Sufi Gevleugeld Hart met Elementen Ritueel pentagram
Nederlandse versie English version Version francaise Deutsche version
Soefi Elementen Ritueel
Soefi Elementen Ritueel
de vijf Elementen
De vijf scheppingskrachten
Aarde
Water
Vuur
Lucht
Ether
choreografie
procedure
binnenkomst van de mannen
binnenkomst van de vrouwen
ervaring elementen
kakafonie
wervelen
wazifa
uitleg
eerste onderdeel
tweede onderdeel
derde onderdeel
vierde onderdeel
vijfde onderdeel
zesde onderdeel
symboliek
onderdelen
mogelijkheden
betekenis
symboliek van de elementen
boodschap
schema
vijf aspecten
thema's
innerlijke school
adem
zelfbeheersing
goddelijk licht
geest & stof
oorlog & vrede
afstemming
medepelgrim
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
zomerschool
voordracht
correctie
zelf doen
de kunst van de persoonlijkheid
geleide Elementen meditatie
beeldmateriaal
1994
1999
2003
2006
2011
agenda
soefi agenda
links
zoek
contact us
colofon
 
Water
Geest & Stof
De Elementen zijn de tussenliggende fasen, waarmee de Geest Gods tot stof is geworden. Het laatste Element, dat geschapen is, Aarde, is het meest stoffelijke. Ieder Element, dat van de Aarde af gezien, hoger is, is dichter bij de geest. Het Element Water is dichter bij de geest dan het Element Aarde en het Vuur is dichter bij de geest dan Water. Lucht is dichter bij de geest dan Vuur en het Element Ether is dichterbij de geest dan Lucht.

De Aarde is vast en onbewegelijk. Het Element Aarde in de mens zegt: "Zo is het en niet anders, hier blijf ik bij". Het Water is bewegelijk. Die bewegelijkheid uit zich in liefde en afstemming. Wanneer Water het symbool van liefde is, dan is de zee een symbool van God's onmetelijke liefde. De rivieren en de stromen, die zich in zee uitstorten geven een beeld van de ziel, die verlangt naar God. Water is een Element dat stroomt, zich beweegt en snel is, kracht heeft en zichzelf weer opzoekt. Water komt van omhoog als regen. Rivieren storten zich uit in de zee. Het Element Vuur, het verwarmende en ook opstandige aspect, is nog meer plooibaar dan het Water. Het Element Lucht, overal aanwezig, vreugdevol, rusteloos, is onontbeerlijk. Het Element Ether laat zich zien in medegevoel, aanpassingsvermogen en dienstbaarheid. Geleidelijk neemt het Element Ether de andere Elementen in zich op. Alles komt van God en keert tot Hem terug.

Hazrat Inayat Khan legt het als volgt uit: Geest en stof zijn geen twee dingen, ze zijn één, maar ze worden door ons als twee dingen ervaren. De reden hiervan is, dat de eerste niet te onderscheiden is, terwijl de laatste wel duidelijk te onderscheiden is. De geest is niet aantoonbaar, de stof wel. Dat komt omdat de geest het eigen wezen is van de mens; de geest is zijn bewustzijn, zijn intelligentie. De zuivere intelligentie, die alle dingen onderscheidt is het ware wezen van de mens. De subtiliteit van de menselijke natuur, de fijne waarneming, het diepe gevoel, de verheven verbeelding; alles onzichtbaar en tegelijkertijd het eigen wezen. Het eigen wezen is fijner dan de mot en lichter dan de vlam.

Er is veel in het leven dat een beroep doet op ons medeleven en onze sympathie. Door ons ware zelf op te roepen brengen wij onze geest in harmonie. In deze harmonie kunnen wij harmoniëren met vriend zowel als met vijand. Innerlijk sterk te staan, open en aanvaardend om het waarachtige te ontdekken. De diepe Goddelijke vreugde en vrede niet te laten verstoren. Als we dat kunnen bereiken, kunnen wij de smart en het lijden opheffen tot schoonheid en worden wij ons bewust, dat de diepste smart en de hoogste vreugde slechts een haarbreed van elkaar verschillen.


De Elementen zijn grote wezens, grote krachten; toch is de mens meer dan de Elementen.

De vijf Elementen zijn mystieke gegevens, zij zijn het levensonderhoud van het lichaam en zij zuiveren het.

Aarde, Water, Vuur, Lucht en Ether zijn gehoorzame dienaren, zegt Rumi.

Door gebruik geraken de Elementen langzaamaan vermoeid. Voor de dood beginnen zij zich te verspreiden en na de lichamelijke dood keren zij rechtstreeks terug naar hun eigen verwantschap, aarde naar aarde, water naar water en zo voort, elk terug naar zijn gelijke.

De Elementen zijn stappen, waarmee God de wereld heeft geschapen en het laatste Element is Aarde.

De vijf Elementen: Aarde, Water, Vuur, Lucht en Ether, creëren niet alleen kiemen, maar vernietigen ze ook.

Het "nauwe" hart bevat altijd modder en omdat het niet diep genoeg is treden alle Elementen binnen en neemt daardoor de zuiverheid af.

In diepe slaap is de ziel bevrijd van de greep van lichaam en denkvermogen en gaat zij naar haar eigen Element, naar de hoogste sferen.

Zoals ieder mens zijn eigen etherisch lichaam heeft, zo torent boven elk volk en boven ieder gebied van onze aarde een etherisch aura (samenspel van wat uit de bodem stamt en wat de mensen er brachten).

Strikt genomen kenmerken van het Element Aarde met betrekking tot het lichaam: huid, vlees, gebeente.

Water kenmerken: bloed, transpiratie, slijm.
Water is het eerste Element, dat substantie, stof, vormde. Water is vloeibaarheid. Zoals Water het schoonhoudend en zuiverend Element is in de lichamelijke wereld, zo voert liefde dezelfde dienst uit in de hogere niveaus. Door het Liefde Element in zichzelf te openen, opent men het Goddelijk Element in zichzelf.
Eerbied: de ontwikkeling van het Liefde Element.

Vuur kenmerken: lichaamswarmte, spijsvertering. Vuur is gloed, hitte, droogte uitstraling.
Het hart is een brandend vuur; het is levend. In de Bijbel (Deut. 4:24) staat: "De Heer Uw God is een verterend vuur, een naijverig God."
Fysiek vuur heeft aards voedsel nodig. Het spirituele Vuur Element, dat overal in is, geeft juist aan het aardse voedsel en groeikracht.

Lucht kenmerken: adem, uitstrekken en inkrimpen, beweging.

Ether kenmerken: beheersing van werkzaamheden, neemt langzaamaan alle andere Elementen in zich op.
Ether is een Element, afgescheiden van Aarde, Water, Vuur en Lucht en toch houdt het alle Elementen in.
Ether=Nur=Licht=de bron en het doel van elk Element.
Ether is het vermogen om te bevatten van alles wat gemaakt is.


    © Copyright 2024