Sufi Gevleugeld Hart met Elementen Ritueel pentagram
Nederlandse versie English version Version francaise Deutsche version
Soefi Elementen Ritueel
Soefi Elementen Ritueel
de vijf Elementen
De vijf scheppingskrachten
Aarde
Water
Vuur
Lucht
Ether
choreografie
procedure
binnenkomst van de mannen
binnenkomst van de vrouwen
ervaring elementen
kakafonie
wervelen
wazifa
uitleg
eerste onderdeel
tweede onderdeel
derde onderdeel
vierde onderdeel
vijfde onderdeel
zesde onderdeel
symboliek
onderdelen
mogelijkheden
betekenis
symboliek van de elementen
boodschap
schema
vijf aspecten
thema's
innerlijke school
adem
zelfbeheersing
goddelijk licht
geest & stof
oorlog & vrede
afstemming
medepelgrim
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
zomerschool
voordracht
correctie
zelf doen
de kunst van de persoonlijkheid
geleide Elementen meditatie
beeldmateriaal
1994
1999
2003
2006
2011
agenda
soefi agenda
links
zoek
contact us
colofon
 
Aarde
VROUWEN
1. Aardevrouwen
Begeleiding: Toon (A) - 2-Stap op Trom

Aanvang:
Op aangeven van de voorganger gaan de Aardevrouwen in hun Houding binnen de cirkel (gevormd door de plaatsen van de vijf Elementen) direct naar hun offerplaats. Zij lopen in de 2-Stap en zeggen hardop de Wazifa: "Je-lal - Je-mal". Het accent (de knik) ligt op Je. De voorste vrouw draagt de offerande. Bij het offeren zegt de voorste vrouw de Zin van de Aarde: O All Productive Mother Earth We Humbly Offer Our Hommage To Thee.

Algemene procedure:
Bij de processie van een bepaald Element naar het Godslicht zingen de Vrouwen van de overige Elementen de Toon van dat betreffende Element. Bij het Godslicht gaan de Vrouwen onder begeleiding van de Toon (zonder de Zang) van staand tot zitknielstand. In zitknielstand zegt de voorste vrouw met de offerande de Zin van het betreffende Element. De andere Vrouwen van dit Element zitten naast elkaar (in een boogje) achter de voorste vrouw. (De offerhouding is opwaarts gericht). Dan heffen zij hun handen en brengen deze in eerbied samen. Daarna staan alle Vrouwen op de aangegeven Toon op en lopen achterwaarts in hun eigen Houding naar hun plaats, terwijl deze Vrouwen hun Wazifa zeggen. De overige Vrouwen begeleiden de betreffende Toon met hun Zang. Na het offeren gaat ieder in de houding van het desbetreffende Element staan.

Het offeren:
 • De voorste vrouw heft haar offerande op en spreekt de Zin van haar Element uit (op de Toon);
 • De overige Vrouwen hebben de handen eerbiedig tegen elkaar op dezelfde hoogte als voorste vrouw;
 • Na het neerzetten van de offerande door de voorste vrouw worden de handen weer omhoog geheven voor een korte concentratie op het Element.
Belangrijke opmerkingen:
 • Goede zangeres voorop;
 • Iedereen begint met de rechtervoet;
 • Bij het uitvoeren van de Stappen wordt de gehele voet neergezet;
 • De Vrouwen van de overige Elementen begeleiden met het zingen de betreffende Toon van het Element dat de processie loopt naar het Godslicht, behalve tijdens het offeren;
 • Bij het achterwaarts naar hun plaats lopen, kijken de Vrouwen onopvallend naar de plaats om te staan;
 • De ervaring van de Vrouwen gaat linksom het Godslicht.

De Houding van de Vrouwen:
 • De Aardevrouwen hebben hun armen langs het lichaam met de handen rechts en links naar buiten gericht en de handpalmen naar beneden;
 • De Watervrouwen hebben hun handen stil op hoofdhoogte alsof er druppels water vanaf vallen;
 • De Vuurvrouwen hebben met gestrekte armen hun handen boven het hoofd geheven met de handpalmen naar voren gericht;
 • De Luchtvrouwen hebben de rechterhand boven de linkerhand op hoofdhoogte gekruist als vleugels bewegend;
 • De Ethervrouwen hebben de rechter- met de linkerhand omvat op de hoogte van het hart.


2. Watervrouwen
Begeleiding: Toon (O) - 3-Stap op Trom.

Vervolg:
De Watervrouwen lopen in hun Houding in de 3-Stap binnen de cirkel linksom het Godslicht direct naar de offerplaats toe, terwijl zij hardop de Wazifa: "La-ti-fa" zeggen. Het accent (de knik) ligt op ti. De voorste vrouw draagt de offerande met twee handen.
Bij het offeren zegt de voorste vrouw de Zin van het Water: O All Purifying Water We Willingly Offer Our Hommage To Thee.



3. Vuurvrouwen
Begeleiding: Toon (I) - 5-Stap op Trom.

Vervolg:
De Vuurvrouwen lopen in hun Houding in de 5-Stap binnen de cirkel linksom het Godslicht naar de offerplaats, terwijl zij hardop de Wazifa: "Al-lah Hu Ak-bar" zeggen. Het accent (de knik) ligt op Ak. De voorste vrouw draagt de offerande met twee handen.
Bij het offeren zegt de voorste vrouw de Zin van het Vuur: O All Consuming Fire We Wholeheartedly Offer Our Hommage To Thee.



4. Luchtvrouwen
Begeleiding: Toon (U) - 6-Stap op Trom.

Vervolg:
De Luchtvrouwen lopen in hun Houding in de 6-Stap binnen de cirkel linksom het Godslicht naar de offerplaats, terwijl zij hardop de Wazifa: "Ya Sha-fee Ya Ka-fee" zeggen. Het accent (de knik) ligt op Ka. De voorste vrouw draagt de offerande met twee handen.
Bij het offeren zegt de voorste vrouw de Zin van de Lucht: O All Pervading Air We Gladly Offer Our Hommage To Thee.



5. Ethervrouwen
Begeleiding: Toon (Oe) - 7-Stap op Trom.

Vervolg:
De Ethervrouwen lopen in hun Houding in de 7-Stap in gelijke tred links en rechts langs het Godslicht, draaien op de plaats van het Etherelement naar elkaar toe en gaan naar de offerplaats, terwijl zij hardop de Wazifa: "Isq Al-lah Ma Budh Al-lah" zeggen. Het accent (de knik) ligt op laatste Al. De voorste vrouw draagt de offerande met handen.
Bij het offeren zegt de voorste vrouw de Zin van de Ether: O Ether Essence of All We Passively Offer Our Hommage To Thee.



    © Copyright 2024