Sufi Gevleugeld Hart met Elementen Ritueel pentagram
Nederlandse versie English version Version francaise Deutsche version
Soefi Elementen Ritueel
Soefi Elementen Ritueel
de vijf Elementen
De vijf scheppingskrachten
Aarde
Water
Vuur
Lucht
Ether
choreografie
procedure
binnenkomst van de mannen
binnenkomst van de vrouwen
ervaring elementen
kakafonie
wervelen
wazifa
uitleg
eerste onderdeel
tweede onderdeel
derde onderdeel
vierde onderdeel
vijfde onderdeel
zesde onderdeel
symboliek
onderdelen
mogelijkheden
betekenis
symboliek van de elementen
boodschap
schema
vijf aspecten
thema's
innerlijke school
adem
zelfbeheersing
goddelijk licht
geest & stof
oorlog & vrede
afstemming
medepelgrim
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
zomerschool
voordracht
correctie
zelf doen
de kunst van de persoonlijkheid
geleide Elementen meditatie
beeldmateriaal
1994
1999
2003
2006
2011
agenda
soefi agenda
links
zoek
contact us
colofon
 
Lucht
Zelfbeheersing
Wij kunnen ons richten op de begrippen "zelfbeheersing en keuze" in relatie tot de invloed die de vijf Elementen hebben in het dagelijks leven. Het valt op, dat ook de karakterkenmerken van het Vuurelement zowel positieve als negatieve eigenschappen inhouden. Bij de oude Soefi's was Vuur het Element van de wijsheid. Denk eens aan de zon: het eeuwigdurende Licht en aan de aspecten van ridderlijkheid, het opkomen voor het recht van de medemens, dikwijls geheel zonder zichzelf te sparen. En aan het uitvoeren van een gekozen project met "vurig" enthousiasme en werklust.

Hazrat Inayat Khan wijst erop, dat het geheim van alle bereiking ligt in reserve. Zowel op het geestelijk als op het materiŰle niveau. Door de plannen aan anderen te vertellen, wordt de energie, de kracht uitgegeven in plaats van bewaard: hoe waardevoller iets is, des te meer het beschermd dient te worden. In hoeverre werkt de invloed van een bepaald Element door tijdens je handelingen? Je kunt tot een keuze komen van wat je wilt beheersen en wanneer. De kenmerken van de vijf Elementen zijn onveranderlijk aanwezig in het lichaam, het denkvermogen en de gevoelens.

Het is goed om je elk ogenblik van het leven af te vragen: "Wat wil het leven van mij?" en: "Hoe kan ik aan de eis van mijn leven voldoen?" Het is belangrijk er voor te zorgen niet te spreken of te handelen, alleen omdat een ander het verlangt of daartoe wil be´nvloeden. Om juist datgene te doen, wat het innerlijk zegt en daarbij voortdurend gericht te blijven op het hogere ideaal. De onaandoenlijkheid en de innerlijke vrede niet te laten verstoren en te beseffen wat er te doen is. De wijsheid, de fierheid, de werklust en het doorzettingsvermogen van het Vuurelement zijn hierbij een grote hulp. Wanneer tijdens de uitoefening van het Elementen Ritueel de bewegingen, de uitdrukkingen naar binnen en naar buiten toe beheerst worden in de gedachten aan het hogere, blijven de innerlijke vrede en de onverstoorbaarheid. Denk eens na over: "De be´nvloeding van gevoel en gedachten met betrekking tot onszelf en de ander; wat is hierbij de rol van de Elementen."

Door zich in gedachten, tijdens het spreken en bij het handelen af te stemmen op de eigenschappen van de Elementen ontstaat harmonie in het ware zelf. Deze harmonie is van invloed op de omgeving. In de vorige maand zouden wij nadenken over de be´nvloeding van gevoel en gedachten op onszelf en de ander en de rol van de Elementen hierbij.
Allereerst is in dit verband belangrijk wat de eis is, die het leven aan ons stelt. Het is wonderlijk, dat karaktereigenschappen van mensen niet alleen op hun naasten, maar ook op hun huisdieren worden overgebracht. Na nauwkeurige bestudering blijkt het hoe ver het karakter ingrijpt in de omgeving; de uitwerking is heel groot. De mens ziet alles wat hij in zich heeft om hem heen. Het gaat hier om de innerlijke houding.

Wetenschappelijk gezien trekken - volgens de wet van de aantrekkingskracht - dezelfde Elementen elkaar aan. Verspreiden wij goedheid, dan ontvangen wij niet anders dan goedheid. Alle eigenschappen en alle goedheid, die de oorspronkelijke Geest van God vormen, zijn ook in de geest van de mens. Hoe slecht een mens kan zijn, bandeloos en ontaard: de kracht van goedheid wint altijd. Slechtheid is zwakte; goedheid is kracht.

