Sufi Gevleugeld Hart met Elementen Ritueel pentagram
Nederlandse versie English version Version francaise Deutsche version
Soefi Elementen Ritueel
Soefi Elementen Ritueel
de vijf Elementen
De vijf scheppingskrachten
Aarde
Water
Vuur
Lucht
Ether
choreografie
procedure
binnenkomst van de mannen
binnenkomst van de vrouwen
ervaring elementen
kakafonie
wervelen
wazifa
uitleg
eerste onderdeel
tweede onderdeel
derde onderdeel
vierde onderdeel
vijfde onderdeel
zesde onderdeel
symboliek
onderdelen
mogelijkheden
betekenis
symboliek van de elementen
boodschap
schema
vijf aspecten
thema's
innerlijke school
adem
zelfbeheersing
goddelijk licht
geest & stof
oorlog & vrede
afstemming
medepelgrim
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
zomerschool
voordracht
correctie
zelf doen
de kunst van de persoonlijkheid
geleide Elementen meditatie
beeldmateriaal
1994
1999
2003
2006
2011
agenda
soefi agenda
links
zoek
contact us
colofon
 
Ether
Oorlog & Vrede
"Juist in een tijd als deze, waarin onrust, onbegrip en oorlog aan de orde van de dag zijn, is het van het grootste belang de innerlijke rust te bewaren. In rust alleen is afstemming op het hogere mogelijk".

Wij houden niet van oorlog en onrust, wij willen alleen harmonie. Toch is het zo, dat voor vrede oorlog noodzakelijk is. Deze oorlog hebben wij met onszelf te voeren. We moeten eerst vrede verwerven in onszelf, voordat we over vrede kunnen spreken in de wereld. Door middel van de Soefi-leringen weten wij, dat de eigenschap die ons het meest tegenstaat in de ander, in onszelf te vinden is. Door het denkvermogen worden onze fouten, zwakheden en beperkingen voor de eigen ogen bedekt. Voortdurend misleid, ligt de oorzaak van alle moeilijkheden bij de ander! Kennis van de Elementen geeft aan, dat de mens alle mogelijkheden in zich heeft.

Murshid Inayat Khan geeft vele voorbeelden, hoe we gedurende het dagelijks leven praktisch gebruik kunnen maken van de in ons werkende Elementen.
  • Bij een gevoel van een te grote hartstocht: het toepassen van zelfbeheersing;
  • Bij een te grote gehechtheid: het gebruiken van onverschilligheid;
  • Bij verleiding past onafhankelijkheid;
  • Bij trots: nederigheid, bij woede: vergeving en bij afgunst: edelmoedigheid.
De deelnemer aan het Elementen Ritueel ontvangt een handreiking tot het ontwikkelen van de menselijke natuur en zijn deugden. Er is slechts een haarbreed verschil tussen het goede en het verkeerde. Met de kennis van de Elementen en beheersing van de ademhaling is het mogelijk om meester te worden over de invloed van de Elementen. Ieder Element is een kracht, een verschijnsel in de Manifestatie. Door concentratie, contemplatie en meditatie op innerlijke kracht en liefde vormt zich het bewustzijn van vrede. Vrede is het natuurlijke ritme van de mens. Vrede is kracht, geluk en weten tezamen. In vrede is inspiratie uit de geziene en ongeziene wereld mogelijk. Alleen in innerlijke vrede kunnen wij optimaal functioneren en een zegen zijn voor onze omgeving.


"Wanneer de ziel eenmaal is opengegaan voor de ononderbroken muziek van het leven, beschouwt zij het als een plicht haar rol in het uiterlijke leven te spelen. Ook al zou dat tegen haar gesteldheid van het ogenblik ingaan. Het is het beoefenen van innerlijke kracht en onaandoenlijkheid. De innerlijke vrede door niets te laten verstoren en dan te beseffen wat men doen moet.", deze zin van Hazrat Inayat Khan stelden wij in het vorige bericht.

De vraag rijst: "Hoe kan ik van nut zijn voor mijn omgeving temidden van de vele weerstanden?"

Het is goed om zich op gezette tijden zo stil te maken, dat de vrede van de goddelijke Geest te ervaren is. Het geestelijk pad begint waar men in gemeenschap met zichzelf begint te leven. In afstemming met het diepste wezen, de ziel zelf, een aspect van de Geest van God. Alleen in afstemming kan men het passende instrument van God zijn. In rust is de openheid voor het beluisteren van de innerlijke Stem, die de mensen verbindt in hun noden en vreugden. Juist in een tijd als deze, waarin onlusten, onbegrip en oorlogsdreiging aan de orde van de dag zijn, is het van het grootste belang de stilte in het zelf te bewaren. De innerlijke vrede bevat de sleutel tot het vinden van innerlijke kracht en liefde. Kracht en liefde, de ander kan het zo nodig hebben.

Het Elementen Ritueel is de reis die voert door de denk- en gevoelswereld naar het diepste zelf. De kennis van de Elementen is van grote hulp in de omgang met de naaste. Deze kennis leert in te zien welke eigenschap van een bepaald Element het zelf be?nvloedt. Indien wordt toegeven aan een bepaalde emotie, al is het maar voor heel even, zullen ook andere onwelkome emoties de kans krijgen te overmannen. Grote verantwoordelijkheid wordt er gevraagd om de juiste keuze te doen op het goede moment. Er is innerlijke rust noodzakelijk bij het richting geven aan de invloeden van de gevoelens en de gedachten van zichzelf en van die van de omgeving.

Wanneer men zich bewust geworden is van zijn eigen ziel, zal men temidden van vele weerstanden, alles wat men wenst voortbrengen: vrede en geluk, vriendschap, sympathie en al hetgeen waaraan men vorm wil geven. "Als vanzelf" dringt het besef nu door hoe van nut te zijn in het uiterlijke leven.

De Perzische Soefi dichter uit de dertiende eeuw zei: "Wanneer de lippen zich sluiten, begint het hart te spreken en wanneer het hart zwijgt ontwaakt de ziel en de vlam die daaruit opstijgt verlicht het hele leven."

Het Werk is ons in handen gegeven.

    © Copyright 2024