederlandse versie English version Version francaise Deutsche version
Soefi Elementen Ritueel
Soefi Elementen Ritueel
de vijf Elementen
De vijf scheppingskrachten
Aarde
Water
Vuur
Lucht
Ether
choreografie
procedure
binnenkomst van de mannen
binnenkomst van de vrouwen
ervaring elementen
kakafonie
wervelen
wazifa
uitleg
eerste onderdeel
tweede onderdeel
derde onderdeel
vierde onderdeel
vijfde onderdeel
zesde onderdeel
symboliek
onderdelen
mogelijkheden
betekenis
symboliek van de elementen
boodschap
schema
vijf aspecten
thema's
innerlijke school
adem
zelfbeheersing
goddelijk licht
geest & stof
oorlog & vrede
afstemming
medepelgrim
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
zomerschool
voordracht
correctie
zelf doen
de kunst van de persoonlijkheid
geleide Elementen meditatie
beeldmateriaal
1994
1999
2003
2006
2011
agenda
soefi agenda
links
zoek
contact us
colofon
 
Lucht
Choreografie Elementen Ritueel
MANNEN

1. Ethermannen
Begeleiding: F-Toon - 4-Stap op Trom.

Aanvang:
Op aangeven van de voorganger komen de Ethermannen als eersten binnen. Zij lopen in de 4-Stap en zeggen hardop de Wazifa: "Bis mil lah al-Ham dulil lah". Na elke lah volgt een tel rust (= de ene voet wordt naast de andere voet gezet; met de 'rustvoet' wordt na stilstand verder gegaan). De voorste Etherman draagt het Licht van het Element Ether.
De Ethermannen gaan rechtdoor en vervolgens naast elkaar rechtsom en linksom het Godslicht via de Etherplaats naar het Godslicht. De eerste man zet het Licht van het Element Ether neer en gaat daarna achterwaarts naar de Etherplaats, de overigen zijn op de Etherplaats met gekruiste armen achter hem blijven staan.

Belangrijke opmerking:
 • De Ethermannen hebben, wanneer zij gťťn kandelaar dragen, de armen voor de borst gekruist. Zij houden daarbij de rechterhand boven de linkerhand. Dit is de Houding van Respect.


2. Lucht-, Vuur-, Water- en Aardemannen
Begeleiding: Trom.

Vervolg:
De Lucht-, Vuur-, Water-, en Aardemannen lopen/volgen direct achter elkaar.
Wanneer de Luchtman de kandelaar neerzet, wachten de overige Luchtmannen achter de voorste Man op de plaats van het Luchtelement. Daarachter (op de cirkel gevormd door de plaatsen van de vijf Elementen) staan respectievelijk de Vuur-, Water- en Aardemannen in de richting van het volgende Element.

Algemene procedure:
Alle voorste Mannen gaan nŠ het plaatsen van hun kandelaar bij het Godslicht achterwaarts terug naar de plaats van hun Element, waar de overigen van het betreffende Element wachten. De Mannen van de andere Elementen staan dan op de cirkel. Zodra alle Mannen van een bepaald Element op hun betreffende plaats staan, begeven de overige Mannen zich achterlangs naar het volgende Element.

Belangrijke opmerkingen:
 • De Wazifa wordt aanhoudend hardop uitgesproken;
 • Iedereen begint met de rechtervoet;
 • Bij het uitvoeren van de Stappen wordt de gehele voet neergezet;
 • De Mannen met de kandelaar houden hun linkerarm langs het lichaam, terwijl de rechterhand - met de onderarm loodrecht op de langs het lichaam gehouden bovenarm - de kandelaar vasthoudt;
 • De Mannen zonder kandelaar hebben de armen voor de borst gekruist. De rechterhand ligt boven de linkerhand in de Houding van Respect;
 • Nadat een man zijn kandelaar heeft neergezet, wacht hij even alvorens hij achterwaarts terug naar de plaats van zijn Element loopt.


3. Invocation: "We invoke the Presence of God
Wanneer alle Mannen op hun desbetreffende plaats staan, spreken zij op aangeven van de voorganger driemaal "We invoke the Presence of God" uit met hun hoofd licht naar het Godslicht gebogen.4. Het groeten
 1. Alle Aardemannen en Watermannen groeten elkaar;
 2. Alle Watermannen en Vuurmannen groeten elkaar;
 3. Alle Vuurmannen en Luchtmannen groeten elkaar;
 4. Alle Mannen (ook Ethermannen) groeten het Godslicht.