Lichamelijke verlangens zijn te zien in gezichtsuitdrukkingen. Geen verlangen bestaat zonder de invloed van een bepaald Element.Gewoontes en verlangens zijn afhankelijk van de ÚÚn of meerdere Elementen, die voor een bepaalde tijd overheersend zijn. De volgende Elementen en lichamelijke verlangens komen met elkaar overeen: Aarde: beweging; Water: urineren; Vuur: dorst; Lucht: honger; Ether: geestdrift. De mogelijkheid bestaat altijd om behoeftes te verwarren met begeerten. Begeerte is geen wens van het lichaam maar van de gedachten, die vreugde wensen te ervaren met behulp van de lichamelijke verlangens. Zelfs in afwezigheid van enige lichamelijke wens vragen en zelfs dwingen de gedachten het lichaam om te verlangen. In dit aspect is ieder lichamelijk verlangen niet op zijn plaats, zelfs onwenselijk en leidt tot verslaving.

Geef je toe aan een emotie al is het maar voor heel even, bedenk, dat de andere emoties, aan welke je nooit zou wensen toe te geven, je ook overmannen. De invloed van de verschillende Elementen vormt een voortdurend stromende energie. Hazrat Inayat Khan zegt: "Door onszelf te beheersen, beheersen wij alles in de wereld." Denk er eens over na hoe deze uitspraak van toepassing is in het eigen leven.

Het Elementen Ritueel is symbolisch gezien het pad van de Soefi in zijn strijd tegen het ego. Geduld, concentratie, zelfdiscipline, oplettendheid en aanpassing worden op de proef gesteld. Dit zijn de vereiste eigenschappen tijdens het Elementen Ritueel. Met behulp van de kennis van de Elementen is er begrip voor de eigen ervaring en de ervaring van de ander. Gedurende het gehele Ritueel vindt afstemming plaats op de Goddelijke oorsprong in de schepping.

Hazrat Inayat Khan leert ons het verband te zien tussen het ego en de vijf Elementen. De Aarde, de laagste vorm van leven, is stijf, hard, onbewegelijk en onbuigzaam. Het Water Element is soepel en volgzaam, het kan van het ene vat in het andere stromen. De stroom van een rivier kan omgelegd worden en een andere richting krijgen. Water is armer van geest dan Aarde, het is een hoger Element. Het gewillige en volgzame is fijner dan het onbuigzame en onveranderlijke. Het Vuur Element is beweeglijk. Het kan ontstaan uit de rots en in de atmosfeer en is dienstbaar. Lucht is vluchtig en overal aanwezig, de mens kan niet zonder leven. Ether is het hoogste Element, het is ons het naast omdat het ons omgeeft en in ons is.

Hoe komt het, dat wij soms zeggen: "Ik mag hem niet", of: "Ik zou haar willen ontlopen"? Denken wij hier goed over na, dan ontdekken wij, dat het steeds hetzelfde aspect is, waar wij niet van houden en dat is het ego. Ook in onszelf is het ego werkzaam.Volgens Hazrat Inayat Khan is het goed eerst de aandacht op onszelf te richten en daar het ego te verpulveren. Het is als het besluit om ons eigen huis schoon te maken, zelfs wanneer andere mensen dit nalaten. Belangrijk is het om zorgvuldig op te letten uit onszelf iedere doorn weg te nemen die ons prikt in de persoonlijkheid van de ander. Er is een vers in de Koran waarin staat: "Sta op in het midden van de nacht en spreek met uw Heer. Draag geduldig wat anderen zeggen". Dit is niet slechts een opdracht om op te staan en te bidden, maar het betekent ook dat door op te staan in de nacht wij het ego kruisigen. Het ego vraagt om zijn rust en gemak en bij tegenwerking kan het langzaamaan vernietigd worden. De mystici vasten om dezelfde reden.

Zuiver zijn betekent vrij zijn van alle kwade gedachten van bitterheid tegen de ander. Als ÚÚn druppel vergif de dood van het lichaam kan veroorzaken, kan het vergeleken worden met duizend doden wanneer het hart ook maar de geringste bittere gedachte vasthoudt. Zo is de betekenis van de legende over het verruimen van de borst het wegsnijden van het ego; het ego, de schaal om het hart. Het wegnemen van het ego maakt, dat iedere soort van gevoel tegen de ander is weggenomen en het hart alleen met liefde gevuld kan worden. Het hart is open en kan zich afstemmen op het Goddelijk Licht.
Is deze opdracht voor ons mogelijk om uit te voeren? Het is de strijd die we aangaan, bij iedere stap die we doen. Alleen door te strijden met het zelf hervinden wij het innerlijk geluk en zijn wij werkelijk van nut voor onze naaste. Het is een opdracht die een leven lang duurt.

    © Copyright 2024