VROUWEN

1. Aardevrouwen
Begeleiding: Toon (A) - 2-Stap op Trom

Aanvang:
Op aangeven van de voorganger gaan de Aardevrouwen in hun Houding binnen de cirkel (gevormd door de plaatsen van de vijf Elementen) direct naar hun offerplaats. Zij lopen in de 2-Stap en zeggen hardop de Wazifa: "Je-lal - Je-mal". Het accent (de knik) ligt op Je. De voorste vrouw draagt de offerande. Bij het offeren zegt de voorste vrouw de Zin van de Aarde: O All Productive Mother Earth We Humbly Offer Our Hommage To Thee.

Algemene procedure:
Bij de processie van een bepaald Element naar het Godslicht zingen de Vrouwen van de overige Elementen de Toon van dat betreffende Element. Bij het Godslicht gaan de Vrouwen onder begeleiding van de Toon (zonder de Zang) van staand tot zitknielstand. In zitknielstand zegt de voorste vrouw met de offerande de Zin van het betreffende Element. De andere Vrouwen van dit Element zitten naast elkaar (in een boogje) achter de voorste vrouw. (De offerhouding is opwaarts gericht). Dan heffen zij hun handen en brengen deze in eerbied samen. Daarna staan alle Vrouwen op de aangegeven Toon op en lopen achterwaarts in hun eigen Houding naar hun plaats, terwijl deze Vrouwen hun Wazifa zeggen. De overige Vrouwen begeleiden de betreffende Toon met hun Zang. Na het offeren gaat ieder in de houding van het desbetreffende Element staan.

Het offeren:
 • De voorste vrouw heft haar offerande op en spreekt de Zin van haar Element uit (op de Toon);
 • De overige Vrouwen hebben de handen eerbiedig tegen elkaar op dezelfde hoogte als voorste vrouw;
 • Na het neerzetten van de offerande door de voorste vrouw worden de handen weer omhoog geheven voor een korte concentratie op het Element.
Belangrijke opmerkingen:
 • Goede zangeres voorop;
 • Iedereen begint met de rechtervoet;
 • Bij het uitvoeren van de Stappen wordt de gehele voet neergezet;
 • De Vrouwen van de overige Elementen begeleiden met het zingen de betreffende Toon van het Element dat de processie loopt naar het Godslicht, behalve tijdens het offeren;
 • Bij het achterwaarts naar hun plaats lopen, kijken de Vrouwen onopvallend naar de plaats om te staan;
 • De ervaring van de Vrouwen gaat linksom het Godslicht.
De Houding van de Vrouwen:
 • De Aardevrouwen hebben hun armen langs het lichaam met de handen rechts en links naar buiten gericht en de handpalmen naar beneden;
 • De Watervrouwen hebben hun handen stil op hoofdhoogte alsof er druppels water vanaf vallen;
 • De Vuurvrouwen hebben met gestrekte armen hun handen boven het hoofd geheven met de handpalmen naar voren gericht;
 • De Luchtvrouwen hebben de rechterhand boven de linkerhand op hoofdhoogte gekruist als vleugels bewegend;
 • De Ethervrouwen hebben de rechter- met de linkerhand omvat op de hoogte van het hart.


2. Watervrouwen
Begeleiding: Toon (O) - 3-Stap op Trom.

Vervolg:
De Watervrouwen lopen in hun Houding in de 3-Stap binnen de cirkel linksom het Godslicht direct naar de offerplaats toe, terwijl zij hardop de Wazifa: "La-ti-fa" zeggen. Het accent (de knik) ligt op ti. De voorste vrouw draagt de offerande met twee handen.
Bij het offeren zegt de voorste vrouw de Zin van het Water: O All Purifying Water We Willingly Offer Our Hommage To Thee.3. Vuurvrouwen
Begeleiding: Toon (I) - 5-Stap op Trom.

Vervolg:
De Vuurvrouwen lopen in hun Houding in de 5-Stap binnen de cirkel linksom het Godslicht naar de offerplaats, terwijl zij hardop de Wazifa: "Al-lah Hu Ak-bar" zeggen. Het accent (de knik) ligt op Ak. De voorste vrouw draagt de offerande met twee handen.
Bij het offeren zegt de voorste vrouw de Zin van het Vuur: O All Consuming Fire We Wholeheartedly Offer Our Hommage To Thee.4. Luchtvrouwen
Begeleiding: Toon (U) - 6-Stap op Trom.

Vervolg:
De Luchtvrouwen lopen in hun Houding in de 6-Stap binnen de cirkel linksom het Godslicht naar de offerplaats, terwijl zij hardop de Wazifa: "Ya Sha-fee Ya Ka-fee" zeggen. Het accent (de knik) ligt op Ka. De voorste vrouw draagt de offerande met twee handen.
Bij het offeren zegt de voorste vrouw de Zin van de Lucht: O All Pervading Air We Gladly Offer Our Hommage To Thee.5. Ethervrouwen
Begeleiding: Toon (Oe) - 7-Stap op Trom.

Vervolg:
De Ethervrouwen lopen in hun Houding in de 7-Stap in gelijke tred links en rechts langs het Godslicht, draaien op de plaats van het Etherelement naar elkaar toe en gaan naar de offerplaats, terwijl zij hardop de Wazifa: "Isq Al-lah Ma Budh Al-lah" zeggen. Het accent (de knik) ligt op laatste Al. De voorste vrouw draagt de offerande met handen.
Bij het offeren zegt de voorste vrouw de Zin van de Ether: O Ether Essence of All We Passively Offer Our Hommage To Thee.


MANNEN EN VROUWEN

1. Ervaring Aarde Element
 • Begeleiding: Toon (A) - 4-Stap op Trom;
 • Voorste Aardeman gaat in de 4-Stap naar het Godslicht en zegt hardop de Wazifa: "Bis mil lah al-Ham dulil lah";
 • Tijdens het opheffen van het Licht van het Element Aarde op de Toon (A) zegt de man meerdere malen achter elkaar de Zin van de Aarde: O All Productive Mother Earth We Humbly Offer Our Hommage To Thee;
 • Aardevrouwen beleven hun Element onder de begeleiding van hun Toon en de Zang van de overige Vrouwen (A). Zij beŽindigen deze ervaring op aanwijzing, gaan terug naar hun plaatsen en nemen de houding aan van het Aarde Element;
 • Aardeman loopt achterwaarts terug naar plaats van het Element en zegt de Wafiza.


2. Ervaring Water Element
 • Begeleiding: Toon (O) - 4-Stap op Trom;
 • Voorste Waterman gaat in de 4-Stap naar het Godslicht en zegt hardop de Wazifa: "Bis mil lah al-Ham dulil lah";
 • Tijdens het opheffen van het Licht van het Element Water op de Toon (O) zegt de man meerdere malen achter elkaar de Zin van het Water: O All Purifying Water We Willingly Offer Our Hommage To Thee;
 • Watervrouwen beleven hun Element onder de begeleiding van hun Toon en de Zang van de overige Vrouwen (O). Zij beŽindigen deze ervaring op aanwijzing, gaan terug naar hun plaatsen en nemen de houding aan van het Water Element;
 • Waterman loopt achterwaarts terug naar plaats van het Element en zegt de Wazifa.


3. Ervaring Vuur Element
 • Begeleiding: Toon (I) - 4-Stap op Trom;
 • Voorste Vuurman gaat in de 4-Stap naar het Godslicht en zegt hardop de Wazifa: "Bis mil lah al-Ham dulil lah";
 • Tijdens het opheffen van het Licht van het Element Vuur op de Toon (I) zegt de man meerdere malen achter elkaar de Zin van het Vuur: O All Consuming Fire We Wholeheartedly Offer Our Hommage To Thee;
 • Vuurvrouwen beleven hun Element onder de begeleiding van hun Toon en de Zang van de overige Vrouwen (I). Zij beŽindigen deze ervaring op aanwijzing, gaan terug naar hun plaatsen en nemen de houding aan van het Vuur Element;
 • Aardeman loopt achterwaarts terug naar plaats van het Element en zegt de Wazifa.


4. Ervaring Lucht Element
 • Begeleiding: Toon (U) - 4-Stap op Trom;
 • Voorste Luchtman gaat in de 4-Stap naar het Godslicht en zegt hardop de Wazifa: "Bis mil lah al-Ham dulil lah";
 • Tijdens het opheffen van het Licht van het Element Lucht op de Toon (U) zegt de man meerdere malen achter elkaar de Zin van de Lucht: O All Pervading Air We Gladly Offer Our Hommage To Thee;
 • Luchtvrouwen beleven hun Element onder de begeleiding van hun Toon en de Zang van de overige Vrouwen (U). Zij beŽindigen deze ervaring op aanwijzing, gaan terug naar hun plaatsen en nemen de houding aan van het Lucht Element;
 • Luchtman loopt achterwaarts terug naar plaats van het Element en zegt de Wazifa.


5. Ervaring Ether Element
 • Begeleiding: Toon (OE) - 4-Stap op Trom;
 • De voorste Etherman en de voorste Mannen van de overige Elementen gaan in de 4-Stap naar het Godslicht en zeggen hardop de Wazifa: "Bis mil lah al-Ham dulil lah";
 • Tijdens het opheffen van het Licht van hun Element op de Toon (OE) zeggen alle voorste Mannen tegelijkertijd meerdere malen achter elkaar de Zin van de Ether: O Ether Essence Of All We Passively Offer Our Hommage To Thee;
 • Ethervrouwen beleven hun Element onder de begeleiding van hun Toon en de Zang van de overige Vrouwen (OE);
 • Op aangeven van de voorganger zetten de Mannen gelijktijdig hun kandelaar neer;
 • Vervolgens lopen de voorste Mannen drie rondjes in de 4-Stap linksom het Godslicht en zeggen hardop de Wazifa: "Bis mil lah al-Ham dulil lah" en gaan tegelijkertijd naar hun plaats van het Element terug.
Belangrijke opmerkingen:
 • De Mannen passeren met hun linkerzijde (de kant van hun hart) de Vrouwen, zowel bij het voor- als het achterwaarts gaan;
 • Bij de ervaring van hun Element bewegen de Vrouwen zich linksom het Godslicht.


KAKOFONIE VAN TONEN

Op de plaats van het betreffende Element:
 • Zingen de verschillende Elementen achtereenvolgens: "A, O, I, U en OE" en houden hun Toon aan;
 • Na circa vijf tellen valt het volgende Element in;
 • Vervolgens zingen de Elementen gezamenlijk: " OE, OE, OE, OE" (circa 10 tellen).


WERVELEN
 • De Mannen staan in de Houding van Respect op de cirkel en de Vrouwen staan in de Houding van hun Element;
 • Na een buiging tot onder het hart en een draaiing linksom in de Houding van Respect brengen de Mannen hun armen omhoog 'zoals een roos ontluikt';
 • Het hoofd is naar links gekeerd, terwijl de ogen over de geopende rechterhand heen kijken;
 • De rechterhand is ontvangend (met de handpalm naar boven) en de linkerhand gevend (met de handpalm naar beneden), beide op hoofdhoogte;
 • Draaien gebeurt door de rechtervoet over de linkervoet heen te zetten;
 • Tijdens het Wervelen wordt in gedachte de naam van Allah herhaald op de Aarde-ademhaling;

 • Tegelijkertijd volgen de Vrouwen de Mannen vanuit de Houding van hun Element, welke zich - na de buiging en een draaiing in de Houding van Respect - ontvouwt in de Houding van het Wervelen;
 • De Mannen en Vrouwen Wervelen nu gezamenlijk (de Mannen op de cirkel en de Vrouwen binnen de cirkel);
 • Als het eerste belletje klinkt maakt de voorganger een draaiing linksom het Godslicht, terwijl de Mannen en de Vrouwen Wervelen;
 • Na het tweede belletje volgen de Mannen en de Vrouwen de Houding van Respect van de voorganger;
 • Draaiend in de Houding van Respect volgen de Mannen en de Vrouwen de voorganger naar de cirkel;


WAZIFA
 • De Mannen en de Vrouwen maken in de Houding van Respect een ronde achter de voorganger (de rechterhand ligt boven de linkerhand). De Vrouwen zeggen de Wazifa "Al Ham dulil lah" en de Mannen stemmen in op de lettergrepen "Al-.....-.....-lah";
 • De rechtervoet begint op de lettergreep "Al";
 • Op de Wazifa lopen de Elementen achter de voorganger aan de zaal uit.
Belangrijke opmerkingen:
 • Er staan vooral gťťn twee Mannen naast elkaar;
 • De Mannen en Vrouwen staan verspreid over de gehele cirkel.


    © Copyright 2024